Een rolstoelvoorziening is bedoeld voor mensen die vaak en langer dan zes maanden een rolstoel nodig hebben om zich in en om de woning en/of over langere afstanden te kunnen verplaatsen. Er zijn verschillende soorten rolstoelen zoals een handbewogen rolstoel, een elektrische rolstoel, een duwwandelwagen of een sportrolstoel. Voor een rolstoel hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Als je tijdelijk een rolstoel nodig hebt of als je de rolstoel niet wekelijks gebruikt, kun je een rolstoel lenen bij het uitleenpunt. Je kunt hulpmiddelen hier maximaal 2 x 3 maanden kosteloos lenen.

Wat moet ik doen?

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een rolstoel of als je er meer informatie over wilt, dan kun je contact opnemen met het Zorgloket. Je kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur) telefonisch bereiken via 0497-361636 of je kunt je melden bij de receptie van het gemeentehuis.