800 jaar Netersel

800 jaar Netersel

Netersel (Nittersel voor ingewijden) vierde in het zonovergoten weekend van 21 tot en met 23 juni met recht feest; het mooie dorp bestaat 800 jaar! De schatting van deze respectabele leeftijd is nog aan de voorzichtige kant, want het is heel waarschijnlijk dat het dorp ouder is. De naam Netersel komt in ieder geval voor het eerst voor op een oorkonde uit 1219 die in de Abdij van Postel ligt.

Die ‘Priorij van Postel’ bezat veel grond in de wijde omgeving van Postel. In Netersel richtte de Priorij een pachthoeve in, de Kapelhoeve, die ze tot 1648 kon exploiteren. De hoeve had ongeveer 100 hectare grond in bezit. In de 14de en 15de eeuw kende de Kempen een tijd van duurzame welvaart: de Vlaams-Brabantse Gouden Eeuw. Netersel profiteerde daarvan mee. In die tijd werd in Netersel woeste grond ontgonnen, werden er nieuwe hoeven gesticht en er werd een stenen kerk gebouwd. De basis voor deze welvaart was de samenwerking tussen de hertogen van Brabant, de regionale en lokale machthebbers en de kerkelijke instellingen. Het platteland leverde graan en wol aan de snel groeiende steden als Antwerpen.
In Netersel werden in de 19e en 20e eeuw regelmatig grote stukken baksteen en tufsteen opgegraven in de buurt van de huidige pastorie aan De Hoeve. Romantici zoals August Snieders dachten dat deze afkomstig zouden zijn van Pladella Villa uit de 10e eeuw. Ook geleerden ondersteunden deze mening. Maar in 1925 werd bewezen dat het niet om Pladella Villa, maar om een 13e-eeuws kasteeltje ging. Villa Pladella bleek op een heel andere plaats te liggen dan altijd was gedacht.

In het feestweekend stonden er allerlei leuke activiteiten op het programma. Zo was er een zeepkistenrace, een buitenbeurs met workshops en het onderdeel ‘Tussen kunst en kitsch’. Ook was er een goed bezochte feestavond, een toneelstuk van schoolkinderen, een escaperoom, de Koai Dampen Fietsroute en het Koai Dampen Kienen. Ook bij de ‘Bring Your Own dorpslunch’ en de muzikale optredens was het heel gezellig. Hartelijk dank aan de mensen van de organisatie voor het optuigen van dit dorpsfeest en voor alle activiteiten. Het was fantastisch!

Foto: Niels van Erck

Pagina opties

800 jaar Netersel

Netersel (Nittersel voor ingewijden) vierde in het zonovergoten weekend van 21 tot en met 23 juni met recht feest; het mooie dorp bestaat 800 jaar! De schatting van deze respectabele leeftijd is nog aan de voorzichtige kant, want het is heel waarschijnlijk dat het dorp ouder is. De naam Netersel komt in ieder geval voor het eerst voor op een oorkonde uit 1219 die in de Abdij van Postel ligt.

Die ‘Priorij van Postel’ bezat veel grond in de wijde omgeving van Postel. In Netersel richtte de Priorij een pachthoeve in, de Kapelhoeve, die ze tot 1648 kon exploiteren. De hoeve had ongeveer 100 hectare grond in bezit. In de 14de en 15de eeuw kende de Kempen een tijd van duurzame welvaart: de Vlaams-Brabantse Gouden Eeuw. Netersel profiteerde daarvan mee. In die tijd werd in Netersel woeste grond ontgonnen, werden er nieuwe hoeven gesticht en er werd een stenen kerk gebouwd. De basis voor deze welvaart was de samenwerking tussen de hertogen van Brabant, de regionale en lokale machthebbers en de kerkelijke instellingen. Het platteland leverde graan en wol aan de snel groeiende steden als Antwerpen.
In Netersel werden in de 19e en 20e eeuw regelmatig grote stukken baksteen en tufsteen opgegraven in de buurt van de huidige pastorie aan De Hoeve. Romantici zoals August Snieders dachten dat deze afkomstig zouden zijn van Pladella Villa uit de 10e eeuw. Ook geleerden ondersteunden deze mening. Maar in 1925 werd bewezen dat het niet om Pladella Villa, maar om een 13e-eeuws kasteeltje ging. Villa Pladella bleek op een heel andere plaats te liggen dan altijd was gedacht.

In het feestweekend stonden er allerlei leuke activiteiten op het programma. Zo was er een zeepkistenrace, een buitenbeurs met workshops en het onderdeel ‘Tussen kunst en kitsch’. Ook was er een goed bezochte feestavond, een toneelstuk van schoolkinderen, een escaperoom, de Koai Dampen Fietsroute en het Koai Dampen Kienen. Ook bij de ‘Bring Your Own dorpslunch’ en de muzikale optredens was het heel gezellig. Hartelijk dank aan de mensen van de organisatie voor het optuigen van dit dorpsfeest en voor alle activiteiten. Het was fantastisch!

Foto: Niels van Erck