Pagina opties

Groter
A A

Nieuws

 • Bank voor 100-jarige Annie Jansen-Kuijlaars uit Bladel

  Op dinsdag 30 januari werd mevrouw Jansen-Kuijlaars uit Bladel 100 jaar. Ter ere hiervan is er een bank aan het Julianaplein geplaatst. Deze bank werd op 15 februari feestelijk onthuld door waarnemend burgemeester Maas in aanwezigheid van Annie en haar naasten.

  Lees meer
 • Wilt u meedenken over de toekomst van de detailhandel en horeca? Let dan op!

  Wist u dat?

  • de leegstand in de detailhandel in onze gemeente zeer hoog is, maar liefst 13% van de panden staat leeg;
  • de eigen inwoner landelijk gezien steeds meer in haar eigen kern koopt, maar dit juist in onze gemeente afneemt;
  • een compact centrum belangrijk is voor de toekomst, maar dat in onze gemeente 33% van de winkels buiten de winkelgebieden van Hapert en Bladel gevestigd is.
  Lees meer
 • Regeling vergroten bijgebouwen en woningen in het buitengebied

  Ter uitwerking van het beleid in de Omgevingsvisie 1.0 is een regeling opgesteld waarbij het mogelijk is dat er in het buitengebied van de gemeente op een woon- of bedrijfsperceel meer gebouwd mag worden. De regeling bestaat uit 2 onderdelen:

  • meer bijgebouwen
  • vergroting van de woning
  Lees meer
 • Aanleg snelheidsremmers in Hoogeloon

  De gemeente Bladel gaat twee snelheidsremmers aanleggen in de Landrop om de verkeersveiligheid te vergroten. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluiten we de Landrop in beide richtingen af tussen het Dominépad en de Langrijt. Verkeer dient via het Dominépad of de Burgemeester van Woenseldreef te rijden.

  Lees meer
 • Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen bekend

  Lees meer
 • Gemeente Bladel zoekt een afdelingshoofd Ontwikkeling

  Bladel is een aantrekkelijke, complete gemeente, bestaande uit vijf dorpen met samen ongeveer 20.000 inwoners. De gemeente ligt erg mooi tussen de uitgestrekte bos- en heidegebieden en het weids agrarisch landschap van de Brabantse Kempen. Bladel heeft veel voorzieningen, er is een actief verenigingsleven en een modern bedrijventerrein. Kortom het is hier goed wonen, werken en recreëren.

  Lees meer
 • IKPAS: voor mezelf, een ander, maar liever niet alleen!

  Heeft u onbewust een patroon ontwikkeld waarbij u vrijwel dagelijks alcohol drinkt? Wilt u zien wat er gebeurt als u dat gewoontegedrag doorbreekt? Wilt u fris aan de lente beginnen? U fitter voelen, meer energie hebben, misschien wat afvallen? Dan is IKPAS iets voor u! Al tienduizenden Nederlanders hebben meegedaan. Zij hebben het aangedurfd om de alcohol voor 30 of 40 dagen te laten staan. U durft dit toch ook?! Drinkt u zelf niet, zet dan een andere verleiding op pauze.

  Lees meer
 • Resultaten onderzoek afvaldienstverlening

  Foto: Eric van Horrik

  Vorig jaar deed de gemeente in een huis-aan-huis brief en in de weekkrant een oproep aan inwoners om zich aan te melden voor het digitale inwonerspanel. Op die manier kunnen inwoners laten weten wat ze van bepaalde onderwerpen vinden. Bijna 800 mensen uit alle leeftijdscategorieën meldden zich aan; een heel mooi aantal.

  Lees meer
 • Evaluatie effecten inkoopbeleid gemeente Bladel

  In 2017 heeft de gemeente Bladel het inkoopbeleid 2017-2020 vastgesteld op basis van gewijzigde wet- en regelgeving.

  Lees meer
 • Inventarisatie naar veiligheid gebouwen met betonnen breedplaatvloeren

  VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) de Kempen heeft namens de gemeente Bladel eigenaren van gebouwen, gebouwd na 1999, met betonnen breedplaatvloeren gevraagd om per direct onderzoek uit te laten voeren naar de veiligheid van die gebouwen. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om in kaart te brengen welke gebouwen extra veiligheidsmaatregelen nodig hebben.

