Samenwerking is in de huidige tijd een must om de concurrentiepositie van Bladel Centrum te behouden en te verstevigen. Daarbij is het van belang om de aantrekkelijkheid en de economische aantrekkingskracht van het centrum als geheel te vergroten en dit te doen vanuit een brede samenwerking en financiering. Vanuit het Centrummanagement Bladel, met als de Bedrijveninvesteringszone (kortweg BIZ) als belangrijkste financieringsbron, wordt dit sinds 2015 gefaciliteerd.

 

Enquête evaluatie Centrummanagement en BIZ Bladel

De link naar de enquête is: Evaluatie BIZ Bladel (maptionnaire.com)(externe link)

 

Het doel voor Centrum Bladel

Het centrummanagement heeft zichzelf de ambitie gesteld de positie van Bladel als hèt funshopcentrum van de regio te versterken, door gezamenlijk te investeren in een sterk consumentengericht aanbod, sfeer en uitstraling en het vergroten van de regionale aantrekkingskracht. De ambitie is in het Businessplan BIZ ondernemers en het Businessplan BIZ vastgoedeigenaren uitgewerkt naar thema’s en projecten voor 2018-2022.

Bladel kiest voor Centrummanagement

De Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ centrum Bladel, de Ondernemersvereniging Bladel en de gemeente Bladel vormen samen Centrummanagement Bladel. Zij hebben om hun doelen te bereiken een businessplan Centrum Bladel opgesteld. Ze gaan nu samen met centrummanager René Veldhuizen aan de slag om de projecten uit het businessplan uit te voeren.Het gaat hierbij om projecten als het verhogen van de sfeer in het centrumgebied en het intensiveren van de samenwerking tussen alle partijen in het centrum.

Links:

Verordening BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor gebruikers(externe link)
Verordening BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor eigenaren(externe link)