Wekelijks maken wij diverse besluiten van het gemeentebestuur bekend, waarbij wordt aangegeven of een zienswijze / bezwaar / beroep mogelijk is en gedurende welke termijn.

Uitgebreide informatie over besluiten kunt u vinden bij de gemeentelijke informatie in de PC55 (zie publicatiedatum in het overzicht), op de pagina Bekendmakingen van deze website en www.overheid.nl.