  Lees meer
 • Afvalbingo tijdens de Landelijke Opschoondag: Maak je buurt schoon en win een BBQ!

  Zaterdag 24 maart 2018 is de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon. Een dag waarop (buurt)verenigingen, scholen, winkeliers, bedrijven en gemeenten in heel Nederland samen het zwerfafval in hun buurt opruimen. Ook in de gemeente Bladel. Hier wordt wederom de Afvalbingo gespeeld. Dat betekent een nieuwe kans voor iedere buurt, vereniging of club om een mooie barbecue te winnen (t.w.v. € 500,-). Ga de strijd aan, prik zwerfafval en win een schone buurt!

  Lees meer
 • Commissievergadering

  Er is openbare commissievergadering op 19 februari 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Dit is een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Grondgebied, Inwoners en Middelen & Algemene Zaken. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website. Ook staan de stukken in de app RaadDigitaal.

  De eerder geplande separate vergaderingen van de raadscommissies Inwoners van 20 februari en van Middelen & Algemene Zaken van 26 februari gaan niet door.

 • Nieuwe en verbeterde website gemeente Bladel; www.bladel.nl; opgezet met inwoners, voor inwoners

  foto website

  De gemeente Bladel vindt persoonlijk contact belangrijk. Bestuurders, baliemedewerkers en beleidsambtenaren willen op een directe manier betrokken zijn bij de lokale samenleving. Waar mogelijk biedt de gemeente haar dienstverlening ook digitaal aan.

  Lees meer
 • Woonrijp maken ‘Het Kaar tussen de Mulder en Ganzestraat’

  Op 5 februari wordt gestart met het woonrijp maken van Het Kaar tussen de Mulder en Ganzestraat. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag.

  Lees meer
 • Aanslagen Afvalstoffen- en Rioolheffing

  Met dagtekening 31 januari 2018 ontvangt u van de gemeente Bladel de aanslag afvalstoffen- en rioolheffing over de periode september t/m december 2017

  Lees meer
 • Expositie Bertie Baijens-Roijmans in gemeentehuis Bladel

  De expositie is in verband met de carnaval tijdelijk niet te bezichtigen. Vanaf 15 februari is de expositie weer terug..

  Tot en met 26 april is in het gemeentehuis het werk te zien van Bertie Baijens-Roijmans uit Bladel.

  Lees meer
 • Subsidie muziekonderwijs; Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2018

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

  Lees meer
 • Meld storingen aan openbare verlichting

  Het oplossen van storingen en het onderhoud van de openbare verlichting is uitbesteed aan de onderhoudsdienst van Heijmans Techniek en Mobiliteit. In de winterperiode (wintertijd) worden storingen elke week afgehandeld. In de zomerperiode gebeurt dit elke twee weken. Bij een storing die de (verkeers)veiligheid of de openbare orde in gevaar brengt, wordt er direct actie ondernomen.

  Lees meer
 • Raadgevend referendum

  Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  Lees meer
 • Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijst en nummering

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16:00, in de zittingsruimte in een openbare zitting zal beslissen over.

  Lees meer
 • Unieke kans: gratis veiligheidsscan voor kleine bedrijven

  De gemeente Bladel biedt in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondernemers van kleine bedrijven (maximaal 50 werknemers) een gratis veiligheidsscan aan. Een veiligheidsdeskundige van het CCV zal bedrijven in de gemeente Bladel bezoeken en hen kosteloos voorzien van veiligheidsadviezen.

  Lees meer
 • Gemeentelijke Belastingen 2018

  In de raadsvergadering van 9 november 2017 zijn de belastingverordeningen voor 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

  Lees meer
 • Verkiezing Gemeenteraad van Bladel 2018

  Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bladel kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

  Lees meer
 • Aanleg laatste deel van de randweg Bladel

  Kaartje van de Randweg in Bladel.

  De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg Randweg West zijn begonnen. De eerste fase van de Randweg, namelijk de Gozelinusbocht (vanaf Isegrim) wordt in december afgerond. De aanwonenden kunnen dan weer gebruik maken van de rijbaan. De tweede fase betreft de Postelweg en zal eind november gereed zijn. In de derde fase zal het tussenliggende gedeelte worden aangelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden in mei 2018 afgerond zijn.

  Lees meer