Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming opent binnenkort!

  Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2020

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling die muzikale en culturele vorming aanbiedt te subsidiëren, maar om uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt te subsidiëren. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

 • Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

  Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In de wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. De wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest.

 • Aanpassing vijver Burgemeester Wouterspark Hapert

  Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV is gestart met de werkzaamheden aan de vijver in het Burgemeester Wouterspark in Hapert.

 • Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant

  Tot 31 maart 2020 loopt de actie “Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant”. Tijdens deze actie kunnen alle agrariërs en voormalige agrariërs eenvoudig en kosteloos resten van niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen inleveren.

 • Beloning voor jongeren die een carnavalswagen bouwen

  Jaarlijks wordt er een budget beschikbaar gesteld voor de jeugdige carnavalswagenbouwers. Het gemeentebestuur vindt het namelijk belangrijk dat er binnen de gemeente zinvolle activiteiten zijn die jongeren aanspreken.

 • Kempengemeenten sluiten regiodeal: op weg naar betere bereikbaarheid van de Kempen

  De vijf Kempengemeenten hebben de handen ineen geslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van auto verkeer te beperken. De gemeenten gaan tot 2030 fasegewijs een pakket van maatregelen uitvoeren die de mobiliteit van de Kempen naar de Brainportregio moet verbeteren, maar daarbij de leefbaarheid van de Kempen niet uit het oog verliest.

 • Ontwikkeling nieuwe woonwijk in Hoogeloon

  In Hoogeloon wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Er komen maximaal 73 woningen in het gebied tussen de Akkerstraat, de Hoofdstraat en de Casterseweg.

 • GBOH presenteert gebiedsvisie kern Hapert 2040

  In Hapert is hard gewerkt aan een gebiedsvisie voor Hapert en buurtschap Dalem. Hapert heeft al veel in huis voor jong en oud om prettig te leven; omringd door groen en vol betrokken verenigingen en ondernemers.

 • Sluiting huisartsenpost Bladel

  Vanaf 6 januari nieuwe locatie in Veldhoven

  De drie huisartsenposten in de Kempen (Valkenswaard, Eersel en Bladel) gaan sluiten. Om alle patiënten snel en goed te blijven helpen, gaat Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo) vanaf 6 januari werken vanuit een centrale huisartsenpost.

 • Subsidie duurzame energie voor particulieren

  Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 19 december 2019 de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren heeft vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • Afvaltarieven 2020

  In de vergadering van 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de afvaltarieven voor 2020 als volgt vastgesteld:

  Vastrecht: € 8,41 per maand wat neer komt op € 100,91 per jaar (in 2019 was dat € 95,64)

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Met dagtekening 29 februari 2020 ontvangt u de Woz-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing en de ledigingen van de containers 2019 op één biljet.