Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Aankondiging verkeersbesluit voor het plaatsen van laadpalen

  laadpaal

  Steeds meer duurzaam vervoer

  Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe, naar schatting rijden er in 2030 ongeveer 1.9 miljoen elektrische auto’s in Nederland. Dat is een positieve ontwikkeling, want als meer mensen overstappen op duurzame vervoersmiddelen zoals een elektrische auto, stoten we minder broeikasgassen en andere schadelijke stoffen uit.

 • Vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan “De Langrijt 4, Hoogeloon”

  gemeentewapen

  Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 8 juli 2021 het bestemmingsplan “De Langrijt 4, Hoogeloon” gewijzigd heeft vastgesteld.

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  TONK

  Looptijd is verlengd tot 1 oktober 2021 en voorwaarden zijn aangepast voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker: het onderzoekscentrum staat in Hapert

  Vanaf eind augustus staat het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in Hapert. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn verschillende maatregelen genomen om gefaseerd en veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen.

 • Vrijwilligers

  gemeentewapen

  De coronaperiode heeft veel impact gehad bij verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. Vrijwel iedereen had een minimale activiteitenagenda. De wil om iets te organiseren was er wel, de mogelijkheden waren er maar zeer beperkt.

 • Politiek saai? Niet na het volgen van deze cursus!

  raadzaal

  Op maandag 20 september 2021 start in gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden nogmaals de cursus Politiek Actief. Deelnemers leren hoe de lokale democratie werkt en nemen een kijkje achter de schermen van de lokale politiek en het gemeentebestuur (zie filmpje).

 • Inloopspreekuur Mantelzorg

  logo Welzijn de Kempen

  Zorgt u langere tijd en intensief voor een naaste met een ziekte of beperking? Dan bent u mantelzorger. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorg of wilt u in contact komen met andere mantelzorgers? Of heeft u informatie en advies nodig over mantelzorg?

 • Zegt uw kind ‘nee’ tegen drank, drugs en roken?

  logo Kempenbranie

  De zomer is voor jongeren een prachtige tijd; dagjes weg, kamperen bij de boer en kermissen! Dit jaar ziet de zomer er anders uit dan normaal, doordat festivals en evenementen beperkt doorgaan. Toch liggen verleidingen op de loer!

 • Vernieuwing waterleidingen in Hoogeloon

  plattegrond werkzaamheden

  In de periode van eind augustus tot en met november 2021 vernieuwt Brabant Water de waterleidingen in de Landrop, Loonseweg, Breestraat en de Boslaan in Hoogeloon.

 • Werken aan Plan Akkerstraat in Hoogeloon

  bord wegwerkzaamheden

  In opdracht van de gemeente Bladel start aannemer J. van Uijthoven & Zn. B.V.  in de week van 30 augustus met het woonrijp maken van Plan Akkerstraat fase 1 in Hoogeloon.

 • Zend uw mooiste foto van de gemeente Bladel in!

  winnende foto 2020 van Susan Bastings

  In januari 2022 verschijnt de gemeentegids voor 2022, die het bedrijf Akse Media uitgeeft in samenwerking met de gemeente Bladel. Ook dit jaar willen we de gids samen met u maken. Daarom wordt er wederom een fotowedstrijd georganiseerd, waarbij u uw mooiste foto’s die in de gemeente Bladel zijn gemaakt kunt opsturen.

 • Tuinscore Blauwgroen Bladel

  tuinbon

  De zomervakantie breekt aan. Met de huidige maatregelen is het even de vraag wat kan en mag om weg te gaan. Maak het daarom thuis extra gezellig; in en om het huis!

 • Overheid roept op zelf te checken of u loden leidingen hebt in uw woning

  In woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen loden waterleidingen liggen. Te veel lood in drinkwater is niet gezond. Een loden leiding laat langzaam looddeeltjes los en die komen in het drinkwater terecht. Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn. Via www.milieucentraal.nl/lodenleidingen leest u meer over de gezondheidsrisico’s.

 • De Coronacrisis en Archief-Hotspots

  bord corona hotspot

  Hoe ervaart u de pandemie?

  De coronacrisis heeft een grote invloed op de maatschappij. Het is belangrijk dat informatie over de gevolgen van de pandemie in onze gemeente, bewaard blijft.

 • Inleveren klein afval bij het mobiele scheidingsstation

  De eerste weken met het mobiel scheidingsstation zitten er op. In iedere gemeente van de Kempen heeft inmiddels het mobiel scheidingstation 2 of 3 keer in één van de kernen gestaan.

