• Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • Let op: U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

De politie verdwijnt bij de nieuwe werkwijze overigens niet helemaal uit beeld. Zij zal periodiek controleren of gevonden voorwerpen in verband kunnen worden gebracht met aangiften van verlies of diefstal. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker integrale veiligheid van de gemeente, tel. 0497 - 36 16 36.

Wat moet ik doen?

  • U doet aangifte van het verloren of gevonden voorwerp bij de gemeente.
  • Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U krijgt dan een oproep van de gemeente als de eigenaar zich heeft gemeld.
  • U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs daarvan.
  • Als de gemeente uw verloren voorwerp denkt te hebben gevonden, krijgt u een oproep.

Aangifte bij diefstal

Ga altijd naar de politie om aangifte te doen van een gestolen voorwerp. U kunt dat persoonlijk doen op het politiebureau, maar vaak ook online.

Verloren en gevonden fietsen

Als het gaat om een verloren fiets, dan is de procedure anders, kijk bij Fiets verloren.

Als het gaat om een gevonden fiets, kijk dan bij: Fiets gevonden en meld dit via het formulier: Melding gevonden fiets.

Aanvullende informatie

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, bent u de eigenaar van het voorwerp.

Als u het voorwerp in bewaring hebt gegeven aan de gemeente, kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp meer dan € 450,- waard is. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, moet u zich na dat jaar binnen een maand melden bij de gemeente.