Klachten, meldingen en bezwaar

Melding doen

Heb je iets gezien in je woon- en leefomgeving dat kapot is, zoals een ontbrekende stoeptegel of een omgewaaide boom, of ervaar je overlast? Dan kun je melding doen via het klacht- en meldpunt. Deze meldingen worden tijdens kantoortijden gelezen en behandeld. Ervaar je, buiten kantoortijden, direct overlast? Dan adviseren wij je om de politie te bellen.

Storingsmelding openbare verlichting

Klacht- en meldpunt

  Verloren of gevonden voorwerpen

  Ben je iets verloren of heb je iets gevonden? Dan lees je hier wat je kunt doen.

  Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Geluids- en/of geuroverlast melden

  Als je geluidsoverlast van horeca-ondernemingen of evenementen en/of geuroverlast ondervindt kun je dat hier melden.

  Geluids- en geuroverlast melden

  Bezwaar maken tegen besluit gemeente

  Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kun je in de meeste gevallen bezwaar maken. Voor bezwaar tegen je belastingaanslag geldt een andere procedure.

  Bezwaar maken

  Zienswijze / bezwaar / beroep

  Klacht indienen

  Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of bestuurder van de gemeente. Dan kun je een klacht indienen.

  Klacht indienen

  Wet open overheid (Woo)

  Wil je informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kun je een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

  Informatie opvragen (Woo-verzoek)