De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en leven. Als u behoefte heeft aan ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden, bij vervoer, in uw woning of bij een zinvolle dagbesteding, dan gaat u eerst op zoek naar eigen oplossingen. Kan iemand van de familie, buren of bekenden u helpen met ondersteuning en in hoeverre bent u in staat om zelf oplossingen te betalen? De gemeente kent de volgende voorzieningen, voor wanneer het bovenstaande voor u geen oplossingen biedt.