Eind 2019 heeft de gemeenteraad van Bladel de voormalige Rabobank aan de Markt in Bladel aangekocht met het doel om hier een gemeenschapshuis in onder te brengen. Centraal gelegen, zodat het de levendigheid op en om de Markt vergroot.
Architectenbureau GROUP A uit Rotterdam tekende voor het ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis. Dat ontwerp is het resultaat van een lange ontwerpperiode waarbij veel belanghebbenden betrokken zijn. Niet alleen het bestuur van het huidige gemeenschapshuis Den Herd en hun gebruikers werden geraadpleegd, maar ook omwonenden dachten mee over het ontwerp. Daarbij is er speciale aandacht geweest voor het parkeren van auto en fiets.

In het gemeenschapshuis krijgt een aantal gebruikers hun vaste plek, in multifunctionele ruimtes. Zoals de bibliotheek, Seniorenvereniging Bladel, biljart D’n Opstoot, de Blaalse School, Visit Bladel en dagbesteding De Goei Plak. Daarnaast zijn er in het gebouw, net als in het huidige Den Herd, ruimtes beschikbaar voor de activiteiten van een heel aantal lokale verenigingen en doelgroepen. In het ontwerp is nadrukkelijk ook rekening gehouden met ruimtes die geschikt zijn voor (muziek)activiteiten van en voor jongeren. Kijk op deze website voor een impressiefilmpje van het ontwerp: https://www.youtube.com/watch?v=Mlr42-1RDFY(externe link).

Ontwerp vooraanzicht

Actuele stand van zaken

 1. Afgerond: Maart 2022

  Afronden planprocedure

 2. Afgerond: Mei/juni 2022

  Start optimaliseren ontwerp

 3. Momenteel bezig: Najaar 2022

  Aanbesteding/gunning ondernemer

 4. Momenteel bezig: Juli 2024

  In gebruikname