Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Vier ontwerp Bestemmingsplannen voor de kernen Bladel, Casteren, Hoogeloon en Netersel

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat bekend dat de volgende vier ontwerp bestemmingsplannen ter inzage liggen:

 • Doet uw fietsverlichting het nog?

  De donkere dagen zijn helaas nog niet voorbij, we moeten zeker nog even wachten op die lange zomeravonden. Daardoor lijkt fietsen in de ochtendzon nog erg ver weg.

 • Gemeente Bladel plaatst oordoppenautomaat in het gemeentehuis

  De gemeente Bladel lanceert op korte termijn, in samenwerking met de gemeenten Reusel-De Mierden, Eersel en Bergeijk, een campagne die zich richt op bewustwording rondom gehoorschade bij jongeren.

 • Veilig op de fiets

  Fietsers zijn een steeds grotere risicogroep als het gaat om verkeersveiligheid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen in 2017 voor het eerst meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto.

 • Gecombineerde aanslag Gemeentelijke Belastingen 2019

  Eind februari 2019 ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke Belastingen 2019. Als u geen aanslag per post ontvangt, staat de aanslag voor u klaar op mijn.overheid.nl.

 • Buurtbemiddeling Kempengemeenten

  Problemen met uw buren? Het komt meer voor dan u denkt, maar ze kunnen vaak opgelost worden.

 • Ontwerp-aanwijzingsbesluit locatie ondergrondse restafvalcontainer Claassenpark, Hapert

  Op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Bladel 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om aan te wijzen via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijk afvalstoffen plaatsvindt.

 • Militaire oefening

  Van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart vindt binnen onder andere de gemeente Bladel een militaire oefening plaats. Aan deze oefening nemen 60 personen deel en 24 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

 • Informatiebijeenkomst toekomst Eindhoven Airport

  Proefcasus Eindhoven Airport houdt op donderdagavond 28 februari in het Evoluon te Eindhoven een publieke bijeenkomst over de rol en de toekomst van Eindhoven Airport vanaf 2020. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de eerdere onderzoeken gedeeld en toegelicht.

 • Werkzaamheden Bleijenhoek en Leemskuilen

  In week 8 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het drukrioleringsgemaal bij het kruispunt van de Bleijenhoek en de Leemskuilen in Bladel.

 • Start eerste fase bosherstel

  Binnenkort worden in de gemeente Bladel de eerste bomen en struiken geplant die voor bosherstel moeten zorgen. De aanplanting is onderdeel van een driejarig Brabant-breed project waar in 20.000 hectare kwalitatief arme bossen worden omgevormd naar rijkere, natuurlijke bossen met meer verschillende dier- en plantensoorten. Het budget hiervoor is beschikbaar gesteld door de Provincie en de Europese Unie vanuit het EU-plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Bosgroep Zuid Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

 • Wat kies jij?

  Alcohol is een drug die je lichaam langzaam verdooft. Het zit vaak in bier, wijn, mixdrankjes en shotjes. Je kunt er erg ontspannen en vrolijk van worden, maar ook ziek of vervelend. Bovendien kan je gedrag veranderen bij het veel drinken van alcohol.

 • Koninklijke onderscheiding voor Frans van Luffelen uit Netersel

  Frans van Luffelen (61) is op 9 februari 2019 tijdens de zittingsavond van het 44e jaar van Carnavalsvereniging De Buntstèkers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Wim van der Linden in gemeenschapshuis De Poel in Netersel.

 • Raadscommissies in februari 2019

  Er zijn openbare commissievergaderingen op 25, 26 en 28 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website. Ook staan de stukken in de app RaadDigitaal.

 • De gemeente Bladel is ook te vinden op Instagram!

  De gemeente Bladel heeft ook een Instagram account (@gemeentebladel), waarop u schitterende foto’s kunt vinden die door inwoners en bezoekers in de gemeente zijn gemaakt. Dit prachtige plaatje is gefotografeerd door Rieky Hermans-Hendriks, bij natuurgebied de Grijze Steen in Casteren. 

  Heeft u ook een Instagram account en vindt u het leuk als we uw foto delen? Gebruik dan #gemeentebladel of tag ons in uw foto @gemeentbladel.

 • Geschiedenismiddag Kerk en Hoeve – 800 jaar Netersel

  Zondagmiddag 17 februari om 14.00 uur vindt de eerste van een drietal geschiedenismiddagen over de historie van Netersel plaats in De Poel in Netersel. Deze middag is het thema “Kerk en Hoeve”.

 • Vacature: Beleidsmedewerker belastingen/WOZ

  Bladel is een aantrekkelijke gemeente die bestaat uit vijf dorpen met samen ongeveer 20.000 inwoners. De gemeente ligt erg mooi tussen de uitgestrekte bos- en heidegebieden en het weids agrarisch landschap van de Brabantse Kempen. De gemeente Bladel heeft veel voorzieningen, er is een actief verenigingsleven en een modern bedrijventerrein. Kortom het is hier goed wonen, werken en recreëren.

