Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

 • Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

  Een cursusavond over verantwoord alcoholschenken die wordt aangeboden aan alle vrijwillige barmedewerkers in de gemeente Bladel.

 • Bladbakken worden weer verwijderd

  De meeste bomen hebben hun bladeren inmiddels verloren. Daarom worden de gemeentelijke bladbakken vanaf maandag 17 december 2018 weer verwijderd.

 • Duurzame energie

  In 2017 en 2018 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren een groot succes geweest. Het aantal aanvragen was groter dan het beschikbare budget. In het raadsprogramma is bepaald dat de gemeenteraad in 2019 een uitvoeringsprogramma voor energie gaat vaststellen.

 • Gemeente Bladel vijfde plaats in verkiezing ‘Meest bijvriendelijke gemeente van Nederland’

  De gemeente Bladel heeft samen met 42 andere gemeenten meegedaan aan de verkiezing voor de meest bijvriendelijke gemeente van Nederland. Met trots kan worden meegedeeld dat de gemeente Bladel is geëindigd op de vijfde plaats.

 • Raadsvergadering op donderdag 20 december 2018

  Er is een openbare raadsvergaderingen op donderdag 20 december 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website. Ook staan de stukken in de app RaadDigitaal.

 • Donderdag 13 december Alzheimer Café De Kempen

  Wanneer uw partner dementie krijgt, verandert het leven ingrijpend. Hij of zij is niet langer de persoon die u zo vertrouwd was. Iedere dag brengt weer nieuwe uitdagingen in de relatie. Hoe zorgt u goed voor de ander en voor uzelf? Donderdagavond 13 december is een ervaringsdeskundige te gast bij het Alzheimer Café De Kempen. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie is verkrijgbaar via mail: info@welzijndekempen.nl of telefonisch: 0497 - 51 47 46.

 • Ondernemerscafé met thema’s Zwarte Kaat en veehouderij van de toekomst

  Op 27 november 2018 kwamen ongeveer 90 ondernemers naar de 19e editie van het Ondernemerscafé Gemeente Bladel. Op Landgoed Ten Vorsel stonden twee onderwerpen op de agenda van het Ondernemerscafé. De eerste was de legende Zwarte Kaat en welke kansen deze ondernemers biedt. Het tweede onderwerp was de veehouderij van de toekomst.

 • Procesrapport centrumvisie Bladel klaar

  De afgelopen maanden is er gewerkt aan een toekomstbestendige visie op het centrum van het dorp Bladel.
  De gemeente Bladel heeft vier verschillende bureaus gevraagd een conceptvisie te ontwikkelen. In deze visies wilde de gemeente ook de input zien verwerkt van bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers. Dat is belangrijk omdat de uiteindelijke keuze dan kan rekenen op draagvlak en  het ook een echt Bladelse invulling kan krijgen.

 • Remco Bosma bij de minister aanbevolen als nieuwe burgemeester

  De gemeenteraad van Bladel heeft op donderdag 29 november 2018 tijdens een extra vergadering een aanbeveling vastgesteld voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.  Als eerste op de aanbeveling staat de heer ir. R.P.G. (Remco) Bosma uit Emmeloord.

 • Convenant Buurtbemiddeling

  Op maandag 12 november ondertekende wethouder Davy Jansen namens de gemeente Bladel het convenant Buurtbemiddeling. Naast de gemeente Bladel waren ook de gemeenten Eersel en Reusel-De Mierden, Wel! Welzijn de Kempen en diverse woningcorporaties ondertekenaar van het convenant. De ondertekening van het convenant vormt het startsein van een samenwerkingsverband tussen de betrokken partijen voor Buurtbemiddeling.

 • Sportcafé Bladel 2018

  Na succesvolle eerdere edities wordt er op maandag 17 december 2018 weer een nieuw Sportcafé Bladel georganiseerd. Dit jaar staat het Sportcafé in het teken van de binnensport. Het doel van de avond is om met elkaar te kijken hoe verenigingen die in de X-Sporthal Bladel actief zijn elkaar kunnen versterken en aanvullen door de juiste samenwerking.

 • Geen blauwalg meer in waterpartij(en) gemeente Bladel

  In de meting van september zijn er geen verhoogde concentraties blauwalg (of botulisme) meer gemeten bij de Vijver Heideweg in Netersel. Waterschap de Dommel gaat daarom de waarschuwingsborden die zijn geplaats, verwijderen. Voor meer informatie over de risico’s van blauwalg en botulisme en actuele locaties met blauwalg of botulisme, kunt u kijken op de website van Waterschap de Dommel (www.dommel.nl).

 • Vertrouwenspersoon biedt veehouders hulp bij keuzes

  Er komt de laatste jaren veel op veehouders af. Nieuwe regelgeving en maatschappelijke druk maken dat er veel keuzes te maken zijn. De gemeente biedt veehouders de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. Deze kan helpen bij het maken van de keuzes waar ondernemers in de veehouderij voor staan.

 • Vrijwillige Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) gezocht!

  Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Het ontstaat doordat mensen bewust of onbewust materialen weggooien en/of achterlaten op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Zwerfafval bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsafval, zoals snoepwikkels, blikjes, flesjes en patatbakjes. Zwerfafval kan schadelijk zijn voor mens en natuur en het trekt ongedierte aan.

 • Sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen

  In de komende dagen kan de temperatuur in de nacht dalen tot onder het vriespunt, waardoor er nachtvorst ontstaat. Hierdoor kan het glad worden op stoepen en wegen. Als inwoner heeft u ook een rol in het bestrijden van gladheid. Op stoepen en wandelpaden wordt door de gemeente niet gestrooid.

 • Carnavalswagens bouwen in oude sporthal Bladel

  Foto: Rosiet van Doormalen

  Carnavalsvereniging De Muggezifters heeft de gemeente Bladel gevraagd om de oude sporthal in Bladel tijdelijk te mogen gebruiken als ‘leslokaal’. Zij willen aan kinderen van de vijf basisscholen in Bladel laten zien hoe een carnavalswagen wordt gebouwd. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag. Elke school maakt dan een eigen wagen waarmee ze strijden om de scholenprijs.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Met ingang van 2019 is er nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel. De gemeente Bladel stapt over op een nieuwe en eenvoudigere manier van aanslagoplegging. De meeste burgers en bedrijven ontvangen jaarlijks een viertal aanslagen van de gemeente Bladel. Het betreft hier de Woz-beschikking, de aanslag onroerende zaakbelastingen en drie aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing. Vanaf belastingjaar 2019 gaat de gemeente deze belastingaanslagen combineren op één aanslagbiljet.

 • Aangepaste docentenlijst subsidie muziekonderwijs

  Let op: aanvragen indienen kan alleen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2019.

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

 • Participatieregeling 18+

  Bent u 18 jaar of ouder en moet u rond komen van een minimuminkomen? Zorgt dit lage inkomen ervoor dat u wordt belemmerd in uw deelname aan sociale en maatschappelijke activiteiten? Dan heeft u misschien recht op een bijdrage vanuit de Participatieregeling 18+.

 • Zorgt u voor een ander?

  Zorgen voor naasten die ziek zijn of een beperking hebben wordt vaak gezien als vanzelfsprekend. Maar het bieden van deze mantelzorg is niet alleen een mooie maar ook een zware taak. Mensen doen het uit liefde voor elkaar, maar mantelzorg is vaak langdurig en/of intensief.