Verhuizingen binnen Bladel, binnen Nederland, of vanuit Nederland naar het buitenland

Als je binnen de gemeente Bladel verhuist, naar Bladel verhuist vanuit een andere gemeente binnen Nederland, of als je naar het buitenland verhuist, dan kun je je verhuizing online melden.

Een afspraak maken?

Een afspraak op het gemeentehuis is niet nodig als je je verhuizing online meldt. Als je echter vragen hebt over het doorgeven van je verhuizing of daar hulp bij nodig hebt, kun je uiteraard een afspraak maken om naar het gemeentehuis te komen. Deze afspraak kun je online inplannen. Gebruik daarvoor de onderstaande knoppen.

Verhuizing

Verhuizing naar het buitenland

Een verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland

Als je van het buitenland naar Nederland verhuist vragen wij je om telefonisch contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Wij kunnen je dan alvast informeren over de procedure en de benodigde documenten en je afspraak meteen inplannen.

Onderstaand formulier kan alleen gebruikt worden in combinatie met een aangifte van verhuizing.

Toestemming hoofdbewoner Inwoning met DigiD: www.bladel.nl/form/toestemming-hoofdbewoner-inwoning-met-digid 

Wat is het?

 • Als je naar of binnen deze gemeente verhuist, moet je dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat je verhuisd bent.
 • Als je vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet je dit uiterlijk 5 dagen vóór je vertrek doorgeven aan de gemeente. Je doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat je moet doen.

Als je te laat bent met het doorgeven van je verhuizing, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die je gemachtigd hebt de verhuizing voor je door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (je voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die je machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) je geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van je nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als je bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van je verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft je verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat moet ik doen?

Geef je verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat je bent verhuisd. Als je de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als je na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als je later aangifte doet, is de datum waarop je de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als je een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die je doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat je alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente je adresgegevens niet aan.

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

 • Je geeft je verhuizing online door met DigiD. Als je nog geen DigiD hebt, vraag je die aan via DigiD.nl. Je hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • je geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • je handtekening op het formulier
 • een kopie van je geldige identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen je adresgegevens aan.

Aanvullende informatie

Als je bij iemand gaat inwonen of je gaat samenwonen dan lever je ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van je geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner