Het Hofplein in Bladel is toe aan een opknapbeurt. Het initiatief van Woningstichting de Zaligheden om het gebouw aan de Pius X-straat 3 te herontwikkelen tot appartementen is hier de aanleiding voor. Voor deze herontwikkeling zijn extra parkeerplaatsen nodig, waarvan er zes een plek krijgen aan het Hofplein.

In opdracht van Woningstichting de Zaligheden en de gemeente Bladel heeft ontwerpbureau Urban Jazz een herinrichtingsplan voor het Hofplein gemaakt. 
In februari 2022 kregen omwonenden en belanghebbenden een uitnodiging van de woningstichting om hierover mee te denken. Daarbij bleek een grote wens om het plein te houden voor sport en spel. Tijdens een inloopbijeenkomst op 14 april aan de Pius X-straat 3 is het Voorlopig Ontwerp voor het plein gepresenteerd. Daarop kon opnieuw gereageerd worden. 

Inmiddels is het Definitief Ontwerp afgerond en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De uitvoering van het ontwerp wordt door de gemeente gedaan. Bedoeling is om uiterlijk 2024 te starten. Nadat de woningstichting klaar is met de verbouwing aan de Pius X-straat 3. 
De gemeenteraad moet het budget voor de uitvoering eerst nog goedkeuren. De uitvoering van het ontwerp hangt daarom af van of het plan voor aanpassingen aan het plein in de begroting van 2023 wordt vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt dat op 3 november 2022.