Hoe zorgen we ervoor dat onze jongeren beter in hun vel komen te zitten? Minder (of in elk geval op latere leeftijd pas) drank en drugs gebruiken en dat  ze leuke sociale contacten opdoen om uit te groeien tot gelukkige volwassenen? In de Kempen zijn we, onder de naam #Kempenbranie, aan de slag gegaan met een methodiek die in IJsland al meer dan 20 jaar succesvol wordt toegepast.

Het doel van #Kempenbranie is dat jongeren in de Kempen beter in hun vel komen te zitten. We ondernemen acties om het middelengebruik terug te dringen (alcohol, drugs) en stimuleren activiteiten die het welbevinden van onze jongeren bevorderen. In eerste instantie is de doelgroep kinderen tot 18 jaar.
Op basis van de resultaten in 2018 en 2020 hebben we in de Kempen drie speerpunten benoemd waar we aan werken. Dat zijn welbevinden, ouderbetrokkenheid en vrije tijd. Op deze website lees je er meer over: www.kempenbranie.nl.

De Beleidsnotitie Kempenbranie 2022 vind je hieronder: