Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente. Ook is het college verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. De gemeentesecretaris staat het college bij in zijn taak. De burgemeester is voorzitter van het college.

Afspraken met leden van het college van burgemeester en wethouders

Als u de burgemeester of een van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, tel. 088 - 497 0555 of mail naar bestuurssecretariaat@bladel.nl.