Taken

-    Algemeen bestuurlijke zaken
-    Externe relaties/samenwerking
-    Openbare orde en veiligheid
-    Ondermijning en integriteit
-    Communicatie
-    Gegevensbeheer
-    Toezicht en handhaving
-    Burgerzaken en kabinet
-    Monumentenzorg
-    Dorpsraden (proces)
-    Energielandschap de Kempen