Het uitvoeringsplan voor de aanpassingen en renovaties van het sportpark De Smagtenbocht is concreet. Dit is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Egyptische Poort. De afgelopen maanden heeft de gemeente intensief met de verenigingen gesproken over de wensen en mogelijkheden om velden en accommodaties toekomstbestendig te maken. Op 21 maart besluit de gemeenteraad over het uitvoeringsplan van het sportpark en het bijbehorende krediet.
 

Blik op de toekomst

Met het uitvoeringsplan kijkt gemeente Bladel vooruit en wil zij velden en accommodaties realiseren die beter passen bij de huidige vraag. Zo vraagt de padelsport door haar toegenomen populariteit om spoedige aanleg van extra padelbanen. Een ander onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de bouw van 50 woningen in de Egyptische Poort. Om dit te realiseren is het nodig dat het veld van het Gilde Sint Joris Bladel en Handboogvereniging ONA en het gebouw van radioamateurzender KAR worden verplaatst. Omdat het huidige onderkomen van korfbalvereniging Bladella en handbalvereniging Saturnus Bladel sterk verouderd is, geeft de gemeente prioriteit aan een nieuwe accommodatie. Daarnaast is het plan om een gezamenlijke kantine te maken voor korfbal, handbal, voetbal en (beach)volleybal.

Gemeenteraad aan zet

Op 6 februari jl. zijn de raadsleden geïnformeerd over het uitvoeringsplan sportpark De Smagtenbocht. In de commissievergadering Inwoners op 5 maart wordt het uitvoeringsplan en de benodigde kosten besproken. De commissie adviseert de gemeenteraad, die naar verwachting op donderdag 21 maart een besluit neemt. Wethouder Davy Jansen ziet uit naar het vervolg: ‘Fijn dat het uitvoeringsplan rondom het sportpark nu concreet wordt. Het is belangrijk dat de gemeenteraad alle belangen goed afweegt voor we besluiten over de toekomst van dit belangrijke deel van Bladel.’

Het vervolg

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, start gemeente Bladel met meerdere onderzoeken, waaronder een archeologisch onderzoek en een berekening van de stikstofdepositie. Naast het uitvoeringsplan sportpark Smagtenbocht, bevat de gebiedsontwikkeling van de Egyptische Poort meerdere elementen, waaronder wonen en infrastructuur. Een nadere studie vindt plaats naar de verkeerscirculatie van het gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Dit doet gemeente Bladel in samenspraak met een nog op te richten klankbordgroep van omwonenden. De gemeente, de klankbordgroep en de verenigingen kijken met ondersteuning van een verkeersdeskundige naar de gewenste verkeerscirculatie in en rondom het gebied en de daarbij passende infrastructuur.

Meer informatie

Op https://www.bladel.nl/egyptischepoort staat de laatste informatie over het project.