Gemeente Bladel heeft een milieustraat. Daar kunt u uw GROF huishoudelijk afval naartoe brengen. Dat is afval dat niet in uw container mag of past en wat u ook niet in een verzamelcontainer in de openbare ruimte kwijt kunt. Denk bijvoorbeeld aan: elektrische apparaten, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval.

U vindt de milieustraat aan het adres: Nijverheidsstraat 7d op industrieterrein De Sleutel in Bladel, tel. 06 - 11 29 38 97 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden milieustraat).

Openingstijden

DagGeopend
MaandagGesloten
Dinsdag13.00 - 17.00 uur
Woensdag13.00 - 17.00 uur
DonderdagGesloten
Vrijdag9.00 - 17.00 uur
Zaterdag9.00 - 16.00 uur

Tegels en straatstenen NK Tegelwippen

Particuliere huishoudens mogen in de actieperiode, tussen 21 maart en 31 oktober, tuintegels en straatstenen gratis inleveren, mits deze gescheiden worden aangeleverd. Geef het aantal gewipte tegels direct door op https://nk-tegelwippen.nl voor deelname aan de actie.

Heeft u meer dan 200 tegels of haalt u met een aantal huishoudens in uw straat of hele school tegels uit de grond? Misschien kunt u wel een actie organiseren met container. Neem contact op met blauwgroenbladel@gmail.com.

Compost is gratis beschikbaar en kan in zakken worden geschept of in een particuliere aanhanger worden opgeschept. 

Hoe werkt het?

Om toegang te krijgen tot de milieustraat hebt u een milieupas nodig. Aan de poort wordt die pas met een scanner ingelezen door een medewerker van de milieustraat en bepaalt het tarief aan de hand van het soort en de hoeveelheid afval dat u komt brengen.

Huisregels

 • Geen toegang zonder milieupas.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Alle afval moet gescheiden aangeleverd worden en in de daarvoor bestemde container(s) worden gedeponeerd.
 • Maximaal 2 m3 per keer.
 • Huisvuilcontainers worden geweigerd.
 • Visuele controle aan de poort.
 • Betalen naar de duurste afvalsoort.
 • Betaling alleen mogelijk met uw pinpas.
 • Op de milieustraat mogen alleen kadavers van huis- en gezelschapsdieren worden gebracht, dus bv. een hond, een kat of een cavia. Landbouwdieren en hobbydieren (zoals bv. een pony, een schaap of een geit) moet u aanmelden via het kadaver-meldsysteem van Rendac in Son, telefoonnummer 0900 - 9221. Rendac komt het kadaver dan tegen een beperkt bedrag aan huis ophalen.

Wat heb ik nodig?

Milieupas en een pinpas (om veiligheidsredenen is het alleen nog mogelijk om met de pinpas te betalen).

Tarieven 2022

Om veiligheidsredenen kunt u bij de milieustraat alleen nog maar betalen met uw pinpas!

Categorie 0: gratis

 • Wit- en bruingoed (koelkast, tv, diepvries, scheerapparaat, e.d.)
 • kadavers van kleine huisdieren
 • asbest (max. 35 m²)
 • afgewerkte motorolie (max. 5 liter)
 • klein chemisch afval
 • retour glas (flessen, potten, e.d.)
 • vlakglas
 • PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankkartons)
 • papier en karton
 • textiel en schoeisel
 • oude metalen
 • autobanden personenauto’s (max. 5 stuks) zonder velg
 • luiers in luierzakken
 • frituurvet
 • harde kunststoffen
 • schoon EPS (tempex/piepschuim, voor vies/vervuild tempex geldt het tarief voor restafval).

Categorie I: € 5,00

Als u als fietser of voetganger afval naar de milieustraat brengt betaalt u daarvoor € 5,00 per keer.

Let op: Voor het aanbieden van vuilniszakken (max. 60 liter) en tariefzakken (max. 30 liter) met huishoudelijk afval betaalt u €15,00 per zak.

Categorie II:

Voor groenafval (blad, gras en snoeihout) en grond (zwart of geel, niet chemisch verontreinigd) bedraagt het tarief tot 1 m3: €2,50. Voor elke volgende m3 bedraagt het tarief €5,00. Dat betekent dus dat u €7,50 moet betalen als u bv. 1,5 m3 groenafval of grond brengt en €12,50 als u bv. 2,5 m3 brengt.

Categorie III:

Voor grof restafval, bouw- en sloopafval en autobanden met velg bedraagt het tarief:

 • tot 0,5 m3: € 7,50
 • tot 1 m3: € 15,00
 • voor elke volgende m3 bedraagt het tarief € 25,00

Dat betekent dus dat u € 40,00 moet betalen als u bv. 1,5 m3 afval brengt en € 65,00 als u bv. 2,5 m3 brengt.

Voor matrassen geldt een tarief van € 7,50 (1- of 2-persoons, per stuk). LET OP: matrassen kunnen alleen gerecycled worden als die schoon en droog worden aangeleverd.

De milieustraat is alleen bedoeld voor GROF huishoudelijk afval. Dat zijn in principe alle materialen die niet in de restafvalcontainer kunnen of mogen. Daarom geldt voor vuilniszakken een aparte regeling per zak van maximaal 60 liter: €15,00.

Asbest

Volgens de geldende wet- en regelgeving, mag alleen een daartoe gecertificeerd bedrijf asbest verwijderen. Voor particulieren is een uitzondering gemaakt: zij mogen maximaal 35 m2 hechtgebonden asbesthoudende dakplaten (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking zelf verwijderen van hun eigen perceel.

Als u van die mogelijkheid gebruik maakt, kunt u dat asbest kosteloos inleveren bij de milieustraat, maar daarbij gelden wel de volgende speciale voorwaarden:

 • Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden opgeslagen. Als de container vol is, kunt u geen asbest achterlaten. Daarom dient u vóór het aanleveren van asbest vooraf telefonisch een afspraak te maken via: 06 - 11 29 38 97 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden milieustraat).
 • Asbest moet in tenminste twee lagen van doorzichtig plastic van tenminste 0,2 mm, stofdicht (naden afplakken) aangeleverd worden.
 • Asbest moet verpakt zijn in handzame pakketten: ze moeten door één persoon te tillen zijn.
 • Er mag maximaal 35 m2 worden aangeleverd *.
 • Voor sloopafval dat op asbest lijkt, gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor asbest. Het is niet altijd met zekerheid te zeggen of iets asbest is, vandaar dat zorgvuldigheid nodig is.
 • Al het andere asbest (grotere hoeveelheden dakplaten, niet hechtgebonden, etc.) moet u afvoeren naar/via een erkende verwerker.

* Meer informatie over het verwijderen van asbest door particulieren kunt u vinden op: www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/spelregels-particuliere-verwijdering.

Hulpmiddelen voor afvalscheiding

Het sorteer-ABC is een naslagwerk voor stoffen en spullen die u wilt afdanken. Op alfabetische volgorde kunt u een stof of voorwerp opzoeken en het opslagmiddel daarvoor vinden.

Ook de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal kan dienen als een handig hulpmiddel.