Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

 • College van B en W Bladel stelt voor ontwikkeling van veehouderij- en mestverwerkingsbedrijven mogelijk te maken

  De afgelopen periode was het in de gemeente Bladel niet mogelijk om een veehouderijbedrijf verder te ontwikkelen of te veranderen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is door de nieuwe coalitiepartijen afgesproken om dit te veranderen. Het college van B en W stelt nu aan de raad voor hierover in september een besluit te nemen.

 • Ontwerp omgevingsvergunning Flex Campus, de Wijer ongenummerd Hapert

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van de artikelen 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen.

 • Activiteiten in de Week van Dementie

  De Week van Dementie staat weer voor de deur. Van 17 tot en met 21 september organiseert het netwerk dementievriendelijke gemeente Bladel onderstaande activiteiten in het kader van dementie. Meer informatie over de diverse activiteiten kunt u vinden op de website: Dementie om niet te vergeten.

 • Commissievergaderingen op 30 augustus en 3 september

  Er zijn openbare commissievergaderingen in de maanden augustus / september 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website. De commissie Inwoners gaat niet door. Ook staan de stukken in de app RaadDigitaal.

 • Expositie Annemieke de Koning in gemeentehuis Bladel

  Tot en met september is in het gemeentehuis het werk te zien van Annemieke de Koning uit Lage Mierde.

 • Blauwalg in vijver aan de Heideweg in Netersel

  Waterschap De Dommel heeft blauwalg aangetroffen in de vijver aan de Heideweg (tussen Lage Mierde en Netersel).

 • Gladheid in de zomer

  Niet alleen in de winter, maar ook in de zomer kunnen de wegen glad worden. Na een lange periode van droogte kunnen op de wegen veel olie en rubberdeeltjes zijn blijven liggen. Deze vuildeeltjes hopen zich op als het gaat regenen en zorgen voor een slijmerige substantie, waardoor het glad kan worden.

 • Wees extra alert in de natuur als het droog is

  Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. Ook in tijden van droogte is iedereen uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. We vragen u wel om extra alert te zijn en verdachte zaken te melden.  

 • Breng de gemeente Bladel in beeld! Fotowedstrijd gemeentegids 2019

  Foto: Liesbeth Schippers

  In december 2018 verschijnt de gemeentegids voor 2019, die het bedrijf Akse Media uitgeeft in samenwerking met de gemeente Bladel. We willen de gids niet alleen vóór u maken, maar ook met u. Wij organiseren daarom een fotowedstrijd, waarbij we (een selectie) van de ingezonden foto’s in de gemeentegids plaatsen. 

 • Fout in reisdocumenten

  In de paspoorten en identiteitskaarten die in de maanden april, mei en juni 2018 zijn uitgegeven kan een  technische fout zijn geslopen in één van de 23 echtheidskenmerken. Dit is gebeurd bij ongeveer 1% van de uitgegeven documenten.

 • Bekendmaking vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark de Pals

  Burgemeester en wethouders van Bladel hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het windpark De Pals definitief vastgesteld. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en adviezen over de ontwerpNRD is besloten dat de initiatiefnemers bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) voor het windpark De Pals aan meer aspecten aandacht moeten besteden. Alle ontvangen zienswijzen en adviezen zijn opgenomen in een Nota Zienswijzen.

 • Subsidieverordening duurzame energie gemeente Bladel beëindigd

  Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Bladel een subsidieverordening vastgesteld om particuliere woningeigenaren te prikkelen om duurzame energievoorzieningen aan te brengen in hun woningen. Deze verordening is in werking getreden op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2018 of zoveel eerder als het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bereikt is.

 • Inwoners gezocht voor fotografie

  Fotografie Eric van Horrik

  Begin dit jaar is de nieuwe gemeentelijke website live gegaan. Vorig jaar zijn hiervoor al mooie foto’s van inwoners gemaakt. In september worden er opnieuw professionele foto’s gemaakt om de website verder op te vullen.

 • Kamperen bij de boer door jongeren

  kamperen bij de boer

  Kamperen bij de boer is een bekend fenomeen in de gemeente Bladel en omgeving. Een leuk initiatief dat in de meeste gevallen goed verloopt. In de vorige jaren zijn er jammer genoeg ook incidenten geweest, zoals overmatig drankgebruik en geluidsoverlast. Dit kan zowel voor de omgeving als voor de jongeren zelf leiden tot vervelende situaties.

 • Vrijwilligerswerk doen?

  Heeft u nog wat tijd over en bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Wilt u graag nieuwe contacten opdoen of wilt u nog iets nieuws leren? Kom dan eens praten bij het Vrijwilligersbureau Bladel.