Er zijn verschillende soorten kinderopvang die je kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een:

 • kinderdagverblijf
 • gastouderbureau
 • buitenschoolse opvang (BSO)

Neem voordat je gaat starten het stappenplan kindercentrum starten(externe link) of het stappenplan gastouderbureau starten(externe link) goed door op de website van het Ondernemersplein.

Als je gastouder wilt worden, ga je voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe werkt het?

Goede kinderopvang is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen(externe link) opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

Wat moet ik doen?

Als je een kinderopvang wilt starten, regel je de volgende zaken:

Locatie

 • Als je een locatie hebt gevonden, bekijk je het bestemmingsplan van de gemeente
 • Controleer welke vergunningen je nodig hebt
 • Als de locatie volgens het bestemmingsplan niet geschikt is voor kinderopvang, kun je de gemeente vragen om toch toestemming te geven

Brandveiligheid

Als je kinderopvang biedt aan meer dan 10 kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, heb je van de gemeente een vergunning voor brandveiligheid nodig. In andere gevallen doe je een 'gebruiksmelding'.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

 • Vraag een VOG Rechtspersonen(externe link) aan. Hiermee kun je bewijzen dat je onderneming of werknemers op leidinggevende posities, geen strafbare feiten hebben gepleegd
 • Alle medewerkers van de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een VOG Particulieren met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang). Je kunt dit op 2 manieren regelen:
  • Je zet de aanvraag voor iedere medewerker online klaar op de website van Justis(externe link). Daarna logt iedere medewerker in met DigiD en maakt de aanvraag af
  • Je geeft iedere medewerker een aanvraagformulier waarmee ze de VOG zelf kunnen aanvragen bij de gemeente
 • Met een VOG kunnen jij en je medewerkers zich inschrijven in het personenregister kinderopvang van DUO(externe link). Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

Meld je kinderopvang aan bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link). Als je dit niet doet, kun je zich niet laten registreren door de gemeente (zie volgende stap).

Registreren bij Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Ouders kunnen in het LRK gegevens van kinderdagverblijven opzoeken en rapporten van de GGD-inspectie bekijken. Zonder registratie in het LRK kun je niet starten met je kinderopvang.

Pedagogisch beleidsmedewerker

Kinderopvangorganisaties moeten met ingang van 2019 werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voortaan coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Hoe lang duurt het?

 • De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert of je kinderopvang aan alle eisen voldoet.
 • Uiterlijk 10 weken na je aanvraag om je kinderopvang te laten registreren bij het LRK, ontvang je het besluit van de gemeente.

Extra informatie

Als je gegevens veranderen, geef je dit direct door aan de gemeente met een van deze wijzigingsformulieren: