Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningbouw, recreatie of kantoren. Ook wordt erin bepaald aan welke bouw- en gebruiksregels voldaan moeten worden. Zo worden onder andere aanvragen voor omgevingsvergunningen getoetst aan het bestemmingsplan. Als een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, moet de omgevingsvergunning worden geweigerd, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is.

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een verbeelding en regels. De gemeente is op basis van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen te maken en deze actueel te houden. 

Hoe werkt het?

Als je wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als je een huis koopt of een bedrijf wilt starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

Bestemmingsplan bekijken

De meeste bestemmingsplannen van de gemeente Bladel kun je inzien via Ro Publiceer(externe link). Dit is een webapplicatie die het mogelijk maakt om op adres te zoeken. Je voert je straatnaam in en komt direct uit op je eigen perceel. Je ziet welke bestemming geldt en welke bouwmogelijkheden er zijn. 

Bestemmingsplannen kunnen ook geraadpleegd worden op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).