Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet ruimtelijke ordening. Vanaf 1 januari mogen wij geen bestemmingsplannen meer in procedure brengen. De Omgevingswet kent namelijk geen bestemmingsplannen meer. Hier komt een nieuwe planvorm voor in de plaats, het omgevingsplan. Het huidige beleid, waaronder de bestemmingsplannen, wordt hierin opgenomen. Inhoudelijk verandert er dus vooralsnog weinig.

In het omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer je grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, kun je de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen.


Het is daarbij raadzaam om tijdig met ons in gesprek te gaan en te laten beoordelen of medewerking aan het bouwplan of initiatief mogelijk en haalbaar is. Je kunt je verzoek laten beoordelen door het onderstaande intakeformulier (principe)verzoek fysieke leefomgeving in te dienen. 
 

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom je het omgevingsplan wilt aanpassen, voeg je bij je verzoek in ieder geval de volgende documenten toe:

  • een gedetailleerde omschrijving van het initiatief met daarbij de aanleiding en motivatie waarom van het bestemmingsplan moet worden afgeweken;
  • situatieschetsen en/of plattegronden van de huidige én de nieuwe situatie;
  • bouwtekeningen (optioneel);
  • foto’s (optioneel).

Kosten

Voor de behandeling van een (principe)verzoek kunnen kosten in rekening worden gebracht op grond van de Legesverordening 2024

Intakeformulier

Hieronder staan zowel een digitaal als pdf formulier. Voor het digitale formulier heb je DigiD of eHerkenning nodig. Het pdf formulier plus de benodigde stukken kun je sturen naar info@bladel.nl of per post naar Gemeente Bladel, Afdeling Ontwikkeling, Postbus 11, 5530 AA Bladel.