Tijdens de draagvlakmeting, gehouden van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 19 januari 2023, hebben ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Bladel gestemd vóór het opnieuw instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ-) belasting. Hierdoor betalen alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de jaren 2023 tot en met 2027 in het centrum van Bladel weer verplicht mee aan centrummanagement. Hierdoor kan Centrummanagement Bladel doorgaan met het realiseren van haar ambitie om de transformatie van Bladel centrum van een ‘place to buy’ naar een ‘place to meet’ verder door te zetten. Hierdoor kan het zijn positie als regionaal, multifunctioneel koop- en verblijfscentrum behouden en verder doorontwikkelen. Zo blijft de aantrekkingskracht en verdiencapaciteit in Bladel centrum op niveau. 

Wethouder Hetty van der Hamsvoort: “We zijn ontzettend blij met de uitslag van de draagvlakmeting. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Bladel werken zo samen aan een gemeenschappelijk doel. Deze samenwerking is belangrijk en zorgt ervoor dat het centrum van Bladel aantrekkelijk is en blijft voor ondernemers, inwoners en andere mensen uit de regio”.

De Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ centrum Bladel, de Ondernemersvereniging Bladel en de gemeente Bladel vormen samen Centrummanagement Bladel. Zij hebben om hun doelen te bereiken een meerjarenplan voor Bladel centrum opgesteld. Ze gaan nu aan de slag om de projecten uit dit plan uit te voeren.