Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente tot 1 januari 2024 kon vastleggen wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningbouw, recreatie of kantoren. Ook werd erin bepaald aan welke bouw- en gebruiksregels voldaan moest worden. Aanvragen voor omgevingsvergunningen werden getoetst aan het bestemmingsplan. Als een bouwplan in strijd was met het bestemmingsplan, moest de omgevingsvergunning worden geweigerd, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk was.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Die wet vervangt de Wet ruimtelijke ordening. Vanaf 1 januari mogen wij geen bestemmingsplannen meer in procedure brengen. De Omgevingswet kent namelijk geen bestemmingsplannen meer. Hier komt een nieuwe planvorm voor in de plaats, het omgevingsplan. Het huidige beleid, waaronder de bestemmingsplannen, wordt hierin opgenomen. Inhoudelijk verandert er dus vooralsnog weinig.

In het omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer je grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, kun je de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen.

Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplannen kunnen ook geraadpleegd worden op de landelijke voorziening: : www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).