Gemeente Bladel gaat op de locatie Lange Trekken een nieuwe woonwijk realiseren. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een woonwijk met maximaal 105 woningen nabij de Lange Trekken 5/5a te Bladel. Daarnaast krijgt het woonhuis met bijbehorende loods (Lange Trekken 5 en 5a te Bladel) de bestemming ‘’Bedrijf’’.

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 11 maart 2022 tot en met 21 april 2022 ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Woningbouwproject Lange Trekken

Het college heeft besloten om de samenwerking aan te gaan met Locatievereniging Bladel. Op de Lange Trekken wil Locatievereniging Bladel 50 woningen gaan bouwen. Op korte termijn gaan de gemeente en Locatievereniging Bladel aan de slag met de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. In dit plan wordt duidelijk waar de woningen van Locatievereniging Bladel komen en op welke manier de rest van de locatie wordt ingevuld. De intentie is om het stedenbouwkundig plan voor de zomer van 2022 gereed te hebben.

Bent u geïnteresseerd?

Op de volgende pagina kunt u meer informatie vinden over bouwen via CPO: https://www.bladel.nl/collectief-particulier-opdrachtgeverschap-cpo. Hier zijn ook de contactgegevens van Locatievereniging Bladel te vinden. Momenteel is er nog geen informatie beschikbaar over mogelijke vrije kavels die in de verkoop gaan op de Lange Trekken, daar wordt later over gecommuniceerd.

Uitgangspunten woningbouwlocatie Lange Trekken Bladel