Donderdagavond 21 maart besloot de gemeenteraad van Bladel unaniem dat sportpark Smagtenbocht wordt aangepast. Er lag een voorstel voor een upgrade voor het sportpark. Dit is samen met de sportverenigingen tot stand gekomen. Sportpark de Smagtenbocht maakt deel uit van het gebied Egyptische Poort. Het onderwerp leeft. Zo blijkt ook uit de diverse moties die zijn ingediend door verschillende raadsfracties. De gemeenteraad vraagt extra aandacht voor de verkeerssituatie en -veiligheid in de verdere planvorming van de Egyptische Poort. Ook riepen partijen op tot multifunctionele sportparken. 

Upgrade sportpark

De gemeenteraad stemde in met het plan en de financiering om op het sportpark verschillende velden te verplaatsen. Ook komen er extra padelbanen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Er komen kunstgras korfvalvelden en een aantal beachvolleybalvelden. Voor korfbal, handbal en volleybalvereniging komt er een nieuwe accommodatie. En er is een plan voor een gezamenlijke kantine voor korfbal, handbal, voetbal en (beach)volleybal. 

Nieuwe woningen 

Ook stemde de gemeenteraad in met het verplaatsen van het gilde en radiovereniging. Rond het huidige gildeterrein is woningbouw gepland. Om ruimte te maken voor deze woningbouw, verplaatst het gildeterrein naar een nieuwe locatie aan de andere kant van de Egyptischedijk. Het gildeterrein wordt tevens benut als buitenschietterrein voor de handboogvereniging.

Samen 

De gemeenteraad sprak haar waardering uit voor het plan en de goede samenwerking tussen verenigingen en gemeente bij het maken van het plan. Tijdens een inloopavond vorige week bleek het plan ook op draagvlak in de buurt te kunnen rekenen. De gemeenteraad riep daarom op om de goede samenwerking vast te houden in de uitvoeringsfase. 

Uitvoering 

Voor de eerste schop in de grond gaat, moeten de plannen eerst nog verder uitgewerkt en aanbesteed worden. Omdat een aantal onderdelen van het plan spoed hebben, wordt het plan gefaseerd uitgevoerd. Zo is de huidige accommodatie van de korfbal en handbal dringend aan vervanging toe.  
Ook wordt nog gewerkt aan een plan om de verkeer- en parkeersituatie rond het sportpark te verbeteren. De gemeente wil dit plan samen met de buurt maken. Daarom wordt voor het verkeer op dit moment een klankbordgroep van omwonenden opgericht. 
 

Meer informatie  

Op https://www.bladel.nl/egyptischepoort staat de laatste informatie over het project.