Stichting Parkmanagement, gemeente Bladel, provincie Noord-Brabant, Firan, Enexis en bedrijven werken al meer dan een jaar intensief samen aan de realisatie van de energiehub. In grote delen van Brabant heeft het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit bereikt voor zowel levering als terug levering van stroom. We noemen dit netcongestie, oftewel ‘file op het elektriciteitsnet'.

Situatie 

In grote delen van Brabant heeft het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit bereikt voor zowel levering als teruglevering van stroom. We noemen dit netcongestie, oftewel ‘file op het elektriciteitsnet'. Deze congestie speelt niet alleen bij lokale netbeheerder Enexis, maar ook bij de landelijke hoogspanningsnetbeheerder TenneT. De oorzaak is een samenloop van het groeiend aanbod van duurzame elektriciteit (teruglevering uit zon en wind aan het net), een sterke toename van de elektrificatie van bedrijfsprocessen en beperkingen (technische capaciteit, materiaalschaarste, doorlooptijden vergunningstrajecten etc.) aan de kant van de netbeheerders om het net snel uit te kunnen breiden.  

Complicaties door netcongestie groot 

Netcongestie betekent dat het onduidelijk is of nieuw te vestigen bedrijven en bedrijven met uitbreidingswensen op KBP hun benodigde aansluiting (en dus stroom) op tijd kunnen krijgen. De complicatie is tweeledig: op korte termijn zijn er bedrijven die door de netcongestie niet kunnen starten of uitbreiden op het moment dat ze dat willen en ook het vergroten van zonne-opwek wordt door de congestie op korte termijn in de weg gezeten. Kijken we naar de lange termijn dan zijn er bedrijven die verder willen elektrificeren of willen overstappen op waterstof. Maar ook het woon-werkverkeer op het bedrijventerrein zal over (moeten) gaan van fossiel naar elektrisch. Dit brengt allemaal een extra vraag naar stroom met zich mee, maar het biedt ook kansen voor efficiëntere samenwerking. Bijvoorbeeld in de vorm van een energiehub.  

De afbeelding schetst een weergave. Het is een weergave van een energiehub, gebaseerd op het KBP. De daadwerkelijke locaties van bedrijven, batterijen en windmolens in de afbeelding komen niet overeen met de situatie als op de KBP.

Oplossing: energiehub 

De bedrijven op het KBP, gemeente Bladel, Enexis en de Provincie hebben infraspecialist nieuwe energie Firan gevraagd om een lokaal energienetwerk te ontwerpen (juridisch, financieel en organisatorisch), ook wel energy hub genoemd. De energiehub is een virtueel lokaal energiesysteem, waarbij bedrijven onderling energie delen. De bedoeling van de energiehub is om onderling de stroom te verdelen en tijdens momenten van piekverbruik beter op elkaar af te stemmen.  

Energiehubs ontsluiten het potentieel van verschillende vormen van duurzame energie en koppelen de producenten direct aan de afnemers. Door een koppeling tussen de continue monitoring van de actuele energiestromen aan flexibele opslag en/of conversiesystemen worden vraag en aanbod steeds optimaal op elkaar afgestemd.  

Voornaamste doelen van een energiehub

  1. Oplossing voor netcongestie; 
  2. Optimaliseren lokale energie uitwisseling; 
  3. Kostenbesparing t.a.v. transportkosten; 
  4. Creëren uniek vestigingsklimaat voor duurzame ondernemingen; 
  5. Vergroten onderlinge betrokkenheid locatie. 

In september 2022 zijn we op het Kempisch Bedrijvenpark gestart met de voorbereidingen voor een energiehub. De gevestigde bedrijven, Firan, Enexis, provincie Noord-Brabant en de gemeente Bladel werken intensief samen om de energiehub te realiseren. Na enkele maanden van onderzoek werd het project op het KBP omgedoopt tot pilotproject van de netbeheerder. Dit betekent dat Enexis grote kans ziet om op het KBP een energiehub te realiseren. In tegenstelling tot andere bedrijventerreinen mag hier geëxperimenteerd worden met het uitwisselen van energie. Het KBP is daarmee een van de voorlopers op het gebied van energiehubs in Nederland. 

Energiehub Kempisch Bedrijvenpark garandeert stroom voor 18 bedrijven

Op 7 mei ondertekenden 18 bedrijven op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark (KBP) een samenwerkingsovereenkomst met Enexis voor een energiehub.

Lees hier het nieuwsbericht

Samenwerking energiehub

Stichting Parkmanagement, de gemeente Bladel, provincie Noord-Brabant, Firan, Enexis en bedrijven werken al meer dan een jaar intensief samen aan de realisatie van de energy hub. De bedrijven op het KBP worden meermaals per jaar door middel van presentaties, gesprekken en bijeenkomsten meegenomen in de stand van zaken. Naarmate de tijd vordert en de realisatie van de energiehub dichterbij komt wordt de inbreng van de bedrijven steeds belangrijker. Alleen samen kan een energiehub gerealiseerd worden. Het enthousiasme en betrokkenheid van de bedrijven zorgt voor gedrevenheid bij alle partijen.  

Naast de samenwerking wordt het project ondersteunt vanuit Brainport Development, de Metropoolregio Eindhoven en de Rabobank.  

Hoewel het realiseren van een energiehub een lokaal project is zijn wij van mening dit het project grote invloed heeft op de regio. Zo kan het project dienen als succesvoorbeeld voor andere bedrijventerreinen. Doordat het project op het KBP focust op afname én terugleveren op het net, duurzame opwek en opslag dient het bedrijventerrein als ultiem voorbeeld voor bedrijven(terreinen) in de regio. 

Daarnaast is het ook kenmerkend voor het samenwerken in de Brainport Regio; Innovatief en samen met elkaar. Zo leren wij er niet alleen zelf van, maar is het ook een uithangbord van Brainport.