Melding doen

Heeft u iets gezien in uw woon- en leefomgeving dat kapot is, zoals een ontbrekende stoeptegel of een omgewaaide boom, of ervaart u overlast? Dan kunt u melding doen via het klacht- en meldpunt.

Storingsmelding openbare verlichting

Klacht- en meldpunt

  Verloren of gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan leest u hier wat u kunt doen.

  Fiets gevonden

  Fiets verloren

  Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Geluids- en/of geuroverlast melden

  Als u geluidsoverlast van horeca-ondernemingen of evenementen en/of geuroverlast ondervindt kunt u dat hier melden.

  Geluids- en geuroverlast melden

  Bezwaar maken tegen besluit gemeente

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u in de meeste gevallen bezwaar maken. Voor bezwaar tegen uw belastingaanslag geldt een andere procedure.

  Bezwaar maken

  Zienswijze / bezwaar / beroep

  Klacht indienen

  Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of bestuurder van de gemeente. Dan kunt u een klacht indienen.

  Klacht indienen

  Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

  Wilt u informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

  Informatie opvragen (Wob-verzoek)