Gemeente Bladel Internet

Logo de Brabantse Kempen
Economisch hart van
de Brabantse Kempen

 • Wijziging openingstijden Klant Contact Centrum (12-07-2017)

  Van 17 juli tot en met 25 augustus is er geen avondopenstelling op woensdag en is het KCC geopend tot 16.00 uur. Van 31 juli tot en met 18 augustus geldt dit ook op maandag. Het gemeentehuis is tijdens de vakantieperiode geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

  Lees meer
 • Ontwerp-saneringsprogramma ‘Akoestisch onderzoek B-lijstwoningen en eindmelding gemeente Bladel’ (19-07-2017)

  Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 10 juli 2017 het ontwerp-saneringsprogramma ‘Akoestisch onderzoek B-lijstwoningen en eindmelding gemeente Bladel’ vastgesteld met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp.

  Lees meer
 • Fotowedstrijd gemeentegids 2018 (19-04-2017)

  In december 2017 verschijnt de gemeentegids voor 2018, die het bedrijf Akse Media uitgeeft in samenwerking met de gemeente Bladel. We willen de gids niet alleen vóór u maken, maar ook met u. Wij organiseren daarom een fotowedstrijd, waarbij we (een selectie) van de ingezonden foto’s in de gemeentegids plaatsen. 

  Lees meer
 • Bijeenkomsten Moedige Moeders (12-07-2017)

  Elke laatste dinsdag van de maand; voor familie en vrienden van een verslaafde
  Kent u de Moedige Moeders in de Kempen al? Moedige Moeders is een zelfhulpgroep voor ouders die leven met een verslaafd kind.

  Lees meer
 • Expositie Martien van Zon in gemeentehuis Bladel (12-07-2017)

  Martien van Zon bouwt al meer dan tien jaar maquettes van mooie gebouwen uit de regio. Tot en met september 2017 is zijn werk te zien in het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Economische Toplocaties Elsevier (12-07-2017)

  Jaarlijks publiceert tijdschrift Elsevier het onderzoek van Bureau Louter naar de economische prestaties van gemeenten en regio's. In 2016 behaalde de gemeente Bladel in de lijst de hoogste notering ooit; nummer 8. Dit jaar zakt de gemeente Bladel in de lijst omdat er andere indicatoren zijn meegenomen dan in eerdere jaren.

  Lees meer
 • Eerste herziening bestemmingsplan buitengebied Bladel vastgesteld (12-07-2017)

  De gemeenteraad van Bladel heeft op 6 juli 2017 het bestemmingsplan buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016 gewijzigd vastgesteld. Deze is onder andere gebaseerd op de op 11 mei 2017 vastgestelde Omgevingsvisie 1.0. Naast enkele wijzigingen op perceelsniveau is artikel 4.5.4 geschrapt. Artikel 4.5.4 betreft een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid (ontheffing) voor het houden van meer dieren of andere diersoorten.

  Lees meer
 • De Nieuwe Wildernis Hapert in ontwikkeling (11-07-2017)

  Burgemeester Peter Maas, voorzitter (wnd) van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) en architect Joost van der Sande ondertekenden onlangs een ontwikkelovereenkomst voor de woonkavels in het Woonbos te Hapert.

  Lees meer
 • Resultaten Subsidie duurzame energie voor particulieren 2017 (11-07-2017)

  Subsidiepot leeg wegens groot succes
  Op 1 januari 2017 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren in werking getreden. De gemeenteraad heeft € 100.000,00 beschikbaar gesteld om in 2017 en 2018 woningeigenaren in de gemeente te stimuleren hun woningen te isoleren of duurzame energie op te wekken.

  Lees meer
 • De Lange Trekken bloeit (11-07-2017)

  Bij het groot onderhoud van de Lange Trekken heeft de gemeente extra aandacht besteed aan biodiversiteit. De eerste resultaten daarvan zijn nu al zichtbaar. Het inzaaien van de bermen met bloemrijk bermenmengsel heeft geleid tot een prachtig bloeiend geheel. Hier kunnen insecten genieten van een buffet van nectar.

  Lees meer
 • Gemeente Bladel zoekt vrijwillige buurtbemiddelaars (04-07-2017)

  Ziet u het als een uitdaging om mensen die een conflict hebben weer met elkaar in gesprek te brengen? En vindt u het leuk om uw talenten op vrijwillige basis in te zetten voor een prettige en veilige leefomgeving in uw dorp? Meld u dan aan als vrijwilliger buurtbemiddelaar in de gemeente Bladel.

  Lees meer
 • Hulp voor ondernemers via ‘155-help-een-bedrijf’ (05-07-2017)

  Gemeente Bladel en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben vanaf begin 2017 een noodloket voor lokale ondernemers geopend. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in de gemeente die het moeilijk hebben kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

  Lees meer
Meer Nieuws
Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel