Begeleiding is ondersteuning die gericht is op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf. Er zijn twee soorten begeleiding:

 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:

 • Bepalen van het dagritme
 • Sociale contacten en sociale omgeving
 • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en het is afhankelijk van de persoonlijke situatie of het onder de functie begeleiding valt.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot en (crisis)opname kan worden voorkomen. Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • activering
 • beweging
 • leren omgaan met dementie
 • contacten
 • een zinvolle invulling van de dag
 • voorkomen van vereenzaming
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger

Wanneer u in aanmerking komt voor begeleiding kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura wordt de begeleiding geleverd door een van de vele aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Met een PGB kunt u ook begeleiding van andere aanbieders, particulieren of iemand uit uw eigen omgeving inschakelen. U bent dan vrij om zelf een aanbieder te kiezen. Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het PGB niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het PGB en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Bij het beheren van een PGB komen veel administratie en regelzaken kijken die de gemeente bij zorg in natura van u overneemt.

Hoe werkt het?

Als u problemen ervaart in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld bij wonen of een zinvolle dagbesteding, dan kan begeleiding voor u een passende voorziening zijn. U kunt hierbij denken aan woonbegeleiding, individuele begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf elders (ter ontlasting van de mantelzorger). De gecontracteerde aanbieders voor begeleiding zijn gespecialiseerd in één of meerdere van de volgende aandachtgebieden:

 • Somatiek
 • Psychogeriatrie
 • Psychiatrie
 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Zintuigelijke beperking
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Autisme
 • Overige doelgroepen

Wat moet ik doen?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor begeleiding of als u er meer informatie over wilt, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur) telefonisch bereiken via 0497361636 of u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.