De gemeente Bladel stimuleert en faciliteert sinds 2005 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
CPO houdt in dat een groep particulieren, georganiseerd in een vereniging, in eigen beheer met zelfgekozen partners zonder winstoogmerk een woningbouwproject voor zichzelf ontwikkelt en realiseert.

In de zomer van 2021 is in de gemeente Bladel het beleidskader CPO vastgesteld. Dit document biedt duidelijkheid over de mogelijkheden en richtlijnen met betrekking tot CPO in de gemeente Bladel. Onderdeel van het beleidskader is een afwegingskader om te bepalen of een woningbouwlocatie ruimte kan bieden voor CPO.

Wil je deelnemen aan CPO?

Dit kan op twee manieren. Ten eerste kun je je aanmelden bij bestaande CPO-initiatieven of locatieverenigingen. Zij kunnen je informeren over lopende of aanstaande projecten. Daarnaast kun je zelf een nieuw CPO-initiatief opstarten. De gemeente heeft regels en voorwaarden opgesteld waaraan een (nieuw) CPO-initiatief moet voldoen. Die regels en voorwaarden zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Beschikbare woningbouwlocaties CPO

Wanneer een woningbouwlocatie beschikbaar komt voor CPO wordt dit gepubliceerd via de gemeentelijke kanalen, zoals weekkrant PC55, de website www.bladel.nl en de Facebook- en Twitter pagina van de gemeente Bladel. Na de publicatie hebben bewoners ongeveer drie maanden de tijd om zich te organiseren in een CPO en om zich te melden bij de gemeente. Nadat de inschrijftermijn is verstreken, wordt één CPO-initiatief gekozen. Belangrijk is dat jouw CPO-initiatief voldoet aan de beleidsregels CPO en eventuele aanvullende voorwaarden.

Lopende projecten

Inschrijving voor CPO Lange Trekken Bladel is gesloten. Van 1 december 2021 tot 1 maart 2022 hebben geïnteresseerde CPO-initiatieven de tijd gehad om zich te melden.
Nadat een keuze is gemaakt voor een CPO-initiatief worden de plannen voor de Lange Trekken verder uitgewerkt.

Momenteel zijn de volgende locatieverenigingen actief: