Warmtetransitie

Samen naar een aardgasvrije gemeente

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zijn nationale en internationale doelen afgesproken. Eén van de doelen is dat in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Overstappen op duurzamere alternatieven voor aardgas is daarom noodzakelijk. Dit doen we samen, voor onszelf en de volgende generatie. Dit proces heet de warmtetransitie. Ook jouw woning is ergens in de komende 30 jaar aan de beurt om van het aardgas af te gaan.

Actuele stand van zaken

 1. Nog te doen: Mei 2023

  De eerste bijeenkomst van de Meedenkgroep Hapert Aardgasvrij vindt plaats. Deze meedenkgroep bestaat uit inwoners van de aangewezen pilot-buurten in Hapert. De deelnemers aan deze groep krijgen begeleiding in het proces om over te stappen naar een warmtepomp. Met de ervaringen en kennis die we hierbij opdoen willen we een ontzorgingstraject opzetten dat het straks voor de hele wijk makkelijker maakt om de overstap naar een warmtepomp makkelijker te maken. 

 2. Afgerond: April 2023

  De resultaten van het onderzoek naar de potentie van de warmtebronnen in onze gemeente zijn bekend. 
  Het blijkt niet zinvol om de mogelijkheid om met deze bronnen een warmtenet aan te leggen verder te gaan onderzoeken.

 3. Afgerond: Maart 2023

  Het college van Burgemeester en Wethouders wijst een gedeelte van de focusbuurt Hapert-Noord en een deel van Hapert-Zuid aan als de gebieden waar we aan de slag gaan met de ontwikkeling van een pilot Wijk-uitvoeringsplan. 

 4. Afgerond: November 2022

  Na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure hebben we in november 2022 het adviesbureau de Warmtetransitiemakers (WTM) in de arm genomen om ons te ondersteunen bij het opzetten van het programma.

 5. Afgerond: Kwartaal 1 2022

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om een warmteprogramma op te gaan zetten om de vastgestelde Transitievisie Warmte uit te gaan voeren. Het programma bestaat uit de volgende drie pijlers: 

  1.    Ontwikkeling van een pilot Wijkuitvoeringsplan (WUP) in één van de drie door de gemeenteraad                   aangewezen focusbuurten 
  2.    Technische onderzoeken uitvoeren naar de potentie van de warmtebronnen in onze gemeente 
  3.    Het opzetten van een gemeentebreed isolatieprogramma

 6. Afgerond: December 2021

  De gemeenteraad heeft op 16 december de Transitievisie Warmte vastgesteld. In deze visie staat wanneer welke wijk aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Voor de wijken die voor 2030 gepland staan, geven we ook aan welke duurzame alternatieven voor aardgas in die wijk mogelijk zijn.

  Het is belangrijk dat de informatie in de TVW voor iedereen toegankelijk is. In de online storymap is in één oogopslag op een interactieve kaart te zien wat er in jouw buurt speelt voor de warmtetransitie.

 7. Afgerond: September en oktober 2021

  De concept Transitievisie Warmte wordt opgesteld.

 8. Afgerond: Juli 2021

  Middels een peiling onder de leden van het Inwonerspanel van de gemeente is onderzocht hoe de warmtetransitie leeft bij inwoners, of en wanneer men betrokken willen worden en op welke manier.

 9. Afgerond: Juni 2021

  Op 8 juni organiseerde de gemeente Bladel een (digitale) informatieavond over de warmtetransitie.

 10. Afgerond: Maart tot en met mei 2021

  De gemeente Bladel stelt de Transitievisie Warmte niet in haar eentje op. We doen dit samen met alle partijen die nodig zijn om van de warmtetransitie een succes te maken. Op 23 maart vond er een bijeenkomst plaats met stakeholders, zoals Enexis en ondernemersverenigingen. Tijdens dit overleg is het totale proces van de totstandkoming van de TVW toegelicht. Daarnaast is de eerste reactie van de stakeholders opgehaald op de eerste kaders en uitgangspunten die we gaan hanteren bij de ontwikkeling van de visie. Later zijn deze partijen ook weer benaderd om de noodzakelijke input en hun visie op de warmtetransitie voor de gemeente Bladel op te halen.

  Daarnaast vonden er in deze periode gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de dorpsraden van Netersel, Casteren en Hoogeloon en van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH). Hierin stonden de volgende vragen centraal: 'Wat zijn de wensen en visies van inwoners?', 'Waar liggen de zorgen?', 'Waar wilt u in de toekomst over meepraten?', 'Wat wilt u aan de gemeente overlaten?'. De antwoorden op deze vragen zijn van grote waarde om een gezamenlijke transitie te starten.

 11. Afgerond: Februari 2021

  De gemeente Bladel is samen met het EnergieBureau gestart met het traject om te komen tot een Transitievisie Warmte.