Het gebied ‘De Groene Long’ is gelegen tussen de Beemdstraat, de Postelweg en de Zwartakkers in Bladel. Dit gebied wordt ontwikkeld middels een participatief proces. Dat betekent dat inwoners in het gebied zelf een initiatief mogen ontwikkelen. De gemeente neemt hierin niet het voortouw, maar faciliteert en ondersteunt.

Actuele stand van zaken

 1. Afgerond: Juni 2018

  Het raadsprogramma is vastgesteld.

 2. Afgerond: Februari 2019

  Het college van B&W presenteert het plan van aanpak voor de realisatie van De Groene Long aan de commissie Grondgebied.

 3. Afgerond: April 2019

  Op 4 april vindt de eerste bijeenkomst plaats voor inwoners en andere betrokkenen. Het is een informatie- en consultatieavond, waar de gemeente Bladel de plannen toelicht en de wensen van de aanwezigen opgehaald worden via een sessie met diverse stellingen. Die informatie is verwerkt in de uiteindelijke plannen.

 4. Afgerond: Juni 2019

  Op basis van alle input is een raadsopdracht geformuleerd, die door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze opdracht staat onder andere wat de ambities zijn voor het gebied, hoe deze ontwikkeld gaat worden en voor welke functies ruimte gecreëerd wordt.

 5. Afgerond: September 2019

  De gemeente Bladel doet een oproep aan inwoners, verenigingen en kleine lokale ondernemers om zich te melden met hun initiatieven voor gebied De Groene Long.

 6. Afgerond: Januari 2020

  Er heeft zich een groepje participanten gevormd die samen aan de slag willen. Hans van den Biggelaar is ingeschakeld als procesregisseur om te bepalen welke initiatieven passen in het gebied en om een gebiedsplan mee op te stellen.

 7. Afgerond: Juli 2020

  Op 9 juli stemt de gemeenteraad in met het gebiedsplan. De participanten gaan samen met omwonenden, de gemeente Bladel en KruitKok Landschapsarchitecten aan de slag om een ontwerp en bijbehorende plannen te maken voor het gebied.

 8. Afgerond: Januari 2021

  Op 13 januari is het concept-ontwerp voor De Groene Long gepresenteerd. U kunt de uitzending terugkijken via Youtube

 9. Afgerond: Maart 2021

  Tuinderij Het Groene Goud is gestart met het eerste proefjaar. Ondertussen is ook Stichting De Groene Long opgericht en de Stichting Vrienden van de Kinderboerderij.

 10. Afgerond: Mei 2021

  Op 20 mei is een definitief ontwerp voor De Groene Long vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is voor het gemeentelijk eigendom van 4,5 ha vastgelegd hoe het wordt ingericht. Voor het overige deel van het gebied is vastgelegd hoe het in de toekomst wordt ontwikkeld.  

  De gemeenteraadsvergadering waar dit besluit te vinden is, is terug te zien via deze link (agendapunt 9.2). Hier vindt u ook de relevante documenten.

 11. Afgerond: Juni - november 2021

  De uitvoering van het project wordt voorbereid. Er is een nieuw bestemmingsplan nodig (op 25-11 in werking getreden) en daarna kan de opdracht tot realisatie worden uitbesteed aan een aannemer. Ondertussen worden allerlei andere zaken geregeld, waaronder het ontwerp van het hoofdgebouw door Pius X-college, de overeenkomsten voor het gebiedsbeheer en aanvragen van subsidies.

 12. Momenteel bezig: December 2021 - maart 2022

  De uitvoeringsfase is ingeluid met het tekenen van de overeenkomsten tussen de gemeente Bladel en Stichting De Groene Long. In die overeenkomsten zijn de nodige afspraken voor realisatie en beheer vastgelegd. Zo kunnen alle partijen de komende jaren goed samenwerken.

  De gemeente gaat op zoek naar een aannemer voor het grondwerk en de aanleg van de infrastructuur zoals paden, riool en watergangen. Hier is een aanbesteding voor gestart. Het Pius X-College heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van het hoofdgebouw. Ook zij zoeken nu naar een aannemer voor de bouw. Als alles volgens planning verloopt starten de aannemers van de gemeente en Pius X in het voorjaar van 2022.

Overzichtsfoto gebied De Groene Long
Foto gebied De Groene Long
Participanten Groene Long
Ontwerp Groene Long