Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Testers website gezocht

  Lijkt het u leuk om de website van de gemeente Bladel te testen? Dan is de gemeente op zoek naar u! Sinds begin 2018 is er een nieuwe gemeentelijke website.

 • Houd uw hond aan de lijn en verdien een Bladel bon!

  Het is weer lente en deze tijd staat in het teken van nieuw leven. In april worden weer nieuwe reekalfjes geboren. Het broedseizoen is al vanaf 15 maart van start gegaan. De natuur heeft nu extra behoefte aan rust en zo min mogelijk verstoring. De rust van (jonge) dieren wordt verstoord als mensen of honden te dichtbij komen.

 • Behandeling visie gebiedsontwikkeling Egyptische Poort in raadsvergadering

  In de gemeenteraadsvergadering van 9 mei 2019 zal het voorstel ‘Gebiedsontwikkeling Egyptische Poort Bladel’ worden besproken. Het voorstel betreft het samenvoegen van de twee eerder gekozen visies met de in 2017 vastgestelde amendementen tot één algemene visie voor het gebied.

 • Valrisicotest voor 75+’ers

  Uit cijfers is gebleken dat één op de drie 75+’ers jaarlijks één keer valt. Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst zorgt ervoor dat ze bepaalde situaties of activiteiten mijden.

 • Nieuw jeugdhulpbeleid voor de Kempengemeenten

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden organiseren samen de jeugdhulp. Hoe dat gebeurt, is vastgelegd in het ‘Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen’. Omdat dit beleid afloopt aan het einde van dit jaar, wordt er nagedacht over het vervolg.

 • Asfaltonderhoudswerkzaamheden Bladel

  Tussen 1 mei en 19 juli 2019 vinden er werkzaamheden plaats op Veilig Oord, Molenweg en De Vloed in Bladel. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de asfaltverharding van de rijbaan. Ook zullen de kruisingen Veilig Oord/Molenweg en Beverdijcken/Molenweg in Bladel aangepast worden voor de verkeersveiligheid.

 • Openluchtwater in de gemeente Bladel?

  Doe mee aan het digitale onderzoek!
  De gemeente Bladel wil bij het inrichten van gebieden zoals bijvoorbeeld Egyptische Poort (en andere gebieden) rekening houden met wat inwoners van de gemeente Bladel wel of niet zouden willen als het gaat om openluchtwater (zoals een buitenzwembad, waterplas en/of waterspeelmogelijkheden).

 • Bijeenkomsten grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Om inwoners hierbij te betrekken, worden diverse bijeenkomsten georganiseerd.

 • Stimuleringsregeling wonen en zorg gepubliceerd

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de stimuleringsregeling wonen en zorg gepubliceerd.
  Het doel van de stimuleringsregeling wonen en zorg is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van woonzorgarrangementen.

 • Meer biodiversiteit gerealiseerd op bedrijventerreinen met 2BConnect

  Om de biodiversiteit te verhogen is de afgelopen twee jaar het project ‘2Bconnect’ uitgevoerd. Doel van dit project was op bedrijventerreinen de Sleutel en de Kleine Hoeven de natuurwaarden te versterken en de biodiversiteit te vergroten.

 • In 2019 nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel

  De gemeente Bladel is overgestapt op een nieuwe en eenvoudigere manier van aanslagoplegging. De meeste burgers en bedrijven ontvingen jaarlijks een viertal aanslagen van de gemeente Bladel. Het betrof hier de WOZ-beschikking met de bijbehorende aanslag onroerende zaakbelastingen en de drie aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing.

 • Grote belangstelling voor cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

  Er is positief en massaal gereageerd door vrijwilligersorganisaties op de uitnodiging van de gemeente Bladel om barvrijwilligers de IVA cursus gratis aan te bieden. De instructie werd in samenwerking met Novadic-Kentron op een duidelijke en plezierige manier gepresenteerd door twee preventiemedewerkers. Floris Brocaar werd op twee avonden ondersteund door Karin van Gompel. De belangstelling was namelijk zo groot dat de groep moest worden gesplitst.

 • Ogen en oren van Brabant, samen tegen drugscriminaliteit

  foto Bart Meesters

  Meld het als u iets verdachts ziet of ruikt

  Als het om het dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. In 2017 ging het om 83 lozingen van lege chemicaliënvaten en jerrycans en in 2018 om 109. Het afval komt van laboratoria die synthetische drugs fabriceren, zoals XTC en speed. Een criminele activiteit met  risico’s voor het milieu en de gezondheid van mensen, planten en dieren. De provincie, Task Force en politie roepen inwoners van Brabant dan ook op ogen en oren open te houden en alle verdachte zaken te melden.

