Centrumvisie Een hart voor Bladel

Onderneem de Next Economy voor de kern Bladel

Deelproject: Nieuwe Markthof op locatie Posthof (https://markthofbladel.nl)

Met de keuze voor Een hart voor Bladel - Onderneem de Next Economy als visie voor het centrum van de kern Bladel koos de gemeenteraad in 2018 expliciet voor een toekomstgerichte (door)ontwikkeling van het centrum van Bladel. De bouw van Marktstaete in 2011 was feitelijk het begin van de kwaliteitsimpuls van het Marktgebied. De ontwikkeling van de nieuwe Markthof door ontwikkelaar Unito op de huidige locatie van de Posthof is belangrijk om de ambitie van de Centrumvisie te kunnen realiseren. 

Centrumvisie: haltermodel

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Bladel een Centrumvisie voor de kern Bladel vastgesteld. De raad heeft met deze centrumvisie gekozen voor een ruimtelijke structuur volgens het zogenaamde haltermodel waarbij aan de uiteinden van winkelstraat de Sniederslaan (de halter) twee sterke ‘koppen’ de Sniederslaan, als tussengebied van het koopcentrum, moet versterken. 

Ontwikkeling marktgebied

Voor de ‘kop’ Marktgebied is naast het Gemeenschapshuis aan de Markt (in de voormalige Rabobank, nu in uitvoering) de herontwikkeling van de Posthoflocatie een cruciaal onderdeel van de beoogde sterke ‘kop’ aan die westkant van de Sniederslaan. De nieuwe Markthof van ontwikkelaar Unito geeft zowel programmatisch, met woningbouw van ca. 75 appartementen met parkeergarage en een supermarkt op de begane grond, als stedenbouwkundig de noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor het Marktgebied. 

Sterke wandenstructuur

 Aan de Marktzijde van de Markthof (zie afbeelding) komt een ‘wand’ die de wandenstructuur van de Markt zal afmaken. Het gemeentehuis, Marktstaete en het nieuwe Gemeenschapshuis aan de Markt vormen dan samen met de nieuwe Markthof voor een marktplein met sterke wanden. 

Groene verbinding Markt en de Groene Long

De supermarkt in Markthof zal zorgen voor extra bezoekers aan het Marktgebied en in het verlengde daarvan de Sniederslaan. Het parkeren aan de Varkensmarkt wordt om die reden geoptimaliseerd in kwaliteit en aantal plaatsen. Het tussengebied tussen Markthof en gemeentehuis wordt een groene zone als verbinding vanuit het Marktgebied naar de Groene Long. 

Kwaliteitsimpuls

Met de keuze voor Een hart voor Bladel - Onderneem de Next Economy als visie voor het centrum van de kern Bladel koos de gemeenteraad expliciet voor een toekomstgerichte (door)ontwikkeling van het centrum van Bladel. De verplaatsing van de gemeenschapshuisfunctie naar de Markt is daar erg belangrijk voor. Maar ook de Markthofontwikkeling is nu noodzakelijk om de ambitie van de Centrumvisie te kunnen realiseren. Het sluitstuk van deze ‘kop’ zal een heroriëntatie zijn op het gebied van en rondom het huidige gemeentehuis.

Bij al deze ontwikkelingen, en dwarsverbanden daarbinnen, wordt vanuit een hogere schaal en verspreid in het gebied, gekeken naar de ambities vanuit de door de raad vastgestelde Centrumvisie zoals; dubbelgebruik van ruimtes en parkeren, een gedifferentieerd woningaanbod, space as service (flexplekken/-kantoren/-vergaderen), innovatief groen, autoluw - auto te gast, next mobility.

Planning

Het ontwerp voor de nieuwe Markthof wordt nu besproken met aanwonenden, belanghebbenden (organisaties) en gemeenteraad als onderdeel van het bestemmingsplan- en vergunningentraject. Dit traject zal in 2024 worden afgerond waarna in 2025 kan worden begonnen met de bouw. De oplevering van de bouw is dan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027.