Bladel blijft financieel gezond

Bladel investeert in de toekomst en blijft financieel gezond

De financiële positie van de gemeente Bladel ziet er goed uit. Wethouder Van der Linden licht toe: “Met Prinsjesdag werd bekend dat gemeenten meer inkomsten van het Rijk gaan ontvangen. Deze meevaller betekent dat het niet meer nodig is om de OZB in de gemeente Bladel te verhogen, zoals het College eerder presenteerde in de concept-begroting 2020. In die begroting is een behoorlijke ruimte opgenomen voor ambities zoals bijvoorbeeld de aanpak van de provinciale weg N284 en de verhuizing van Den Herd naar de Markt in Bladel. Het is mooi dat we in de toekomst kunnen blijven investeren en dat we financieel gezond blijven.”

De gemeente Bladel heeft een structureel positief begrotingsresultaat van in totaal € 198.000,00. Alle structurele lasten worden opgevangen met structurele inkomsten. Een aantal eenmalige projecten vraagt in 2020 om eenmalige dekking. Hiervoor gebruikt de gemeente de algemene reserve.

Wim van der Linden: “We willen de belastingdruk niet verder laten stijgen dan strikt noodzakelijk is. In vergelijking met het landelijk gemiddelde heft de gemeente Bladel al jaren aanzienlijk minder belasting. Komend jaar is dat 7% minder dan het landelijk gemiddelde. De belastingdruk voor de Bladelse burger stijgt in 2020 voor een 4-persoonshuishouden gemiddeld met 1% (circa € 7,00).”

De begroting van 2020 wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 7 november.

Pagina opties

Bladel investeert in de toekomst en blijft financieel gezond

De financiële positie van de gemeente Bladel ziet er goed uit. Wethouder Van der Linden licht toe: “Met Prinsjesdag werd bekend dat gemeenten meer inkomsten van het Rijk gaan ontvangen. Deze meevaller betekent dat het niet meer nodig is om de OZB in de gemeente Bladel te verhogen, zoals het College eerder presenteerde in de concept-begroting 2020. In die begroting is een behoorlijke ruimte opgenomen voor ambities zoals bijvoorbeeld de aanpak van de provinciale weg N284 en de verhuizing van Den Herd naar de Markt in Bladel. Het is mooi dat we in de toekomst kunnen blijven investeren en dat we financieel gezond blijven.”

De gemeente Bladel heeft een structureel positief begrotingsresultaat van in totaal € 198.000,00. Alle structurele lasten worden opgevangen met structurele inkomsten. Een aantal eenmalige projecten vraagt in 2020 om eenmalige dekking. Hiervoor gebruikt de gemeente de algemene reserve.

Wim van der Linden: “We willen de belastingdruk niet verder laten stijgen dan strikt noodzakelijk is. In vergelijking met het landelijk gemiddelde heft de gemeente Bladel al jaren aanzienlijk minder belasting. Komend jaar is dat 7% minder dan het landelijk gemiddelde. De belastingdruk voor de Bladelse burger stijgt in 2020 voor een 4-persoonshuishouden gemiddeld met 1% (circa € 7,00).”

De begroting van 2020 wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 7 november.