 • Wat kies jij?

  Uitgaan is voor veel jongeren een geliefde activiteit. Het is voor hen een moment van ‘time out’, even de remmen los en gaan. Dat is leuk, gezellig en ontspannend, maar uitgaan kan ook gepaard gaan met riskant gedrag, waaronder het gebruik van uitgaansdrugs.

 • Uitvoering werkzaamheden Groot Kroonven uitgesteld

  Kroonven gefotografeerd door Tom van Rooij

  De gemeente Bladel en Bosgroep Zuid Nederland hebben besloten om de werkzaamheden bij het Groot Kroonven uit te stellen. Er was geen aanbesteding voor het project voor het herstel van het Groot Kroonven neergelegd, waardoor er opnieuw aanbesteed moest worden. Hierdoor schuift de uitvoering van het uitbaggeren van het ven op. Naar verwachting wordt het werk in de zomer/nazomer van dit jaar alsnog gestart. Zodra een definitieve planning bekend is, zal de gemeente Bladel hierover communiceren.

 • Inwoners gezocht voor online panel mobiliteit

  De meeste mensen reizen regelmatig. Met de auto, het openbaar vervoer of misschien wel met de taxi. Voor werk, opleiding of privé, maar reizen gaat niet altijd zoals u het gepland had. Files komen regelmatig voor en wachten op de trein of bus helaas ook.

 • Uitbreidingsplannen van Diffutherm BV op Kempisch Bedrijvenpark

  12 december 2018 tekende voormalig waarnemend burgemeester Peter Maas en voorzitter van het Kempisch Bedrijvenpark Guus Stappaerts een verkoopovereenkomst met CEO van Diffutherm BV, Marc Spekreijse, en de CFO van Diffutherm BV, Ben Bottram, voor de verkoop van een kavel van bijna 1 ha op het KBP. De verkoop is bedoeld om de uitbreidingsplannen van Diffutherm op een aangrenzende kavel te kunnen realiseren. Diffutherm groeit daarmee naar een oppervlakte van 5 ha.

 • Inspraak bij concept Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 2019

  Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat tijdens de collegevergadering van 15 januari 2019 een concept van het Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 2019 is vastgesteld. Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening wordt aan inwoners en belanghebbenden gedurende 6 weken de mogelijkheid geboden te reageren op het concept Uitvoeringsbeleid evenementen.

 • Subsidie muziekonderwijs

  Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2019

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

 • Gezamenlijk plan voor minder geluidsoverlast MCC de Kempen

  Motorcrossclub de Kempen, de gemeente Bladel en gemeente Eersel, het Kempisch Bedrijvenpark en MS Schippers hebben afgelopen maanden afspraken gemaakt om met de komst van de nieuwbouw MS Schippers verandering in het geluid van de motorcross te voorkomen  en stappen te zetten in de richting van verbetering. Een intense en unieke samenwerking voor de betrokkenen en de omgeving. Er worden geluidswallen aangelegd, tot 9 meter hoog. Het gebruik van de crossbaan wordt beter gedoseerd, en de manier van toezicht wordt aangescherpt. De betrokkenen hebben daarover een gezamenlijke verklaring ondertekend.

 • Foto's installatie en openbare receptie burgemeester Remco Bosma

  Op woensdag 16 januari 2019 werd Remco Bosma door commissaris van de Koning Wim van de Donk officieel beëdigd als burgemeester van de gemeente Bladel. Dat gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Bladel in het bijzijn van Bosma’s familie en van medebestuurders uit de regio.

 • Theatervoorstelling 'Een puber in huis? Een toer!'

  Op 14 februari en 3 april ontvangen de Kempengemeenten Marina van der Wal, zelf moeder van twee ‘bijna klaar’ pubers, met haar Theatervoorstelling ‘Een puber in huis? Een toer!’.

 • Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

  Een cursusavond over verantwoord alcoholschenken die wordt aangeboden aan alle vrijwillige barmedewerkers in de gemeente Bladel.

 • Duurzame energie

  In 2017 en 2018 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren een groot succes geweest. Het aantal aanvragen was groter dan het beschikbare budget. In het raadsprogramma is bepaald dat de gemeenteraad in 2019 een uitvoeringsprogramma voor energie gaat vaststellen.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Met ingang van 2019 is er nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel. De gemeente Bladel stapt over op een nieuwe en eenvoudigere manier van aanslagoplegging. De meeste burgers en bedrijven ontvangen jaarlijks een viertal aanslagen van de gemeente Bladel. Het betreft hier de Woz-beschikking, de aanslag onroerende zaakbelastingen en drie aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing. Vanaf belastingjaar 2019 gaat de gemeente deze belastingaanslagen combineren op één aanslagbiljet.