Woningbouwprojecten gemeente Bladel

De afgelopen vijf jaar zijn er gemiddeld bijna 100 woningen per jaar gebouwd. De woningbouwplannen voor de komende drie jaar zijn aanzienlijk hoger. De vraag naar betaalbare woningen blijft hoog. Daarom wil gemeente Bladel woningen ontwikkelen voor alle doelgroepen wat zorgt voor een divers woningaanbod in alle kernen. Dat betekent betaalbaar wonen voor starters en senioren in huur en koop. Daarbij is ook aandacht voor geschikte woningen voor de doorstromers, die weer nieuwe verhuisbewegingen op gang kunnen brengen. 

Woningbouwambitie tot 2040

Gemeente Bladel heeft de ambitie om 2.900 nieuwe woningen te bouwen in de periode tot 2040. Dit moet zorgen voor een toekomstbestendig woningaanbod dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle dorpen in de gemeente Bladel. Zodat de inwoners van gemeente Bladel in de gemeente kunnen blijven wonen en er ook ruimte is voor instroom van buitenaf. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere vergrijzing, behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens en natuurlijk de verduurzaming. Belangrijk uitgangspunt is het versnellen van de woningbouwproductie mét behoud van de groene en dorpse omgeving. 

Download hier de infographic met de belangrijkste ontwikkelingen in relatie tot onze woningbouwambities tot 2040.

Toelichting kaarten

Per kern worden enkele projecten weergegeven die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, die momenteel in aanbouw zijn of die in voorbereiding zijn. Er zijn meer projecten gerealiseerd, in aanbouw of in voorbereiding dan is weergegeven op de verschillende kaarten. Om de informatie overzichtelijk te houden is een selectie gemaakt.

In de begrotingsapp 2024 van gemeente Bladel is onder bijlage 5 het hele woningbouwprogramma opgenomen. De link naar die bijlage vind je hier.