 • Gewijzigde openingstijden KCC

  ingang gemeentehuis

  Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC) gewijzigd.
  Van 26 juli tot en met 3 september is er geen avondopenstelling op woensdag en is het KCC geopend tot 16.00 uur. Van 9 tot en met 27 augustus geldt dit ook op maandag.

  Het gemeentehuis is tijdens de vakantieperiode geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

 • Aanmelden voor de gemeenteraadsverkiezingen

  raadzaal

  Op 16 maart 2022 zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Dit lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Wilt u zich verkiesbaar stellen en zo meebeslissen over wat er in de gemeente Bladel gebeurt? Dan moet u uw partij opgeven. Dit geldt voor zowel nieuwe partijen als voor partijen die momenteel al in de raad zitten en opnieuw mee willen doen.

 • Wandelen met de hond? Houd hem aangelijnd!

  wandelen met hond

  Net zoals in alle andere gemeenten heeft de gemeente Bladel ook veel bewoners die in het bezit zijn van een hond. Het is vanzelfsprekend dat deze dieren hun beweging nodig hebben en hun behoefte moeten doen.

 • Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

  afstand houden

  Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg.

 • Start werkzaamheden Groote Beerze

  Groote Beerze

  Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze opnieuw inrichten. Dat is nodig om verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken.

 • Onderzoek cliëntervaring sociaal domein

  De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden zijn benieuwd naar hoe inwoners de ondersteuning vanuit Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand of Schuldhulpverlening ervaren.

 • 60-jarig huwelijk echtpaar Sleddens

  Burgemeester Remco Bosma is vandaag het echtpaar Sleddens gaan feliciteren.

 • Lessen uit de fraude bij de WVK-groep

  logo KempenPlus

  KempenPlus is sinds 1 juli 2019 het Participatiebedrijf van de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Het bedrijf is ontstaan door het samengaan van WVK-groep en een deel van ISD de Kempen.

 • 22 partijen tekenen Kempisch Preventieakkoord

  Kempisch preventie akkoord

  Op 7 juni tekenden de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen met 18 andere partijen het Kempisch Preventieakkoord. Met het ondertekenen geven deze partijen aan zich gezamenlijk in te spannen om de gezondheid in de Kempengemeenten te bevorderen.

 • Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open

  coronaregels

  Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer  bezoekers.

 • Brief van de burgemeester aan alle inwoners

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  Het gaat de goede kant op met de coronacijfers! Elke dag worden er minder mensen positief getest, minder mensen worden opgenomen op de IC’s en gelukkig dalen de sterftecijfers. Ook in het dagelijks leven mag er weer iets meer: we kunnen met het gezin weer een terrasje doen, u kunt gaan shoppen met uw zoon of dochter of een bezoek brengen aan de sportschool.

 • Wordt uw bedrijf ook hard geraakt door de crisis? Stop criminele weldoeners!

  pas op voor criminele investeerders

  Bericht voor ondernemers

  Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren.

 • Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk

  stap 2 buiten meer mogelijk en binnensportlocaties open

  Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. Daarom neemt het kabinet de tweede stap in het openingsplan op 19 mei.

 • Corona, winkelen en boodschappen doen

  coronavirus

  Vanaf woensdag 28 april mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Voor niet-essentiële winkels gelden wel voorwaarden. Ook warenmarkten mogen volledig open op 1,5 meter.

 • Het coronavirus en de horeca en evenementen

  coronavirus

  Als gevolg van het aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca gesloten sinds half oktober. Ook de meeste evenementen zijn verboden. Vanaf woensdag 28 april mogen de buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden weer open. Er gelden wel voorwaarden.

 • Preventieve bestrijding eikenprocessierups

  De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Doordat het klimaat verandert, voelt de rups zich steeds beter thuis in Nederland. Het afgelopen jaar was er een enorme plaagdruk van deze rups in gemeente Bladel en omstreken. De brandharen van de rups veroorzaken veel klachten. Op deze pagina kunt u lezen wat de gemeente Bladel doet om de rups te bestrijden en ook kunt u een melding doen van gesignaleerde rupsen.

