Hoe werkt stemmen bij de verkiezing?

  • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvang je je stempas. 
  • Neem je stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 
  • Op het stembureau lever je je stempas in. Laat ook je identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
  • Op het stembureau krijg je een stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie je kunt stemmen.
  • Het stembiljet neem je mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie je stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
  • Met een rood potlood kleur je het rondje in voor de naam van de persoon op wie je wilt stemmen. Je kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
  • Vouw het stembiljet zo op dat niemand je keuze kan zien. 
  • Hierna stopt je het stembiljet in de stembus. 

Bekijk de stappen in beeld en tekst: Stemmen: hoe werkt dat?

Blanco stemmen

Wil je geen kandidaat kiezen, maar wel je stemrecht gebruiken? Dan kun je een blanco stem uitbrengen. Je gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. Je vult dus niets in op het stembiljet.

Een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Je kunt bij het stemmen 1 kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als je meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is je stembiljet ongeldig. Je stem telt dan alleen mee voor de berekening van de opkomst.

Heb je per ongeluk je stembiljet ongeldig gemaakt of heb je je vergist? Dan mag je 1 keer een nieuw stembiljet vragen.