Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

 • De gemeente Bladel is ook te vinden op Instagram!

  De gemeente Bladel heeft een Instagram account (@gemeentebladel), waarop u schitterende foto’s van de gemeente kunt vinden. Onderstaand prachtig plaatje van de Neterselseweg is gefotografeerd door Niel van Erck.

 • Nationale Brandpreventieweken; Burgemeester op bezoek bij eerstgeborene van de maand oktober

  Noud Teurlings werd op 4 oktober geboren, hij was het eerste kindje van de maand oktober in de gemeente Bladel. In het kader van de Brandpreventieweken ging de burgemeester bij de familie Teurlings op bezoek, om hen een speciaal geboortekoffertje persoonlijk te overhandigen.

 • Gemeente Bladel te zien bij SBS6

  In de realityserie De Handhavers! volgt SBS6 handhavers tijdens hun werkdag. Op 28 oktober worden  Khalil en Sjaak gevolgd en is te zien hoe zij – onder andere – in de bossen van de gemeente Bladel toezicht houden.

 • Laat u inspireren, bezoek een duurzaam huis

  Dit jaar wordt op zaterdag 3 en 10 november de Duurzame Huizen Route gehouden. In heel Nederland delen honderden huiseigenaren hun duurzame verhaal met anderen. Iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam wonen kan een bezoek brengen aan één van de opengestelde woningen.

 • Extra commissievergadering Inwoners op 23 oktober

  Er is een openbare commissievergadering Inwoners op dinsdagavond 23 oktober 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website.. Ook staan de stukken in de app RaadDigitaal.

 • Vervolg traject centrumvisie Bladel

  Vanuit verschillende hoeken krijgt de gemeente Bladel vragen om nieuwe ontwikkelingen in het centrum van het dorp Bladel mogelijk te maken. De vragen gaan over een aantal gedeelten van het centrum en over hele verschillende projecten.

 • Zorgt u voor een ander?

  Zorgen voor naasten die ziek zijn of een beperking hebben wordt vaak gezien als vanzelfsprekend. Maar het bieden van deze mantelzorg is niet alleen een mooie maar ook een zware taak. Mensen doen het uit liefde voor elkaar, maar mantelzorg is vaak langdurig en/of intensief.

 • Informatieavond opnieuw inrichten Nieuwstraat & Ganzestraat

  De gemeente Bladel gaat de Nieuwstraat & Ganzestraat opnieuw inrichten. De nieuwe plannen zijn samen met een afvaardiging (klankbordgroep) van de buurt gemaakt en zijn inmiddels zo ver gevorderd dat de gemeente deze met iedereen wil delen.

 • Wilt u meewerken aan een filmpje over de gemeente Bladel?

  Foto: Heemkunde Kring Pladella Villa

  Hoe was het leven vroeger in de gemeente Bladel vergeleken met nu? De afgelopen jaren zijn er erg veel dingen veranderd in de samenleving, ook binnen de gemeente. Het leven in de gemeente Bladel zag er vroeger heel anders uit dan nu.

 • Bladelse kunstenaars exposeren werk in gemeentehuis

  Tot en met november is in het gemeentehuis werk te zien van de kunstenaars die dit jaar deelnamen aan de Atelierroute in de gemeente Bladel. De getoonde kunstwerken zijn net zo gevarieerd als de groep kunstenaars zelf en lopen uiteen van schilderijen, tekeningen, etsen, keramiek, textiel en wire art tot bronzen beelden.

 • Voorkoming verspreiding varkenspest

  De varkenspest is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die voorkomt bij varkens en zwijnen. Echter is het virus ongevaarlijk voor mensen. De ziekte is in opmars via Oost-Europese landen richting West-Europa. Bij enkele wilde zwijnen in België (Ardennen) is een besmetting vastgesteld.

 • Nacht van de nacht

  Tijdens de Nacht van de Nacht organiseert de gemeente weer samen met Staatsbosbeheer een avondwandeling. Deze zal gehouden worden op zaterdag 27 oktober en start om 19.00 uur op de parkeerplaats van de Pals in Hapert.

 • Gemeenteraad van Bladel besluit ontwikkeling van veehouderij- en mestverwerkingsbedrijven mogelijk te maken

  Vorig jaar besloot de gemeenteraad om alle uitbreiding en omschakeling van veehouderij- en mestverwerkingsbedrijven te verbieden. Dit verbod is juridisch lastig houdbaar en zorgt ervoor dat ook positieve ontwikkelingen tegengehouden worden.

 • Duurzame Huizen Route op 3 en 10 november

  Op zaterdag 3 en 10 november wordt voor de 6e keer de Duurzame Huizen Route georganiseerd. Huiseigenaren in heel Nederland openen dan hun deuren en laten anderen zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt.

 • College Bladel biedt gemeenteraad begroting 2019 aan

  Investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en laag blijvende lokale lasten. Dat zijn een aantal kernpunten uit de begroting 2019 die door het college van B en W van de gemeente Bladel aan de gemeenteraad is aangeboden. De gemeenteraad behandelt de begroting in haar vergadering van 8 november. In een overzichtelijke infographic kunt u zien waar de gemeentelijke inkomsten vandaan komen en waar de uitgaven aan besteed worden.

 • Aanslagen Afvalstoffen- en Rioolheffing 2018

  Met dagtekening 30 september 2018 ontvangt u de aanslag afvalstoffen- en rioolheffing 2018 over de periode mei t/m augustus 2018.

 • Ontwerp jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 2019

  Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat het ontwerp jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg is vastgesteld. Dit ontwerp bevat de voornemens voor de subsidiëring van activiteiten op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en zorg in 2019.

 • Adviesbureaus aan de slag met ideeën en wensen voor centrum van Bladel

  Het is belangrijk dat het centrum van Bladel toekomstbestendig wordt. En mee kan bewegen met wat het centrum nodig heeft en wat er wordt gevraagd. Denk aan nieuwe activiteiten en aanbod, koppeling van cultuur, verenigingsleven met horeca en winkels bijvoorbeeld. En aan duurzame oplossingen voor vervoer.  Een dorpshart vraagt in de toekomst andere dingen en de toekomst vraagt van een dorpshart nieuw aanbod.

 • Werkzaamheden nutsbedrijven Ganzestraat – Nieuwstraat

  De gemeente Bladel is bezig met het voorbereidingstraject voor het project herinrichting en rioolvervanging van de Ganzestraat en Nieuwstraat in Hapert. Voor Brabant Water en Enexis zijn deze werkzaamheden aanleiding om hun bestaande kabels en leidingen (gedeeltelijk) te vernieuwen.

 • Venherstel Groot Kroonven

  Kroonven gefotografeerd door Tom van Rooij

  Volgende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor herstel van het Groot Kroonven in Bladel. Dit zal voor 1 november worden afgerond. Gemeente Bladel laat dit werk samen met Bosgroep Zuid Nederland uitvoeren. Het herstel van het ven bestaat uit het uitbaggeren; dit wil zeggen dat de aanwezige ‘blubber’ er uit wordt gehaald en wordt afgevoerd.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Met ingang van 2019 is er nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel. De gemeente Bladel stapt over op een nieuwe en eenvoudigere manier van aanslagoplegging. De meeste burgers en bedrijven ontvangen jaarlijks een viertal aanslagen van de gemeente Bladel. Het betreft hier de Woz-beschikking, de aanslag onroerende zaakbelastingen en drie aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing.

 • Subsidie voor waardering vrijwilligers

  De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.