De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en leven. Als je behoefte hebt aan ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden, bij vervoer, in je woning of bij een zinvolle dagbesteding, dan ga je eerst op zoek naar eigen oplossingen. Kan iemand van de familie, buren of bekenden je helpen met ondersteuning? En in hoeverre ben je in staat om zelf oplossingen te betalen? De gemeente kent de volgende voorzieningen, voor wanneer het bovenstaande voor jou geen oplossingen biedt.