Milieustraat

Gemeente Bladel heeft een milieustraat. Daar kun je je GROF huishoudelijk afval naartoe brengen. Dat is afval dat niet in je container mag of past en wat je ook niet in een verzamelcontainer in de openbare ruimte kwijt kunt. Denk bijvoorbeeld aan: elektrische apparaten, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval.

Je vindt de milieustraat aan het adres: Nijverheidsstraat 7d op industrieterrein De Sleutel in Bladel, tel. 06 - 11 29 38 97 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden milieustraat). 

Openingstijden

DagGeopend
MaandagGesloten
Dinsdag13.00 - 17.00 uur
Woensdag13.00 - 17.00 uur
DonderdagGesloten
Vrijdag9.00 - 17.00 uur
Zaterdag9.00 - 16.00 uur

Hoe werkt het?

Om toegang te krijgen tot de milieustraat heb je een milieupas nodig. Aan de poort wordt die pas met een scanner ingelezen door een medewerker van de milieustraat en bepaalt het tarief aan de hand van het soort en de hoeveelheid afval dat je komt brengen.

Huisregels

 • Geen toegang zonder milieupas.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Alle afval moet gescheiden aangeleverd worden en in de daarvoor bestemde container(s) worden gedeponeerd.
 • Maximaal 2 m3 per keer.
 • Huisvuilcontainers worden geweigerd.
 • Visuele controle aan de poort.
 • Betalen naar de duurste afvalsoort.
 • Betaling alleen mogelijk met uw pinpas.
 • Op de milieustraat mogen alleen kadavers van huis- en gezelschapsdieren worden gebracht, dus bv. een hond, een kat of een cavia. Landbouwdieren en hobbydieren (zoals bv. een pony, een schaap of een geit) moet je aanmelden via het kadaver-meldsysteem van Rendac in Son, telefoonnummer 0900 - 9221. Rendac komt het kadaver dan tegen een beperkt bedrag aan huis ophalen.

Compost is gratis beschikbaar en kan in zakken of in een particuliere aanhanger worden geschept. 

Wat heb ik nodig?

Milieupas en een pinpas (om veiligheidsredenen is het alleen nog mogelijk om met de pinpas te betalen).

Het aanvragen van een milieupas doe je bij het MIC (Milieu Informatie Centrum). Het MIC is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur via: 0800 - 02 30 336 (gratis) of via www.miconline.nl

Tarieven 

Om veiligheidsredenen kun je bij de milieustraat alleen nog maar betalen met je pinpas!

Categorie 0: gratis

 • Wit- en bruingoed (koelkast, tv, diepvries, scheerapparaat, e.d.)
 • kadavers van kleine huisdieren
 • asbest (max. 35 m²)
 • afgewerkte motorolie (max. 5 liter)
 • klein chemisch afval
 • retour glas (flessen, potten, e.d.)
 • vlakglas
 • PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankkartons)
 • papier en karton
 • textiel en schoeisel
 • oude metalen
 • autobanden personenauto’s (max. 5 stuks) zonder velg
 • luiers in luierzakken
 • frituurvet
 • harde kunststoffen
 • schoon EPS (tempex/piepschuim, voor vies/vervuild tempex geldt het tarief voor restafval)
 • matrassen.

LET OP: matrassen kunnen alleen gerecycled worden als deze schoon en droog zijn.

Categorie I: 

Als je als fietser of voetganger afval naar de milieustraat brengt betaal je daarvoor € 6,00 per keer.

Categorie II:

Voor groenafval (blad, gras en snoeihout) en grond (zwart of geel, niet chemisch verontreinigd) bedraagt het tarief tot 1 m3: € 3,00. Voor elke volgende m3 bedraagt het tarief € 9,00

Categorie III:

Voor grof restafval, bouw- en sloopafval en autobanden met velg bedraagt het tarief:

 • tot 0,5 m3: € 9,00
 • tot 1 m3: € 17,50
 • voor elke volgende m3 bedraagt het tarief € 28,00

Let op: Voor het aanbieden van vuilniszakken (max. 60 liter) met huishoudelijk afval betaal je € 17,50 per zak, omdat de milieustraat is alleen bedoeld voor GROF huishoudelijk afval. Dat zijn in principe alle materialen die niet in de restafvalcontainer kunnen of mogen. 

Asbest

Volgens de geldende wet- en regelgeving, mag alleen een daartoe gecertificeerd bedrijf asbest verwijderen. Voor particulieren is een uitzondering gemaakt: zij mogen maximaal 35 m2 hechtgebonden asbesthoudende dakplaten (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking zelf verwijderen van hun eigen perceel.

Als je van die mogelijkheid gebruik maakt, kun je dat asbest kosteloos inleveren bij de milieustraat, maar daarbij gelden wel de volgende speciale voorwaarden:
 

 • Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden opgeslagen. Als de container vol is, kun je geen asbest achterlaten. Daarom dien je vóór het aanleveren van asbest vooraf telefonisch een afspraak te maken via: 06- 11293897 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden milieustraat).
 • Asbest wordt alleen geaccepteerd als het verpakt is in doorzichtig plastic van tenminste 0,1 mm dik, waarbij alle naden luchtdicht/stofdicht zijn afgeplakt.
 • Asbest moet verpakt zijn in handzame pakketten: ze moeten door één persoon te tillen zijn.
 • Er mag maximaal 35 m2 worden aangeleverd *.
 • Voor sloopafval dat op asbest lijkt, gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor asbest. Het is niet altijd met zekerheid te zeggen of iets asbest is, vandaar dat zorgvuldigheid nodig is.
 • Al het andere asbest (grotere hoeveelheden dakplaten, niet hechtgebonden, etc.) moet je afvoeren naar/via een erkende verwerker.

* Meer informatie over het verwijderen van asbest door particulieren kun je vinden op: www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/spelregels-particuliere-verwijdering.