Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via tel: 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om je huis of bedrijfspand heb je een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als je gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Ook voor het aanleggen van een inrit dien je een omgevingsvergunning aan te vragen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over je plannen. Dan kom je niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van je plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of je een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als je een vergunning nodig hebt, vraag je die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat je wilt starten met de werkzaamheden (reguliere procedure). Bij een uitgebreide aanvraag doe je dit minimaal 6 maanden van tevoren (uitgebreide procedure).
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over je aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als je het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef je in je zienswijze aan waarom.
 • Je ontvangt vanzelf bericht of je de vergunning krijgt.

Digitaal aanvragen

In enkele gevallen is ook een Bibob-onderzoek benodigd. Hieronder vind je pdf-files voor een eventueel Bibob-onderzoek voor de activiteit Bouwen. Voor de activiteit Milieu vind je deze formulieren bij de pagina Milieu, vergunning of melding. Je kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@bladel.nl of per post opsturen.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van je aanvraag af welke documenten en gegevens je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk;
 • constructieve gegevens: berekening(en) met bijbehorende tekening.

Zorg ervoor dat je tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Kosten

Wanneer je een aanvraag om omgevingsvergunning voor (ver)bouwen hebt ingediend, wordt bij jou door de gemeente een bedrag in rekening gebracht voor het behandelen van de aanvraag in de vorm van leges. Zie de geldende Legesverordening.

Hoe lang duurt het?

Reguliere procedure

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijg je de vergunning automatisch.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide procedure

 • Als je een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvang je binnen 6 maanden bericht of je de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvang je niet automatisch de vergunning.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als je ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.