• ErvenPlus3.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en lokale natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals de zwaluw, mus, uil en vleermuis.
  • Gemeente Bladel gaat op de locatie Lange Trekken een nieuwe woonwijk realiseren. Een gedeelte van de woningen kan door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden ontwikkeld.
RSS feed