Gemeente Bladel gaat op de locatie Lange Trekken een nieuwe woonwijk realiseren. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang.

Woningbouwproject Lange Trekken

Het college heeft besloten om de samenwerking aan te gaan met diverse partijen voor het woningbouwproject Lange Trekken. De Locatievereniging Bladel gaat 50 woningen (voor diverse doelgroepen) bouwen. WSZ gaat minimaal 20 sociale huurwoningen bouwen in het plangebied. En de gemeente verkoopt 10 bouwkavels aan Smagtenbocht/Van Gisbergen, vanwege een bouwclaim uit het verleden. De betrokken partijen zijn al drukdoende met de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. In dit plan wordt duidelijk waar de woningen van betrokken partijen komen en op welke manier de rest van de locatie wordt ingevuld. De intentie is om het definitieve stedenbouwkundig plan voor de winter van 2022 gereed te hebben.

Geïnteresseerd?

Op de volgende pagina kun je meer informatie vinden over bouwen via CPO: www.bladel.nl/collectief-particulier-opdrachtgeverschap-cpo . Hier zijn ook de contactgegevens van Locatievereniging Bladel te vinden. Voor de huurwoningen verwijzen wij je door naar WSZ, www.wsz.nl/ en voor de 10 bouwkavels/woningen van Van Gisbergen verwijzen wij je door naar https://gisbergen.nl

Uitgangspunten woningbouwlocatie Lange Trekken Bladel