De gemeenteraad is het volksvertegenwoordigende orgaan. Daarvoor worden iedere vier jaar verkiezingen georganiseerd. Als volksvertegenwoordiging van Bladel stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit. Er is dus een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Deze rolverdeling is vastgelegd in de wet.
De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken:

  • optreden als volksvertegenwoordiging;
  • bepalen van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid;
  • controleren van het college van burgemeester en wethouders.

De zetelverdeling was als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen als volgt:

  • Bladel Transparant 8 zetels
  • CDA 4 zetels
  • VHP 4 zetels
  • PRO5 2 zetels
  • VVD 1 zetel
  • D66 0 zetels

De gemeenteraad heeft het coalitieakkoord "Met vertrouwen uitdagingen aangaan!" op 12 mei 2022 vastgesteld. 
Het coalitieakkoord(externe link) is hier te raadplegen.

Klik voor meer informatie over de gemeenteraad en de commissies (samenstelling, agenda, vergaderingen, nevenfuncties, etc.) op onderstaande buttons.