Pagina opties

Groter
A A

Nieuws

 • AVG voor vrijwilligersorganisaties, Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR in Europa)

  Per 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in Europa) gehandhaafd. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 • Milieustraat gesloten op 27 april

  Op vrijdag 27 april is de milieustraat Bladel gesloten in verband met Koningsdag.

 • Een alcoholvrije puber? Wie wil dat niet!

  Bent u zich voldoende bewust van het effect van alcohol op het puberbrein? Weet u hoe u jongeren verantwoord met alcohol om kunt laten gaan? Zoekt u tips om de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol te handhaven? Of heeft u andere vragen met betrekking  tot dit onderwerp? Kom dan naar de informatieve bijeenkomst over verantwoord alcoholgebruik onder jongeren op donderdag 14 juni in Den Tref in Hapert.

 • Vacatures: beleidsmedewerker Wonen en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

  De gemeente Bladel heeft een vacature voor een beleidsmedewerker Wonen en een vacature voor een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling.

 • Inhaalronde afvalinzameling omgeving Den Herd op 18 april

  Door een defect voertuig is het PMD en GFT gisteren niet ingezameld in de omgeving van gemeenschapshuis “den Herd” in Bladel. Daarom wordt er daar op woensdag 18 april een inhaalronde gereden. De inzameling start om 7.30 uur. We verzoeken u dan ook om de PMD-zakken en/of de GFT-container op tijd aan de straat te zetten.

 • Deel uw oude foto's van de omgeving van de randweg met ons

  De randweg rondom Bladel is bijna klaar. Over de Lange Trekken en de Ballingslaan kan al een hele tijd gereden worden. De komende weken wordt het laatste traject; de verbinding van de Gozelinusbocht met de Postelweg, afgerond. Om de fietsroute nog aantrekkelijker te maken, wil de gemeente kijken of het mogelijk is om langs het fietspad oude foto’s van het gebied te delen, van de periode tot aan 1980. Daarbij vragen wij uw hulp. Deel uw oude foto’s van het gebied met ons!

 • Inschrijvingen gebruik sporthallen X-sport Bladel en Eureka Hapert seizoen 2018-2019

  Ook komend seizoen worden er binnen onze gemeente weer ruimten in de sporthallen X-sport in Bladel en Eureka in Hapert beschikbaar gesteld ten behoeve van de binnensport.

 • Doe mee met de eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

  In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen.

 • Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019

  Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2018-2019) een aanvraag wilt indienen voor leerlingenvervoer, dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 1 juni 2018 indient bij de gemeente Bladel.

 • Het voorjaar begint: onkruid milieuvriendelijk bestrijden

  In het voorjaar komt het nieuwe groen boven de grond. Niet iedereen is blij als dit onkruid betreft. Sommige mensen gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid te bestrijden. Dit kan echter ook op een milieuvriendelijke manier gedaan worden. Zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen blijft de verharding en het oppervlakte- en grondwater schoon.

 • Uitgevoerde snelheidscontroles

  In de gemeente Bladel wordt regelmatig op snelheid gecontroleerd. Te hard rijden is niet alleen erg gevaarlijk maar ook slecht voor het milieu en de doorstroming.

 • Combiluchtwasser geeft minder geur– en ammoniakrendement dan gedacht

  Eerder informeerden wij u over het rendement van een bepaald type combiluchtwasser. Die bleek minder dan oorspronkelijk werd gedacht.

 • Trainingsavond ‘Ondernemers dementievriendelijk’ op 23 april

  Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Ook mensen met dementie. De verwachting is dat 80% van de mensen met dementie zelfstandig thuis blijft wonen.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Jan Evers uit Bladel

  Jan Evers

  Jan Evers (67) is op 27 maart 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Peter Maas tijdens de afscheidsvergadering van de gemeenteraad van gemeente Bladel.

 • Waarderingsbudget jeugdige carnavalswagenbouwers

  Er is jaarlijks een waarderingsbudget van maximaal € 5.000,00 beschikbaar voor jeugdige carnavalswagenbouwers. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel (max. € 500,00 per groep) die een aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de gestelde criteria.

 • Uitslag verkiezingen 2018

  In de avond van 21 maart was het spannend in het gemeentehuis. Nadat de stembureaus waren gesloten werden de stemmen geteld en druppelden de uitslagen binnen. Alle partijen waren deze verkiezingsavond aanwezig. Omdat de uitslagen per stembureau soms veel verschilden, bleef het spannend tot de stemmen van het laatste stembureau binnen waren.

