Het kan gebeuren dat je geluidsoverlast ondervindt van horeca-ondernemingen of evenementen of dat je geuroverlast ervaart. Je kunt hierover een klacht/melding indienen via onderstaande opties:

Telefonisch

Je kunt telefonisch contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073 6812821. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Digitaal

Je kunt je klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de website van de provincie Noord-Brabant:

Meldingsformulier Provinciale Milieuklachtencentrale(externe link)

Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost kan worden. Nadere informatie over de ODZOB kun je vinden op www.odzob.nl(externe link).