Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van je woning bepaald. Met dagtekening 24 februari 2024 worden de nieuwe WOZ-waarden bekendgemaakt. Die gelden voor het belastingjaar 2024 en zijn bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen in de gemeente rond de waarde-peildatum 1 januari 2023. 

Je kunt de basisgegevens van jouw woning controleren via het internet. Het gaat om de gegevens die worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde van jouw woning. Via mijn.overheid.nl kunnen deze worden opgevraagd. Log in met je DigiD op mijn.overheid.nl, ga dan naar persoonlijke gegevens > Wonen > WOZ. Je kunt alleen je eigen gegevens inzien, dus je privacy is gewaarborgd. Het portaal biedt verder uitgebreide informatie over de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ).

Wil je weten hoe de WOZ-waarde van je woning wordt bepaald? Bekijk dan deze video

Denk je erover om bezwaar te maken? Neem dan eerst contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Voordeel informeel contact

Het voordeel van zo’n informeel contact is dat het niet lang duurt. Omdat er geen wettelijke procedures mee gemoeid zijn, kun je binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag. 

Formeel bezwaar

Het is natuurlijk mogelijk dat je er met de taxateur niet uitkomt. In dat geval kun je alsnog formeel bezwaar maken. Een bezwaarschriftformulier kun je downloaden onder aan deze pagina of we sturen je op verzoek een exemplaar toe. Dat bezwaar moet vóór 6 april 2024 bij de gemeente binnen zijn. (Mocht die datum naderen, terwijl je nog wacht op de afhandeling van je informele contact, kan in overleg met de gemeente de termijn worden verlengd).

Bezwaar indienen via een professioneel bureau

Je kunt overspoeld worden door bedrijven die hun diensten aanbieden om voor je bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. De tussenkomst van zo’n bureau heeft echter zelden toegevoegde waarde.

Zij dienen een standaard bezwaar in zonder inhoudelijke onderbouwing. Het bureau doet dus vaak geen extra moeite voor je. Een bezwaar van een bureau maakt niet meer kans dan bezwaren die je zelf indient. De afhandeling neemt ook meer tijd in beslag waardoor je mogelijk lang op een uitspraak moet wachten.

Verder kan de tussenkomst van zo’n bureau tot hogere kosten leiden voor de gemeente. Als we namelijk de waarde van je pand verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een professioneel bureau, moeten wij een onkostenvergoeding betalen aan dat bureau. Die vergoeding bedraagt al snel zo’n € 750,00. En uiteindelijk komen de kosten die de gemeente maakt, toch weer voor rekening van de inwoners.

Door contact op te nemen met de gemeente, kun je het ook gemakkelijk zelf regelen. Je moet aan het bureau dezelfde informatie aanleveren als aan de gemeente en de gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af.

Meer informatie over de WOZ-waarde

Je vindt meer informatie over de Wet WOZ en de waardering van je woning of bedrijf op:

Digitaal aanvragen

Je kunt digitaal bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking en/of de aanslag OZB met je DigiD of onderstaand formulier downloaden, invullen en mailen naar info@bladel.nl.

Documenten