Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Online FIFA21-carnavalstoernooi is groot succes

  Jeugdcoach Daniel Swinkels van onze gemeente en de gemeente Reusel-De Mierden organiseerde in de carnavalsvakantie voor 76 jongeren het online FIFA21e carnavalstoernooi in zes gemeenten in onze regio.

 • Militaire oefening

  Militairen

  Van 8 tot en met 12 maart 2021 is er een militaire oefening in de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen getraind worden in het uit handen blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen. Ook worden de COVID-19 regels in acht genomen tijdens de gehele oefening.

 • Start uitvoering klimaatmaatregelen fase 1 in Hoogeloon

  straat onder water

  Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. Door stevige regenbuien in combinatie met oude riolering ontstaat er regelmatig wateroverlast in Hoogeloon. Om dit in de toekomst beter te voorkomen en schoon en voldoende water te blijven houden, zijn maatregelen noodzakelijk.

 • Waardebonactie

  verwarmingsknop

  Vrijdag 5 februari hebben alle woningeigenaren in de gemeente Bladel, die de waardebon van € 70,00 voor energiebesparende producten nog niet hebben besteed, een herinneringsbrief ontvangen.

 • Commissievergaderingen in maart 2021

  raadzaal


  In maart 2021 vinden drie online commissievergaderingen plaats:

   

 • Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

  corona

  De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.

 • Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart

  rode potlood

  Op woensdag 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit moet, in verband met het coronavirus, natuurlijk wel veilig kunnen gebeuren. De gemeente Bladel is daarom al een tijdje bezig met voorbereidende maatregelen, want het is belangrijk dat u veilig gebruik kunt maken van uw stemrecht.

 • Geen Landelijke Opschoondag in de Kempen

  ZAP vrijwilliger

  Wegens de coronamaatregelen wordt in de Kempengemeenten dit jaar in maart geen Landelijke Opschoondag georganiseerd.

 • Kind en Scheiding; ondersteuning in de Kempen

  Kind en scheiding flyer

  Heeft u vragen over scheiden met kinderen? Dan kunt u terecht bij Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de Kempen.

 • Omgevingsvisie kern Hapert en Stedenbouwkundige visie

  Fons d'Haens

  In Hapert speelt een groot aantal ontwikkelingen. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en ontwikkelen, is in maart 2019 besloten om een Omgevingsvisie voor de kern Hapert op te stellen. Onderdeel van deze Omgevingsvisie is een stedenbouwkundige visie voor Hapert.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen 2021

  rekenmachine

  Met dagtekening 26 februari 2021 ontvangt u weer de aanslag gemeentelijke belastingen. Het betreft hier de WOZ-beschikking, de aanslag onroerendezaakbelastingen, de aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing 2021 en de ledigingen van de containers in 2020.

 • Nieuwe vaccinatielocatie in Bladel in voorbereiding

  vaccinatie

  In sporthal X-Sport Bladel komt binnenkort een vaccinatielocatie. GGD Brabant- Zuidoost (GGD BZO) richt de sporthal binnenkort in. Zodra er vaccins beschikbaar zijn, kan deze locatie open. De voorbereidingen zijn in volle gang.

 • Vrijwilligersondersteuner Marjo Leijten met pensioen – Yvette Prummel neemt het over

  Yvette en Marjo

  Na tien jaar in de functie van vrijwilligersondersteuner/stagemakelaar in de gemeente Bladel te hebben gewerkt, geeft Marjo Leijten het stokje door aan Yvette Prummel.

 • Brief van de gemeenteraad van gemeente Bladel

  gemeenteraad Bladel

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  Het nieuwe jaar is gestart. Als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners willen we u een hart onder de riem steken. Maar niet voordat we als raadsleden hebben stilgestaan bij het feit dat we aan het begin van een nieuwe fase in de coronacrisis staan.

 • Een bijzonder verhaal: een kaart voor Hugo de Jonge

  brief Hugo de Jonge

  Enkele weken geleden besloten we om een kaart te sturen naar Hugo de Jonge. In deze tijd is het namelijk belangrijk om elkaar te steunen. Hugo de Jonge heeft op dit moment geen makkelijke taak in zijn huidige functie als minister. We besloten daarom om ook hem een hart onder de riem te steken.

