Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of je bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres je je bezwaarschrift moet sturen.
 • Je bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan je is gestuurd.
 • De gemeente kan je vragen langs te komen om je bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat je bezwaar maakt het Juridisch Loket, je rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • Je maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in je bezwaarschrift de volgende informatie:
  • je naam en adres
  • de datum van je bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom je het niet eens bent met het besluit
  • je handtekening

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op je bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. Je krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente je bezwaar heeft afgewezen, kun je in het besluit zien of je beroep kunt indienen bij de rechter(externe link). Je moet je beroep binnen 6 weken indienen.