Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Militaire oefening

  Van 30 november t/m 4 december 2020 vindt er een militaire oefening plaats in de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen getraind worden in het uit handen blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen. Tevens worden de COVID-19 regels in acht genomen tijdens de gehele oefening.

 • Vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020-2021

  vuurwerk

  Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.

 • Ouderenconsulent maakt ouderen wegwijs in Bladel

  Loes Beekman

  In de gemeente Bladel is sinds kort een ouderenconsulent actief. Loes Beekman staat midden tussen de ouderen en helpt hen op een laagdrempelige en persoonlijke manier bij hun vragen rondom zorg, welzijn, wonen en eenzaamheid.

 • Herstelmaatregelen heideterreinen de Kempen

  slang

  In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) start Bosgroep Zuid Nederland eind 2020 samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden met het vervolg van het grootschalige bos- en heideherstel.

 • Noodverordening COVID-19 VRBZO

  corona afbeelding

  Bekijk hier de Noodverordening COVID-19 die vanaf 18 november van kracht is.

 • Coronavirus: gedeeltelijke lockdown gaat verder

  corona maatregelen

  Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen 

  Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten.

 • Afsluiting De Uitgang in Bladel

  de uitgang wegafsluiting

  De Uitgang wordt binnenkort tijdelijk afgesloten.

  In opdracht van Enexis gaat de firma Hurkmans binnenkort een kabel leggen in Overland en De Uitgang in Bladel. Om de werkzaamheden veilig te verrichten dient De Uitgang tijdelijk in week 48 t/m week 50 te worden afgesloten (met uitzondering voor aanwonenden).

 • Heeft u al een voorstel ingediend voor een naam voor de nieuwe MFA Hapert?

  nieuwe mfa Hapert

  De deadline om een naam in te dienen, is 1 december 2020!

  Een paar weken geleden deed de gemeente een algemene oproep om een nieuwe naam voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) Hapert te bedenken.

 • Regio in actie voor extra handen in de zorg

  handen met hartje

  Vanwege personeelstekort loopt de zorg in de regio vast. Daarom gaan 21 wethouders uit Brabant-Zuidoost aan de slag om medewerkers in de zorg te helpen. Dit doen ze door uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers en stagiaires te vragen de zorg een helpende hand te bieden.

 • Geen grote carnavalsoptochten in De Kempen in verband met corona

  carnavalswagen

  Hoewel het carnavalsfeest nog ver weg is, zijn normaal gezien rond deze tijd van het jaar de voorbereidingen voor de optochten al in volle gang. In verband met corona blijft het dit jaar echter lange tijd onduidelijk of de carnavalsoptochten door kunnen gaan.

 • Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

  Vanaf 15 oktober 2020 is de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ geopend. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

 • Uitreiking prijzen Afvalbingo 2020

  uitreiking prijzen afvalbingo

  Helaas kon de Landelijke Opschoondag in maart van dit jaar niet doorgaan in verband met de coronapandemie. Daarom heeft de gemeente Bladel gehoor gegeven aan de oproep van Nederland Schoon om aan te sluiten bij World Clean-up Day op 19 september.

 • Adreswijziging voor uw organisatie of vereniging? Geef het door!

  logo gemeente Bladel

  Verandert het adres van uw organisatie of vereniging? Vergeet deze dan niet door te geven aan de gemeente!

 • Waarschuwing voor verkopende 'goede doelen'

  kraampje

  Met regelmaat duiken er weer nieuwe ‘goede doelen’ op die middels kaartverkoop inkomsten willen verwerven. De gemeente Bladel vraagt uw aandacht voor dergelijke organisaties, omdat er vaak geen collectevergunning voor wordt aangevraagd.

 • Presentaties Stedenbouwkundige visie Hapert

  Fons d'Haens

  Dinsdag 10 november 2020 hebben drie bureaus hun stedenbouwkundige visie voor Hapert voor de eerste keer aan alle geïnteresseerden gepresenteerd. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit digitaal. Via YouTubechat kon men vragen stellen aan de bureaus.