 • Werkzaamheden aan de Hoofdstraat en Torenstraat in Hoogeloon

  In week 17 wordt er gestart met de werkzaamheden voor het realiseren van een oversteekvoorziening aan de Hoofdstraat (ter hoogte van het Harrie Beexpad) in Hoogeloon.

 • Zaden- en plantenruilmarkt

  Zaterdag 20 april 2019 van 13.00 tot 16.00 uur.

 • Het voorjaar begint: milieuvriendelijk onkruid bestrijden

  In het voorjaar komt nieuw groen boven de grond. Niet iedereen is blij als dit onkruid betreft. Sommige mensen gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid te bestrijden. Dit kan echter ook op een milieuvriendelijke manier gedaan worden. Zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen blijft de verharding en het oppervlakte- en grondwater schoon.

 • Resultaten onderzoek IJslandse preventieaanpak in de Kempen bekend

  IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Zes Nederlandse gemeenten, waaronder de Kempengemeenten onderzoeken samen met het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), hoe de IJslandse aanpak in Nederland kan worden gebruikt. De basis voor deze aanpak is een vragenlijst die in november onder alle 15/16 jarigen in de Kempen is gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

 • Zeg nou zelf?! Dumpen doe je niet

  Koelkasten, tuinstoelen, uitpuilende vuilniszakken, afgedankte tv’s: de Brabantse natuur ligt er vol mee. Steeds vaker worden huisraad en grof afval in het bos en het water gedumpt. Niet alleen illegaal, maar ook slecht voor het milieu. Daarnaast is het gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid van mensen en dieren. Om het tij te keren is de provincie gestart met een campagne. Het motto: ‘Zeg nou zelf?! Dumpen doe je niet.’

 • Meningokokken vaccinatiecampagne

  Vanaf maandag 8 april start de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte in de regio. Zo’n 40.000 jongeren ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2001, 2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005. De GGD Brabant-Zuidoost voert deze vaccinaties uit op verschillende locaties in de hele regio.

 • Gemeentelijke onderscheiding voor Geert Heuveling

  Geert Heuveling kreeg op 1 april 2019 de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding en bijbehorende sierspeld uitgereikt. Hij ontving deze uit handen van burgemeester Bosma in de kantine van handboogvereniging O.N.A.

 • KempenTech 2019 barst weer los

  Op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei presenteren Kempische bedrijven zich op de 6de editie van KempenTech, een hotspot van de Dutch Technology Week. De bedrijven laten op dit techniekevenement hun specialismen, innovaties en nieuwste machines zien.

 • Welstandsnota 2018 van de gemeente Bladel

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2018 de Welstandsnota 2018 heeft vastgesteld. In de Welstandsnota zijn de welstandscriteria en welstandskaders vastgesteld die worden toegepast bij de beoordeling van bouwplannen. Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.

 • Pilot asbestinzameling in Netersel

  De landelijke overheid stelt de eis dat uiterlijk in 2024 al het asbesthoudend materiaal dat aan de buitenlucht is blootgesteld moet zijn verwijderd. De gemeente Bladel streeft ernaar dit voor 2024 te bereiken. Het asbesthoudend materiaal begint te verweren. De levensduur zit erop, waardoor er asbestvezels vrijkomen in de lucht. Deze asbestvezels kunnen longkanker veroorzaken.

 • Expositie in het gemeentehuis

  Marjan Wester

  Van 13 maart tot 23 april exposeren Marjan Wester, Mariëlle Swinkels en Eric van de Ven, drie docenten van het Pius X-College, in het gemeentehuis. Waar Marjan Wester meer de nadruk legt op constructies en afgebakende ruimtes, gaat Eric van de Ven voor interpretaties van het natuurlijke landschap. Mariëlle Swinkels kiest voor herhalingen, die ritmes worden in zowel natuurlijke als architectonische lijkende vormen.

 • Subsidie muziekonderwijs

  Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2019

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

 • Duurzame energie

  In 2017 en 2018 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren een groot succes geweest. Het aantal aanvragen was groter dan het beschikbare budget. In het raadsprogramma is bepaald dat de gemeenteraad in 2019 een uitvoeringsprogramma voor energie gaat vaststellen.