Als agrarische ondernemer heb je te maken met een veelvoud aan wet- en regelgeving. Als gemeente zijn wij één van de instanties die verantwoordelijk zijn voor wet- en regelgeving en de controle hierop. Onze kaders zijn vastgesteld in de Omgevingsvisie 1.1, Geurverordening en Bestemmingsplan buitengebied.

Ondersteuningsnetwerk agrarisch

Momenteel is er veel gaande in de agrarische sector, waardoor veel ondernemers voor keuzes staan. Er zijn veel opties: je bedrijf continueren, ontwikkelen, verbreden, overdragen, beëindigen, of mogelijk heb je je bedrijf beëindigd maar wil je iets anders met de overblijvende locatie. De gemeente heeft een ondersteuningsnetwerk beschikbaar met personen die je kunnen helpen. Je kunt bij hen terecht met vragen of voor advies over je bedrijf via tel: 0497 - 36 16 36 of e-mail: info@bladel.nl. Wil je liever anoniem blijven, dan kun je ook een gesprek aanvragen bij onze vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Hans van den Biggelaar is vertrouwenspersoon agrarisch voor de gemeente Bladel. Hij kan je helpen bij het maken van de keuzes waar je als ondernemer voor staat. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk als ondernemer maar hij bied je een luisterend oor en kan eventueel adviseren bij je keuzes. Je inbreng kan hij bovendien –als je dit wenst- meenemen naar de gemeente of andere instanties. De gesprekken vinden plaats op jouw initiatief, vrijwillig en geheel vertrouwelijk. Hans van den Biggelaar is deskundige op het gebied van business development, ruimtelijke ordening en heeft veel ervaring op het gebied van coaching en advisering.
Je kunt Hans van den Biggelaar bereiken via nummer 06 - 12 97 07 57. Mocht je liever mailen dan kan dat naar hans@beeckk.com.

Brabantse wegwijzer

De provincie Noord-Brabant heeft een wegwijzer voor veehouders uitgegeven, met daarin alle te maken keuzes met betrekking tot het provinciale beleid. Bekijk de wegwijzer hier: https://wegwijzer.landbouwenvoedselbrabant.nl/.

Vergunningverlening

Ben je veehouder en wil je uitbreiden in dieraantallen of omschakelen naar een andere diersoort, dan raden we je aan eerst vrijblijvend een gesprek aan te vragen met het ondersteuningsnetwerk agrarisch bij de gemeente Bladel, afdeling Ontwikkeling via tel: 0497 - 36 16 36 of e-mail: info@bladel.nl
Het aanvragen van vergunningen kun je doen bij www.omgevingsloket.nl.
Informatie over gemeentelijke vergunningen voor milieu en bouwen kun je opvragen bij Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Bladel, tel: 0497 - 36 16 36 of e-mail: vergunningen@bladel.nl.

Wet- en regelgeving

Subsidies Landelijk

Subsidies Provinciaal

Te downloaden