 • Digitaliseringsvoucher voor MKB-ondernemers

  burgemeester Bosma en wethouder Rombouts

  MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

 • Brief burgemeester Bosma aan ondernemers

  burgemeester Bosma

  Beste ondernemer,

  Corona is nu een jaar in Nederland en in de wereld. We hadden vorig jaar niet kunnen vermoeden dat dit virus ons gewone en werkende leven zo lang en zo ingrijpend zou beïnvloeden. Termen als ‘het nieuwe normaal’ en ‘anderhalve meter samenleving’; het zijn woorden die compleet zijn ingeburgerd. Uit noodzaak zijn er allerlei maatregelen getroffen om het virus zoveel mogelijk in te dammen. Ik weet dat al deze maatregelen voor u enorme uitdagingen opwerpen. Het niet zoals vroeger gastvrij mogen ontvangen van mensen, geen mogelijkheid tot een praatje met klanten en vooral de sluiting van het bedrijf waar u elke dag alles voor doet.

 • Kind en Scheiding; ondersteuning in de Kempen

  Kind en scheiding flyer

  Heeft u vragen over scheiden met kinderen? Dan kunt u terecht bij Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de Kempen.

 • Omgevingsvisie kern Hapert en Stedenbouwkundige visie

  Fons d'Haens

  In Hapert speelt een groot aantal ontwikkelingen. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en ontwikkelen, is in maart 2019 besloten om een Omgevingsvisie voor de kern Hapert op te stellen. Onderdeel van deze Omgevingsvisie is een stedenbouwkundige visie voor Hapert.

 • Brief van de gemeenteraad van gemeente Bladel

  gemeenteraad Bladel

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  Het nieuwe jaar is gestart. Als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners willen we u een hart onder de riem steken. Maar niet voordat we als raadsleden hebben stilgestaan bij het feit dat we aan het begin van een nieuwe fase in de coronacrisis staan.

 • Een bijzonder verhaal: een kaart voor Hugo de Jonge

  brief Hugo de Jonge

  Enkele weken geleden besloten we om een kaart te sturen naar Hugo de Jonge. In deze tijd is het namelijk belangrijk om elkaar te steunen. Hugo de Jonge heeft op dit moment geen makkelijke taak in zijn huidige functie als minister. We besloten daarom om ook hem een hart onder de riem te steken.

 • Definitief ontwerp voor De Groene Long gereed

  ontwerp groene long

  Van 13 tot en met 26 januari kon iedereen reageren op het conceptontwerp voor de inrichting van De Groene Long. Het ging hierbij zowel over de realisatie van fase 1 van het dorpspark als over de visie op de ontwikkeling van het hele gebied in de komende jaren.

 • Brief van de burgemeester voor verenigingen

  burgemeester Bosma

  Beste inwoners,

  Dit jaar is het moment om eens wat minder over de jaarcijfers, targets en doelen te praten… Het was een bizar jaar met de COVID-19 pandemie die in alle hevigheid uitbarstte. Naast de onrust die dit veroorzaakte, werd tegelijkertijd ons sociale leven lam gelegd.

 • Doelstelling ‘energieneutraal in 2025’ ingetrokken, gemeenteraad stelt nieuw beleid vast

  gemeentewapen

  Op 5 november jl. heeft de gemeenteraad van Bladel een nieuw beleid vastgesteld voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel hiervan is het voorkomen van verdere klimaatverandering. Zij heeft ook besloten de Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025 in te trekken.

 • Burgemeester Remco Bosma praat over corona

  burgemeester Bosma

  Burgemeester Remco Bosma praat over de sluiting van het Pius X-college, de sluiting van de sporthallen en over zijn zorgen rondom corona.

  https://www.youtube.com/watch?v=iXt73XSsB3Q&t=14s

 • Steunpunt coronazorgen

  Lonely

  Nu de coronacrisis zo lang aanhoudt, leidt dit bij sommige mensen tot mentale problemen. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het www.steunpuntcoronazorgen.nl.

 • Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

 • Coronamaatregelen bij de milieustraat

  Om mogelijke besmetting met het coronavirus voor bezoekers, medewerkers en transporteurs zo klein mogelijk te houden, zijn ook bij de milieustraat beschermende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen komen overeen met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

 • NEE tegen drugscriminaliteit

  Hennepteelt en productie van synthetische drugs zijn schadelijk voor mens, dier en natuur. Aan de buitenkant kunt u niet altijd zien wat er in een pand gebeurt.

 • 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

  Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 - 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

 • Begrijpelijke uitleg over corona voor iedereen

  In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie voor iedereen van levensbelang. Voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking zijn speciale communicatiemiddelen ontwikkeld.