Gemeente Bladel Internet

Logo de Brabantse Kempen
Economisch hart van
de Brabantse Kempen

 • Project Klimaatbestendige Bedrijventerreinen gestart (17-10-2017)

  Het klimaat verandert en daardoor neemt het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress steeds verder toe. Gemeente Bladel, Waterschap De Dommel en Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) zijn samen een project gestart om de klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen, in het bijzonder de Sleutel, te verbeteren. Het project wordt met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

  Lees meer
 • Gewijzigde openingstijden gemeentehuis (11-10-2017)

  In verband met de herfstvakantie is er geen avondopenstelling op woensdag 18 oktober. Het Klant Contact Centrum (KCC) is, op afspraak, geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Het gemeentehuis is tot 17.00 uur geopend.

  Lees meer
 • Afsluiting Postelweg - kruising N284 (12-10-2017)

  Zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober 2017 worden er werkzaamheden aan de rijbaan van de Postelweg - Kruising N284 uitgevoerd.

  Lees meer
 • Voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen over preventie (11-10-2017)

  Veel ouderen denken dat een woningbrand, inbraak of pinpasfraude hen niet overkomt. Toch gebeurt het helaas steeds vaker. Gelukkig kunt u zelf preventief veel doen. Bewustwording is hierbij van belang. De gemeente besteedt daarom veel zorg aan preventiemaatregelen. Samen met politie, brandweer en de Rabobank organiseert Buurtpreventie Gemeente Bladel op dinsdag 7 november van 14.00 tot 16.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen uit de gemeente Bladel in het Auditorium van de Rabobank in Bladel.

  Lees meer
 • Realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders (11-10-2017)

  Elk half jaar stelt de rijksoverheid vast hoeveel asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsstatus elke gemeente moet huisvesten. Twee keer per jaar (op 1 januari en 1 juli) controleert de provincie aan de hand van de cijfers van COA of de gemeenten hun taakstelling gehaald hebben of niet. Dit is vastgelegd in het provinciale Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht.

  Lees meer
 • Aanleg laatste deel van de randweg Bladel (10-10-2017)

  De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg Randweg West zijn begonnen. De eerste fase van de Randweg, namelijk de Gozelinusbocht (vanaf Isegrim) wordt in december afgerond. De aanwonenden kunnen dan weer gebruik maken van de rijbaan. De tweede fase betreft de Postelweg en zal eind november gereed zijn. In de derde fase zal het tussenliggende gedeelte worden aangelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden in mei 2018 afgerond zijn.

  Lees meer
 • De Praktijkwinkel is feestelijk geopend (11-10-2017)

  Op maandagavond 2 oktober is de Praktijkwinkel in de Gindrapassage van Bladel officieel geopend door wethouder van Dalen. Mensen die moeite hebben om aan het werk te komen kunnen in de winkel, onder begeleiding van een vrijwilliger, werkervaring op doen en hun talenten verder ontwikkelen. Er worden goede, tweedehands spullen verkocht die in het Praktijkhuis door de deelnemers zijn gerepareerd, opgeknapt of mooier gemaakt.

  Lees meer
 • Diverse vacatures ISD de Kempen (09-10-2017)

  Voor ISD de Kempen zijn we op zoek naar een WMO consulent A, Kwaliteitsmedewerker, Coördinator Werkplein de Kempen en 2 Klantmanagers Werk en Inkomen – rechtmatigheid. Het betreft allemaal functies voor 36 uur per week.

  Lees meer
 • Conceptbegroting 2018 in woord en beeld (05-10-2017)

  Elk jaar stelt de gemeente Bladel een begroting op. De gemeentelijke begroting is een belangrijk document. Daarin staan de plannen die het college heeft gemaakt voor het volgend jaar en er staat in wat we gaan doen met onder meer uw belastinggeld. Er staat ook bij wat de plannen kosten en hoe ze betaald worden.

  Lees meer
 • Bekendmaking provinciale geluidsbelastingkaart provincie Noord-Brabant (09-10-2017)

  Een geluidsbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Op de geluidsbelastingkaart staat de geluidsbelasting van de (spoor)wegen alsook de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen, scholen en ziekenhuizen) en bewoners, die aan bepaalde geluidswaarden worden blootgesteld.

  Lees meer
 • Verstrekking jodiumtabletten (04-10-2017)

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstuurt tussen 10 en 25 oktober jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland ten behoeve van ca 3,2 miljoen mensen.

  Lees meer
 • Start Project Klimaatbestendige Bedrijventerreinen (04-10-2017)

  Het klimaat verandert en daardoor neemt het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress steeds verder toe. Gemeente Bladel, Waterschap De Dommel en OBGB zijn samen een project gestart om de klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen, in het bijzonder de Sleutel, te verbeteren. Het project wordt met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

  Lees meer
 • Nationale Duurzame Huizen Route (04-10-2017)

  De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam bouwen en wonen. Op zaterdag 4 en 11 november 2017 zijn de opendeurdagen.

  Lees meer
 • Expositie Els van Gorp in gemeentehuis Bladel (04-10-2017)

  Tot en met 18 december is in het gemeentehuis het werk te zien van Els van Gorp uit Bladel. Els is al vanaf haar jeugd erg creatief. Ze tekent, ontwerpt en maakt kinderkleding en doet graag aan bloemschikken en beeldhouwen. “Wat de ogen zien, willen de handen creëren”, aldus Els.

  Lees meer
 • Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gemeente Bladel (27-09-2017)

  De overheid heeft bepaald dat uiterlijk 1 januari 2018 peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in heel Nederland geharmoniseerd moeten zijn. Het doel van deze harmonisatie is de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang wegnemen en zodanig te zorgen voor een sterkere pedagogische kwaliteit, één kwaliteitskader en één financieringsstructuur. Sinds 1 maart jl. is Nummereen Kinderopvang al aanbieder van het peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaalwerk) binnen de gemeente Bladel.

  Lees meer
 • Wandeling Nacht van de Nacht, Halloween editie (27-09-2017)

  Op zaterdag 28 oktober wordt weer een avondwandeling georganiseerd in het kader van de Nacht van de Nacht. De wandeling start om 19.00 uur op de parkeerplaats van de Pals in Hapert, net vóór het viaduct, en duurt ongeveer twee uur.

  Lees meer
 • Subsidie voor waardering vrijwilligers (30-08-2017)

  De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.

  Lees meer
Meer Nieuws
Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel