Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Vergunning gebouwen

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heb je een melding voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Via het Omgevingsloket(externe link) kun je checken of je een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop)(externe link). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. Je bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

Wanneer een gebruiksmelding verplicht is

Een gebruiksmelding is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 (artikel 6.6 Bbl). De verplichting geldt voor structurele, maar ook voor incidentele gevallen.

In een gebouw (of deel van een gebouw) met meerdere gebruiksfuncties moeten de personen bij elkaar worden opgeteld. Vervolgens bepaalt de gebruiksfunctie met het laagste aangewezen aantal aanwezige personen of er een gebruiksmelding gedaan moet worden of niet.

Voorbeeld

Stel, u heeft een gebouw met een bijeenkomstfunctie voor 45 personen, een industriefunctie voor 5 personen en een kantoorfunctie voor 2 personen. Dan is een gebruiksmelding verplicht. Het totale aantal personen is namelijk 52. Dat is meer dan het laagste maximum voor de in het gebouw aanwezige gebruiksfuncties, namelijk dat van de bijeenkomstfunctie (50 personen).

Nevengebruiksfuncties kantoor- en industriefunctie

Het maximum van 50 personen dat geldt bij een kantine of bedrijfsrestaurant (bijeenkomstfunctie) of een parkeergarage (overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen) is niet van toepassing als deze gebruiksfunctie een nevengebruiksfunctie is van een kantoorfunctie of industriefunctie (artikel 6.7, lid 3 Bbl). In dit geval geldt het maximum van de kantoor- en de industriefunctie. Dit betekent dat voor een industrie- of kantoorgebouw inclusief nevengebruiksfuncties pas vanaf 150 personen een gebruiksmelding verplicht is.

Wat moet ik doen?

Doe de Vergunningcheck(externe link) van het Omgevingsloket om te zien of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

 • Doe minimaal 4 weken van tevoren de melding via het Omgevingsloket(externe link). (Via ''bouwwerk brandveilig gebruiken'' kom je bij de keuze ''melding brandveilig gebruik'').
 • De gemeente stuurt je een ontvangstbevestiging van je melding.
 • De gemeente kan naar aanleiding van je melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet je je houden. Voorbeelden van extra voorwaarden zijn bijvoorbeeld:
  • extra branddetectie;
  • onbrandbare versiering zowel aan de wanden als het plafond;
  • goede basishulpverlening, zorg dat iedereen zijn/haar taken goed kent;
  • een adequaat vluchtplan en vrij begaanbare vluchtwegen.

Melding terreinen en overige plaatsen

Met het online meldingsformulier(externe link) van de Rijksoverheid kun je de melding doen voor terreinen en overige plaatsen. Let op: in veel gevallen valt de gebruiksmelding samen met een andere melding of vergunningaanvraag die je doet. 

Wat heb ik nodig?

Hoe lang duurt het?

 • Voor een melding: je melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat je het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

Bezwaar of beroep

 • Als je het niet eens bent met de beslissing over je melding, kun je binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Kosten

Voor de eventuele kosten wordt verwezen naar de (externe link)Legesverordening 2024(externe link)