Als gemeente hebben we een groot aantal wettelijke taken. Deze taken zijn aan de gemeente opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Voor de gemeente Bladel bekleedt mevrouw R.I. de Zwart, vanaf 1 juli 2022, (fg@kempengemeenten.nl) deze functie. Daarnaast is er een Privacy Officer aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot privacy.

Wilt u meer weten over hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Kijk dan in ons Privacy Statement. Hierin geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verwerken bij een specifiek proces? Kijk dan in ons verwerkingsregister. Hierin ziet u een overzicht van de verwerkingen binnen de gemeente, met daarbij de persoonsgegevens die hierbij verwerkt worden.

Wanneer u meer wilt weten over de privacywetgeving, kijk dan op de website van de Rijksoverheid.