Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Onderhoud bermsloten in 2020

  Voor alle sloten langs de openbare wegen, de zogenoemde bermsloten, geldt een gezamenlijke onderhoudsplicht voor de gemeente en de aanliggende grondeigenaar (de aangelande). Een deel van die sloten zijn schouwsloten. Deze zijn belangrijk voor de waterafvoer. Voor het onderhoud van de schouwsloten zijn er andere regels dan voor de overige bermsloten

 • Vervanging brug De Uitgang

  Begin september is Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. uit Meerkerk gestart met de vervanging van de brug aan De Uitgang te Bladel. Afgelopen vrijdag zijn de brugliggers gelegd en is de betonconstructie gestort. In verband met de uithardingsperiode zal naar verwachting over 3 weken de werkzaamheden worden afgerond aan de omliggende verharding en inrichting.

 • Brief van de burgemeester

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  Inmiddels leven we al ruim een half jaar met de realiteit van het coronavirus. Een heel aantal maanden waren de cijfers van besmettingen hoopgevend. Met elkaar wisten we die cijfers laag te houden; we deden het samen.

 • Begroting 2021 is digitaal

  Dit jaar is er besloten om de begroting 2021 van de gemeente Bladel op een andere manier op te stellen dan voorgaande jaren. De begroting is namelijk voor het eerst digitaal te bekijken! Op deze manier hoopt de gemeente inwoners meer te betrekken bij het begrotingsproces.

 • Regionaal Sport- en beweegakkoord voor de Kempen

  Kempisch Sport- en Beweegakkoord

  Met dank aan een groot aantal partners uit diverse sectoren is het Sport- en beweegakkoord ‘De Kempen in beweging’ gerealiseerd. Partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden zijn samen tot de invulling van dit Sport- en beweegakkoord gekomen.

 • Gemeente Bladel start met twee grote acties voor de verduurzaming van koopwoningen

  Inwoners van de gemeente Bladel met een koopwoning ontvangen eind september een waardebon van € 70,- in de brievenbus. De waardebon kan gebruikt worden om energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten en webwinkels.

 • Heeft u een droom voor uw buurt? Kern met Pit helpt!

  Heeft u een goed idee voor de buurt bedacht? Dan is het nu tijd voor actie! Kern met Pit is een initiatief van KNHM foundation en helpt al meer dan 40 jaar burgerinitiatieven door heel Nederland, van een beweegroute in de wijk tot dorpsmusical. Deelname is gratis.

 • De Nationale Diabetes Challenge: wandelt u mee?

  Wandelende mensen

  De buurtsportcoach van de gemeente Bladel organiseert de Nationale Diabetes Challenge 2020 Bladel, toegankelijk voor mensen met of zonder diabetes en geheel gratis. Vanaf begin september wordt er iedere week gewandeld, ongeveer 10 weken lang, samen met een groep deelnemers in de buurt. U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen!                                                                                                           

 • Akse Media start met bijwerken adressenbestand gemeentemagazine

  Verschillende gemeentemagazines op een stapeltje

  Begin januari komt het nieuwe gemeentemagazine uit. Dit magazine wordt, in samenwerking met de gemeente Bladel, uitgegeven door Akse Media.

 • Campagne senioren en veiligheid

  Foto van een senior die de voordeur open doet

  Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start op 1 september vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid.

 • Subsidie voor waardering vrijwilligers

  Tekening van gekleurde handen samen aan een boom

  De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.

 • Ontwerp jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 2021

  Twee handen die elkaar vasthouden

  Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat het ontwerp jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg is vastgesteld.

 • Zes oktober aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’

  Twee handen die een hartje doorgeven

  De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden.

 • Democracity

  Twee kinderen in overleg

  Vanaf 31 augustus tot en met 10 september vond het spel ‘Democracity’ plaats in de raadzaal van de gemeente Bladel. 

 • Stoppen met roken met Stoptober

  Logo Stoptober

  Op 1 oktober start de landelijke campagne Stoptober weer. Dat is samen 28 dagen niet roken in oktober.

 • Hallo, hoe gaat het met ons?

  Tekst: 'Hallo, hoe gaat het met ons?'

  Ongeveer 500 inwoners hebben een verzoek ontvangen om de Gezondheidsmeter 2020 in te vullen.

 • Herstart Alzheimercafé de Kempen

  Logo Alzheimercafé

  Vanwege het coronavirus lag het Alzheimer Café de afgelopen maanden stil. Vanaf oktober kunnen mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere geïnteresseerden elkaar weer ontmoeten op locatie de Eikenburg in Eersel.

 • Kabinet staat stil bij maatregelen tegen verspreiding corona

  Informatie over coronaregels vanaf 1 september. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid. www.rijksoverheid.nl

  Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben gisteren in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld.

 • Gemeente Bladel, Rabobank en ZAPpers slaan de handen ineen

  Foto van de overhandiging van de eerste Afvalkar aan een ZAPper

  Samen houden we de gemeente schoon!

 • Onderzoek inwonerspanel over energie en klimaat

  Denkballon met de vraag: "Hoe denkt u over energie en klimaat?"

  Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en snel hun mening te laten geven over allerlei onderwerpen. 

 • Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

 • Expositie van de Blaalse School in gemeentehuis Bladel

  gemeentehuis voorzijde

  Van begin september tot en met eind november is in het gemeentehuis het werk te zien van teken- en schilderclub de Blaalse School.

