Toegankelijkheid stembureaus voor mensen met een beperking

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking? 

Bekijk wat er voor kiezers met een beperking geregeld is in het stemlokaal.
In het stemlokaal vind je onder andere een kandidatenlijst in grote letters. Ook is er een loep met verlichting. Voor mensen in een rolstoel is er minstens 1 stemhokje met een lager schrijfblad.

In het stemlokaal mag een stembureaulid je uitleg geven over hoe het stembiljet werkt. Heb je vanwege je lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met je mee in het stemhokje om je te helpen.

Extra toegankelijke stemlokalen

Op www.waarismijnstemlokaal.nl staat welke stemlokalen extra toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen in een rolstoel. Dit kun je ook navragen bij de gemeente.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking 

Kun je door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag je hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als je slechtziend of blind bent. Of als je de ziekte van Parkinson heeft. Je mag zelf iemand meenemen om te helpen. Of je mag een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop je kunt stemmen. Ook is er een leesloep aanwezig, die de tekst op het stembiljet vergroot. Het stemhokje is goed verlicht.

Informatie over de verkiezing in Nederlandse Gebarentaal

In deze video’s vind je informatie over de Europees Parlementsverkiezing in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze zijn beschikbaar via www.verkiezingentoolkit.nl.
 

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. Je mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders je wettelijke vertegenwoordiger. Kunt of wilt je niet zelf naar het stembureau komen. Dan kun je iemand anders vragen om voor je te stemmen (machtigen). Dit mag je zelf kiezen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

Een stembureaulid mag je buiten het stemhokje uitleg geven. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Veel gemeenten en maatschappelijke instellingen organiseren voor de verkiezing trainingen over het stemmen. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vind je uitleg en kun je oefenen.

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heb je een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking je machtigen om voor hem of haar te stemmen. Dit kan via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan je vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.