 • Doelstelling ‘energieneutraal in 2025’ ingetrokken, gemeenteraad stelt nieuw beleid vast

  gemeentewapen

  Op 5 november jl. heeft de gemeenteraad van Bladel een nieuw beleid vastgesteld voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel hiervan is het voorkomen van verdere klimaatverandering. Zij heeft ook besloten de Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025 in te trekken.

 • Burgemeester Remco Bosma praat over corona

  burgemeester Bosma

  Burgemeester Remco Bosma praat over de sluiting van het Pius X-college, de sluiting van de sporthallen en over zijn zorgen rondom corona.

  https://www.youtube.com/watch?v=iXt73XSsB3Q&t=14s

 • Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s

  corona maatregelen

  Beste Brabanders,

  Het kan u niet ontgaan zijn: om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Na maanden dansen op het koord van aanscherpingen en versoepelingen, moeten we nu opnieuw extra maatregelen treffen.

 • Brief van de burgemeester aan alle inwoners

  Foto burgemeester Remco Bosma

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  We zitten in een gedeeltelijke lockdown en weten nog niet wat het effect is van de huidige coronamaatregelen. 

 • Brief van de burgemeester aan alle ondernemers

  burgemeester Bosma

  Beste ondernemers in gemeente Bladel,

  Nu het coronavirus nog sterker de kop op steekt, neemt de onzekerheid voor u als ondernemer waarschijnlijk ook toe. Met name de horeca en evenement gerelateerde ondernemers in onze gemeenten worden hard geraakt.

 • Heb #aandachtvoorelkaar: deel ook uw verhaal!

  Aandacht voor elkaar

  Al ruim een half jaar houdt het coronavirus iedereen in zijn greep. Er zijn allerlei maatregelen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken: anderhalve meter afstand houden, handen goed wassen, niezen in de ellenboog en zoveel mogelijk thuis werken.

 • Mantelzorgwaardering

  mantelzorg

  Zorgt u ook voor een ander?

  Zorgt u voor een ander die ziek is of een beperking heeft? Dan bent u waarschijnlijk mantelzorger. We vinden het bieden van mantelzorg veelal vanzelfsprekend, maar het is naast een mooie taak vaak ook een zware taak.

 • Nieuw nummer brandweer voor zaken zonder spoed

  voorzijde brandweerauto

  Vanaf maandag 12 oktober beschikt de brandweer over een nieuw landelijk nummer voor alle meldingen zonder spoed: 0900 - 0904. Op die manier blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende situaties.

 • Aflopen aanwijzingstermijn lokale omroep

  logo gemeente

  Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. De omroep wordt door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale publieke media-instelling. De aanwijzing (vergunning) geldt voor vijf jaar en kan slechts aan één lokale omroep per gemeente worden verleend.

 • Gemeente kiest voor Den Herd voor ontwerpvisie GROUP A

  weth. Jansen M. van Bremen R. Heijmans

  Rotterdams architectenbureau gekozen uit 28 inzendingen

  Op 6 oktober jongstleden heeft het college van Burgemeester en Wethouders architectenbureau GROUP A uit Rotterdam de opdracht gegund voor de verbouwing van het voormalige Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel tot een nieuw gemeenschapshuis Den Herd.

 • Steunpunt coronazorgen

  Lonely

  Nu de coronacrisis zo lang aanhoudt, leidt dit bij sommige mensen tot mentale problemen. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het www.steunpuntcoronazorgen.nl.

 • Update twee grote acties voor de verduurzaming van koopwoningen

  dak met zonnepanelen

  Inwoners van de gemeente Bladel met een koopwoning hebben op 29 september 2020 een waardebon van € 70,- ontvangen. De waardebon kan gebruikt worden om energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten, webwinkels en lokale (doe-het-zelf)winkels. 