 • Gemeente Bladel compenseert gekapte bomen voor 100%

  De gemeente Bladel vindt het belangrijk om het milieu te beschermen. Daar houdt zij ook rekening mee bij beleidvorming en uitvoering; immers de gemeente heeft een voorbeeldfunctie en draagt die ook graag uit. Eén voorbeeld hiervan is dat de gemeente de openbare ruimte al geruime tijd chemie-vrij beheert. Wij zijn dan ook al 10 jaar houder van het gouden certificaat voor duurzaam terreinbeheer. Dit houdt in dat de gehele Openbare Ruimte volgens Milieukeur wordt onderhouden.

 • Kempengemeenten vergroten kansen van kinderen in armoede

  Dansen, muziek maken of toneel spelen, voetballen, tennissen of judoën. Ook voor kinderen uit gezinnen met een krappe portemonnee moet dat mogelijk zijn. Daarom hebben De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden zich aangesloten bij het Brabantse Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Donderdag 1 maart ontvingen zij van de Rabobank Foundation een royale startdonatie van in totaal € 25.000.

 • Eindrapportage over bestuurlijke toekomst Kempengemeenten

  Gedeputeerde Staten nemen het advies en de aanbevelingen over van de eindrapportage ‘Sterk merk, sterk bestuur!’ over de bestuurlijke toekomst van de Kempengemeenten. De eindrapportage stelt dat een versterking van de huidige wijze van samenwerking onhaalbaar en onwenselijk is.

 • Inventarisatie naar veiligheid gebouwen met betonnen breedplaatvloeren

  VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) de Kempen heeft namens de gemeente Bladel eigenaren van gebouwen, gebouwd na 1999, met betonnen breedplaatvloeren gevraagd om per direct onderzoek uit te laten voeren naar de veiligheid van die gebouwen. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om in kaart te brengen welke gebouwen extra veiligheidsmaatregelen nodig hebben.

 • Resultaten onderzoek afvaldienstverlening

  Foto: Eric van Horrik

  Vorig jaar deed de gemeente in een huis-aan-huis brief en in de weekkrant een oproep aan inwoners om zich aan te melden voor het digitale inwonerspanel. Op die manier kunnen inwoners laten weten wat ze van bepaalde onderwerpen vinden. Bijna 800 mensen uit alle leeftijdscategorieën meldden zich aan; een heel mooi aantal.

 • Expositie Bertie Baijens-Roijmans in gemeentehuis Bladel

  Tot en met 26 april is in het gemeentehuis het werk te zien van Bertie Baijens-Roijmans uit Bladel.

 • Aanslagen Afvalstoffen- en Rioolheffing

  Met dagtekening 31 januari 2018 ontvangt u van de gemeente Bladel de aanslag afvalstoffen- en rioolheffing over de periode september t/m december 2017

 • Meld storingen aan openbare verlichting

  Het oplossen van storingen en het onderhoud van de openbare verlichting is uitbesteed aan de onderhoudsdienst van Heijmans Techniek en Mobiliteit. In de winterperiode (wintertijd) worden storingen elke week afgehandeld. In de zomerperiode gebeurt dit elke twee weken. Bij een storing die de (verkeers)veiligheid of de openbare orde in gevaar brengt, wordt er direct actie ondernomen.

 • Subsidie muziekonderwijs; Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2018

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

 • Opruimen uitwerpselen van paarden

  Degene die met een aangespannen- of bereden paard over de weg, groenstroken/bermen of plantsoenen in de bebouwde kom rijdt is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van het paard binnen 24 uur worden verwijderd. De ruiter moet zelf zorgen voor materialen om het op te ruimen. Ook moet de ruiter zelf zorgen voor het afvoeren van de uitwerpselen.

 • Welke regels gelden voor collecteren en venten?

  Logo Bladel

  Er komen vaak vragen over wat mag met collecteren en wat met venten. De regels die hiervoor gelden zijn als volgt:

 • Aanleg laatste deel van de randweg Bladel

  Kaartje van de Randweg in Bladel.

  De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg Randweg West zijn begonnen. De eerste fase van de Randweg, namelijk de Gozelinusbocht (vanaf Isegrim) wordt in december afgerond. De aanwonenden kunnen dan weer gebruik maken van de rijbaan. De tweede fase betreft de Postelweg en zal eind november gereed zijn. In de derde fase zal het tussenliggende gedeelte worden aangelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden in mei 2018 afgerond zijn.