 • Definitief ontwerp voor De Groene Long gereed

  ontwerp groene long

  Van 13 tot en met 26 januari kon iedereen reageren op het conceptontwerp voor de inrichting van De Groene Long. Het ging hierbij zowel over de realisatie van fase 1 van het dorpspark als over de visie op de ontwikkeling van het hele gebied in de komende jaren.

 • Politiek saai? Niet na het volgen van deze cursus!

  raadzaal

  Op woensdag 2 en 9 juni 2021 starten in gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden de cursus Politiek Actief. Deelnemers leren hoe de lokale democratie werkt en nemen een kijkje achter de schermen van de lokale politiek en het gemeentebestuur.

 • Afvalinzameling 2021

  man met kliko

  Inzamelgebieden

  Eerder heeft de gemeente gecommuniceerd dat de gemeente Bladel vanaf 2021 ingedeeld is in 5 inzamel-gebieden:

 • Verbod op toeristische reizen en recreatieve daguitstapjes van en naar België

  coronavirus

  Vanaf woensdag 27 januari is er een verbod op toeristische reizen en recreatieve daguitstapjes van en naar België. De ‘Frietstraat’ bezoeken in Postel is bijvoorbeeld dus niet langer toegestaan. Het verbod geldt in beide richtingen.

 • Brief van de burgemeester voor verenigingen

  burgemeester Bosma

  Beste inwoners,

  Dit jaar is het moment om eens wat minder over de jaarcijfers, targets en doelen te praten… Het was een bizar jaar met de COVID-19 pandemie die in alle hevigheid uitbarstte. Naast de onrust die dit veroorzaakte, werd tegelijkertijd ons sociale leven lam gelegd.

 • Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming

  piano spelen

  Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2021

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling te subsidiëren die muzikale en culturele vorming aanbiedt, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

 • Doelstelling ‘energieneutraal in 2025’ ingetrokken, gemeenteraad stelt nieuw beleid vast

  gemeentewapen

  Op 5 november jl. heeft de gemeenteraad van Bladel een nieuw beleid vastgesteld voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel hiervan is het voorkomen van verdere klimaatverandering. Zij heeft ook besloten de Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025 in te trekken.

 • Burgemeester Remco Bosma praat over corona

  burgemeester Bosma

  Burgemeester Remco Bosma praat over de sluiting van het Pius X-college, de sluiting van de sporthallen en over zijn zorgen rondom corona.

  https://www.youtube.com/watch?v=iXt73XSsB3Q&t=14s

 • Brief van de burgemeester aan alle inwoners

  Foto burgemeester Remco Bosma

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  We zitten in een gedeeltelijke lockdown en weten nog niet wat het effect is van de huidige coronamaatregelen. 

 • Brief van de burgemeester aan alle ondernemers

  burgemeester Bosma

  Beste ondernemers in gemeente Bladel,

  Nu het coronavirus nog sterker de kop op steekt, neemt de onzekerheid voor u als ondernemer waarschijnlijk ook toe. Met name de horeca en evenement gerelateerde ondernemers in onze gemeenten worden hard geraakt.

 • Gemeente kiest voor Den Herd voor ontwerpvisie GROUP A

  weth. Jansen M. van Bremen R. Heijmans

  Rotterdams architectenbureau gekozen uit 28 inzendingen

  Op 6 oktober jongstleden heeft het college van Burgemeester en Wethouders architectenbureau GROUP A uit Rotterdam de opdracht gegund voor de verbouwing van het voormalige Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel tot een nieuw gemeenschapshuis Den Herd.

 • Steunpunt coronazorgen

  Lonely

  Nu de coronacrisis zo lang aanhoudt, leidt dit bij sommige mensen tot mentale problemen. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het www.steunpuntcoronazorgen.nl.

 • Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

 • Coronamaatregelen bij de milieustraat

  Om mogelijke besmetting met het coronavirus voor bezoekers, medewerkers en transporteurs zo klein mogelijk te houden, zijn ook bij de milieustraat beschermende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen komen overeen met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

 • 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

  Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 - 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

 • Begrijpelijke uitleg over corona voor iedereen

  In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie voor iedereen van levensbelang. Voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking zijn speciale communicatiemiddelen ontwikkeld.