 • Noodverordening COVID-19 VRBZO

  Bekijk hier de Noodverordening COVID-19 die vanaf 21 augustus van kracht is.

 • Gevolgen corona op lange termijn

  Houd afstand, 1,5 m is de regel

  De coronabesmettingen in Nederland zijn aan het stijgen, ook in onze regio. Opvallend is dat de afgelopen weken vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar besmet zijn geraakt. Dit is logisch, want het idee leeft dat jonge mensen minder ziek worden van het coronavirus, waardoor zij vaak minder voorzichtig zijn.

 • Houd corona buiten de deur

  Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen.

 • Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s: Houd u aan de regels!

  Hoe houden we het coronavirus buiten de deur

  Beste Brabanders,

  Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie.

 • Posthof brandstichting; hoe nu verder?

  Wanneer er ergens in de gemeente brand is geweest, is het normaal gesproken zo dat de gemeente daar geen rol in heeft. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Hij gaat er zelf mee aan de slag.

 • Stijgend aantal besmettingen coronavirus

  Helaas is het aantal mensen dat in Nederland positief test op het coronavirus de afgelopen weken weer gestegen. Ook in onze regio loopt het aantal besmettingen op. Tegelijkertijd is de aandacht voor de maatregelen aan het verslappen, terwijl deze juist nu belangrijker zijn dan ooit.

 • Voorkeursalternatief N284 vastgesteld

  Gemeente Bladel vraagt wel om extra onderzoek fietsstructuur

  Op dinsdag 7 juli hebben Gedeputeerde Staten en de gemeenteraad van Reusel-De Mierden het voorkeursalternatief N284 ongewijzigd vastgesteld.

 • Nieuwe energie- en klimaatdoelstelling voor de gemeente Bladel

  In de Kempische Klimaatvisie van 2009 was door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de ambitie opgenomen om energieneutraal te zijn in 2025. Tijdens de raadsvergadering van 8 juli heeft de gemeenteraad van Bladel besloten deze ambitie te willen vervangen.

 • Start werkzaamheden MFA Hapert

  Sinds 22 juni jl. is Vissers Hoogeloon BV onder verantwoordelijkheid van Bouwbedrijf B.M.V. uit Veldhoven begonnen met de sloop van de voormalige pastoorswoning en de Marnixschool te Hapert, om plaats te maken voor de bouw van  de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA)!

 • Coronateststraat in Eersel

  Op 20 juni heeft de GGD Brabant-Zuidoost een tweede coronateststraat in de regio geopend, op het Mortelveld in Eersel. Voor deze locatie is gekozen vanwege de ligging vlak naast de snelweg en de goede bereikbaarheid voor de diverse dorpen in de regio.

 • Coronamaatregelen bij de milieustraat

  Om mogelijke besmetting met het coronavirus voor bezoekers, medewerkers en transporteurs zo klein mogelijk te houden, zijn ook bij de milieustraat beschermende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen komen overeen met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

 • Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

  De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

 • 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

  Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 - 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

 • Brief van burgemeester Remco Bosma

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  De corona updates komen dagelijks voorbij in het nieuws. Cijfers van besmettingen en overledenen, verhalen van patiënten en hulpverleners, virologen die aanschuiven in praatprogramma’s, korte video-updates in frontberichten op tv en persconferenties van minister-president Rutte; de informatiestroom rondom het Covid-19 virus is groot. Het is allemaal bijna niet bij te benen. Dat merk ik zelf ook.

 • Uitvoering watervisie in Hoogeloon

  De gemeente Bladel heeft een watervisie opgesteld voor Hoogeloon om de wateroverlast aan te pakken, de verouderde riolering te vervangen en om klimaatbestendig te worden voor de toekomst.

 • Begrijpelijke uitleg over corona voor iedereen

  In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie voor iedereen van levensbelang. Voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking zijn speciale communicatiemiddelen ontwikkeld.

 • Brief van burgemeester Remco Bosma aan de inwoners van gemeente Bladel

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  Sinds mijn brief van twee weken geleden is er veel veranderd in ons land en in uw leefomgeving. Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is hard gestegen. En er zijn op het moment dat ik u schrijf al ruim 400 mensen overleden aan de gevolgen van dit virus. Het zijn harde cijfers die we via het RIVM, nieuwssites, journaals en kranten binnen krijgen. Ik raak er niet aan gewend.

 • Brief van de burgemeester aan alle kinderen van gemeente Bladel

  Beste kinderen,

  Wat een rare tijd is het hè? Gaat het bij jou thuis ook veel over het coronavirus? En zie je de berichten over het Jeugdjournaal? Bijna elke dag is er wel iets nieuws te melden; het is bijna niet meer bij te houden.

 • Uitstel betaling van gemeentelijke belastingen i.v.m. coronavirus voor ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen moeten treffen die (grote) gevolgen kunnen hebben voor ondernemers. De Rijksoverheid heeft inmiddels steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente Bladel aanvullende maatregelen genomen.

 • Burgemeester schrijft brief aan inwoners n.a.v. coronavirus

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  De afgelopen weken heb ik net als velen van u, het nieuws over de eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland op de voet gevolgd. Toen vorige week de aantallen verder toenamen, was ook ik bezorgd.