 • Gebruik mondkapje

  mondkapje

  Door een mondkapje te dragen, helpt u voorkomen dat corona zich verder verspreidt. U beschermt er andere mensen mee als u zonder het te weten zelf corona hebt. Een mondkapje kan veel virusdeeltjes tegenhouden, maar alleen als u het goed gebruikt. In dit filmpje ziet u hoe u een mondkapje moet gebruiken.

 • Voorbereidingen op start bouw nieuwe MFA-Hapert

  MFA Hapert achterkant

  De gemeente Bladel heeft bouwbedrijf BMV uit Veldhoven opdracht gegeven voor de bouw van de nieuwe MFA (Multifunctionele Accommodatie Hapert). De MFA komt tegen de achterkant van het huidige kerkgebouw. Om daar plaats voor te maken zijn inmiddels de voormalige Marnixschool en de voormalige pastoorswoning aan de Oude Provincialeweg gesloopt.

 • Brief van de burgemeester aan alle inwoners

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  We zagen al een paar weken de besmettingen met het coronavirus oplopen in de Kempen. Vorige week ging het echt heel hard. Bladel stond bovenaan in de lijst met gemeenten waar het coronavirus zich het snelst verspreidt. Een hele ongewenste eerste plaats, als u het mij vraagt.

 • Gebouwen van groot belang en doorstroomlocaties

  Onderstaand vindt u informatie over de regionale afspraken over ontheffing voor samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio, en het aantal toegestane bezoekers per doorstroomlocatie.

 • Advies: draag mondkapjes op drukke publieke plaatsen

  Foto van mondmaskers

  Vanaf 29 september 18.00 uur geldt in de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost het dringende advies aan iedereen om zoveel mogelijk mondkapjes te dragen in publieke gebouwen waar veel mensen tegelijk zijn.

 • Begroting 2021 is digitaal

  Dit jaar is er besloten om de begroting 2021 van de gemeente Bladel op een andere manier op te stellen dan voorgaande jaren. De begroting is namelijk voor het eerst digitaal te bekijken! Op deze manier hoopt de gemeente inwoners meer te betrekken bij het begrotingsproces.

 • Regionaal Sport- en beweegakkoord voor de Kempen

  Kempisch Sport- en Beweegakkoord

  Met dank aan een groot aantal partners uit diverse sectoren is het Sport- en beweegakkoord ‘De Kempen in beweging’ gerealiseerd. Partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden zijn samen tot de invulling van dit Sport- en beweegakkoord gekomen.

 • Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

 • Expositie van de Blaalse School in gemeentehuis Bladel

  gemeentehuis voorzijde

  Van begin september tot en met eind november is in het gemeentehuis het werk te zien van teken- en schilderclub de Blaalse School.

 • Start werkzaamheden MFA Hapert

  Sinds 22 juni jl. is Vissers Hoogeloon BV onder verantwoordelijkheid van Bouwbedrijf B.M.V. uit Veldhoven begonnen met de sloop van de voormalige pastoorswoning en de Marnixschool te Hapert, om plaats te maken voor de bouw van  de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA)!

 • Coronamaatregelen bij de milieustraat

  Om mogelijke besmetting met het coronavirus voor bezoekers, medewerkers en transporteurs zo klein mogelijk te houden, zijn ook bij de milieustraat beschermende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen komen overeen met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

 • 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

  Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 - 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

 • Uitvoering watervisie in Hoogeloon

  De gemeente Bladel heeft een watervisie opgesteld voor Hoogeloon om de wateroverlast aan te pakken, de verouderde riolering te vervangen en om klimaatbestendig te worden voor de toekomst.

 • Begrijpelijke uitleg over corona voor iedereen

  In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie voor iedereen van levensbelang. Voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking zijn speciale communicatiemiddelen ontwikkeld.