Het kan gebeuren dat u geluidsoverlast ondervindt van horeca-ondernemingen of evenementen of dat u geuroverlast ervaart. U kunt hierover een klacht/melding indienen via onderstaande opties:

Telefonisch

U kunt telefonisch contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073 6812821. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Digitaal

U kunt uw klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de website van de provincie Noord-Brabant:

Meldingsformulier Provinciale Milieuklachtencentrale(externe link)

Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost kan worden. Nadere informatie over de ODZOB kunt u vinden op www.odzob.nl(externe link)