MFA Hart van Hapert is de naam van de multifunctionele accommodatie (MFA), die in het centrum van Hapert wordt gebouwd. De kerk en pastorie zijn onderdeel van de verder nieuw te bouwen accommodatie. De pastoorswoning en de oude Marnixschool hebben plaats gemaakt voor die nieuwbouw.

MFA staat voor Multi Functionele Accommodatie. Een locatie dus, waar meerdere voorzieningen samen komen. In MFA Hart van Hapert gaat het om zes voorzieningen.

Na de zomervakantie van 2022 zal de locatie plaats bieden aan het gemeenschapshuis, seniorensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang/peuterspeelzaal en kerk/parochie. Het gaat er niet alleen om dat deze voorzieningen een nieuwe plek krijgen. MFA Hart van Hapert zorgt er ook voor dat we als gemeente onze doelen in het sociaal domein kunnen realiseren. Zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van kwetsbare inwoners én het ondersteunen van de inwoners en vrijwilligers die daarbij willen helpen. 

Een ander doel is de ontwikkeling van een kindcentrum (waar plaats is voor opvang, educatie en opvoeding door kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisschool). Met de komst van de MFA Hart van Hapert wordt dit kindcentrum gestimuleerd en mogelijk gemaakt. De nieuwe locatie wordt zo ingericht, dat een andere, moderne manier van onderwijs geven mogelijk is. 

Wilt u na de zomervakantie van 2022 gebruik maken van een ruimte in de nieuwe MFA Hart van Hapert, dan kunt u zich met aanvragen richten tot: Stichting MFA Hart van Hapert, p/a/ De Vliegert 30, 5527 HV Hapert.

Hier vindt u een link naar een filmpje over de voortgang van het MFA.