Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Je hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als je informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kun je een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Let op! Als je deze informatie ook wilt hergebruiken, dien je geen Woo-verzoek maar een Who-verzoek in.

In de gemeente Bladel worden geen Woo-verzoeken geaccepteerd die per fax of per e-mail worden ingediend. Je kunt je Woo-verzoek per post sturen naar: gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

Hoe werkt het?

Je kunt een Woo-verzoek indienen als:

 • je duidelijk aangeeft waarover je informatie wilt ontvangen;
 • de gemeente de informatie ook echt heeft;
 • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
 • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan je de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente je uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Wat moet ik doen?

Je kunt een Woo-verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen:

 • De gemeente beslist binnen 4 weken op je verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet je dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
 • Wijst de gemeente je verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan je geven. Zo kun je een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente je uitnodigen de documenten te komen inzien.
 • Wijst de gemeente je verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? Je kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op je verzoek? Je hebt dan recht op een dwangsom en je kunt direct beroep instellen bij de rechter. Je moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling(externe link).

Wanneer je documenten opvraagt waarin gegevens staan die betrekking hebben op derden kan het nodig zijn om je Woo-verzoek aan de betrokkenen toe te sturen. Zij krijgen dan de kans om aan te geven of zij er bezwaar tegen hebben dat de documenten verstrekt worden. Het is dus mogelijk dat je identiteit bekend wordt bij de betrokkenen. Wij zullen Woo-verzoeken uiteraard alleen doorsturen naar betrokkenen wanneer dit noodzakelijk is.

Woo verzoek indienen

Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente wijst je verzoek af als een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Hoe lang duurt het?

Je ontvangt binnen 4 weken bericht over je verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kun je bezwaar maken
 • Wijst de gemeente je verzoek af en ben je het hier niet mee eens? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.