Met dagtekening 24 februari 2024 ontvang je weer de aanslag gemeentelijke belastingen. Het betreft hier de WOZ-beschikking, de aanslag onroerendezaakbelastingen, de aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing 2024 en de ledigingen van de containers in 2023.

  • Je kunt de aanslag in tien termijnen via automatische incasso laten afschrijven. Indien je al een machtiging hebt afgegeven, hoef je verder niets te doen.
  • Heb je nog geen automatische incasso? Vraag dit dan aan via de website van de gemeente Bladel (www.bladel.nl/incasso) of haal een kaartje bij het Klant Contact Centrum.
  • Indien je geen gebruik maakt van automatische incasso, blijf je in twee termijnen betalen.

De waardepeildatum is 1 januari 2023. Rond deze peildatum was er nog sprake van een stijgende woningmarkt. De gemeenteraad heeft hier rekening mee gehouden door de tarieven van de onroerendezaakbelasting te verlagen zodat de inwoners (gemiddeld) per saldo geen extra onroerendezaakbelastingen betalen.

Aanslagen via mijn.overheid.nl

In 2024 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. Je kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met je DigiD.

Hoe ontvang ik mijn aanslag digitaal?

Om jouw aanslag digitaal te ontvangen, log je in op mijn.overheid.nl en geef je bij ‘Instellingen’ aan dat je de aanslag van de gemeente Bladel wilt ontvangen. Je ontvangt jouw aanslag dan voortaan digitaal. Deze instelling kun je altijd weer wijzigen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je jouw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat je digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul hier dan ook jouw e-mailadres in. Hoe je het account activeert zie je in het filmpje op www.mijn.overheid.nl(externe link).

Hoe weet ik of er een nieuw bericht is?

Het is belangrijk dat je een e-mailadres opgeeft in mijn.overheid.nl. Je ontvangt op dat e-mailadres een melding, zodra er een nieuw bericht voor je klaarstaat. 

 Als je geen gebruik maakt van automatische incasso, dan is er via mijn.overheid.nl de mogelijkheid om via IDeal de aanslag te betalen.

WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de gemeente

Als je van mening bent dat de waarde van jouw onroerende zaak te hoog is vastgesteld, kun je contact opnemen met de gemeente. Je wordt verzocht gebruik te maken van het reactieformulier WOZ-beschikking 2024 op de website www.bladel.nl/woz-portaal. Telefonisch reageren kan ook via  0497-361636. Hierna zal de taxateur de WOZ-waarde nogmaals beoordelen en neemt dan telefonisch contact met jou op. Als er nog wat zaken moeten worden uitgezocht, kan het wat langer duren.

Het voordeel van zo’n “informeel” contact is dat het niet lang duurt. Er zijn geen wettelijke procedures mee gemoeid waardoor je binnen zes weken al een reactie van ons kunt ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag.

Bezwaar maken

Wil je alsnog bezwaar maken? Schrijf jouw bezwaarschrift dan zelf, of gebruik het bij de aanslag gevoegde bezwaarformulier. Een zelf geschreven bezwaarschrift wordt net zo serieus en zorgvuldig in behandeling genomen als een bezwaarschrift dat ingediend is door een no-cure-no-pay bureau via internet. Via de website bladel.nl/bezwaar kun je een bezwaarformulier downloaden of we sturen je op verzoek een exemplaar toe, of je schrijft zelf een brief met daarin de reden van bezwaar. Dat bezwaar moet uiterlijk op 6 april 2024 bij de gemeente binnen zijn. (Mocht die datum naderen, terwijl je nog wacht op de afhandeling van jouw informele contact, kan in overleg met de gemeente de termijn worden verlengd).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op

In deze periode bieden veel no-cure-no-pay bureaus hun diensten aan via internet of per post om voor jou bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Wij willen je er op wijzen dat je mogelijk een financieel risico loopt als je gebruik maakt van de diensten van een no-cure-no-pay bureau. Zo ben je een vast bedrag verschuldigd van honderden euro’s als je tussentijds het bezwaar in wilt trekken. Daarnaast geef je een machtiging af zonder einddatum waardoor het bureau meerdere jaren bezwaar kan maken zonder dat je hiervan op de hoogte bent.

De gemeente moet vaak een kostenvergoeding betalen aan deze bureaus. De gemeente is vanaf 1 januari van dit jaar verplicht om deze onkostenvergoeding aan je uit te betalen en niet meer rechtstreeks aan het no-cure-no-pay bureau. Je moet er dan voor zorgen dat het bedrag overgemaakt wordt op de rekening van het bureau.

De door de gemeente betaalde kostenvergoedingen worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelasting. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Rechtstreeks met de gemeente in gesprek gaan over jouw WOZ-waarde bespaart daarom gemeenschapsgeld.

Taxatieverslag

Hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen, kun je lezen in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kun je aanvragen via belastingen@bladel.nl of telefonisch via 0497-361636.

Waarom ontvang je als huurder van een woning een WOZ-beschikking?

Per 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem waarbij de WOZ-waarde van de woning meetelt in de berekening van het aantal punten. Door deze wijziging in het woningwaarderingsstelsel (WWS) hebben huurders belang gekregen bij de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Als huurder van een woning hoef je overigens géén onroerendezaakbelasting te betalen.

Tarieven gemeentelijke belastingen 2024

Een overzicht van de belastingtarieven voor 2024 kun je terugvinden op de website van de gemeente.

De tarieven zijn door de gemeenteraad in een verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht kan hiertegen geen bezwaar worden aangetekend, aangezien het hier algemene regelgeving betreft. De verordeningen kun je raadplegen op Overheid.nl/Beleid en regelgeving/Wettenbank lokaal.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van belastingen via telefoonnummer 0497-361636 of stuur een e-mail naar belastingen@bladel.nl. 

Gemeentelijke belastingen tarieven 2024