Toegankelijkheid stembureaus voor mensen met een beperking

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen zijn daarom toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

In het stemlokaal vind je onder andere een kandidatenlijst in grote letters en een loep met verlichting. Voor mensen in een rolstoel is er minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad.

In het stemlokaal mag een stembureaulid je uitleg geven over hoe je het stembiljet moet gebruiken. Heb je vanwege je lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met je mee in het stemhokje om je te helpen.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kun je door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag je hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als je slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson hebt. Je kunt zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Daarnaast moet in elk geval één leesloep aanwezig zijn, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook moet in het stemhokje goede verlichting zijn.

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. Je mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders jouw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan jou om te besluiten of je iemand machtigt als je niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

Je kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Veel gemeenten en maatschappelijke instellingen organiseren voorafgaand aan de verkiezing trainingen over het stemmen. Op de website www.hoewerktstemmen.nl(externe link) vind je uitleg en kun je oefenen.

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heb je een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking je machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan je vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.