De afgelopen jaren zijn er in alle kernen van de gemeente een fors aantal nieuwe woningen gebouwd: de afgelopen drie jaar zelfs gemiddeld bijna 100 woningen per jaar.

Het is belangrijk dat we met nieuwe woningbouwprojecten in kunnen spelen op de aanwezige vraag. Hierbij gaat het dan niet alleen om het aantal woningen maar vooral ook om een divers woningaanbod voor iedereen. Zo zetten we in Bladel met name in op betaalbaar bouwen voor starters en senioren in huur en koop, maar hebben we ook oog voor doorstromers die weer nieuwe verhuisbewegingen op gang kunnen brengen.

Toelichting kaarten

Per kern worden enkele projecten weergegeven die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, die momenteel in aanbouw zijn of die in voorbereiding zijn. Er zijn meer projecten gerealiseerd, in aanbouw of in voorbereiding dan is weergegeven op de verschillende kaarten. Om de informatie overzichtelijk te houden is een selectie gemaakt.

In de begrotingsapp 2022 van gemeente Bladel is onder bijlage 5 het hele woningbouwprogramma opgenomen. De link naar die bijlage vind je hier(externe link).