Onder de naam Toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Vaak gaat het om toeristen, maar inmiddels verblijven er ook op diverse plekken arbeidsmigranten in de gemeente. Een aantal van deze arbeidsmigranten is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, maar ook een aantal niet. Deze laatste groep valt vanaf 1 januari 2022 ook onder de heffing van de toeristenbelasting/verblijfsbelasting. De verblijfsbelasting wordt geheven van degene die verblijf biedt aan toeristen of arbeidsmigranten. 

De exploitant van de accommodatie betaalt de belasting aan de gemeente.

Wat moet ik doen?

Iedereen die verblijf biedt, moet hiervan ook een nachtregister bijhouden waarin aangegeven wordt wie op welke datum op de betreffende locatie heeft overnacht. Een (voorbeeld van een) nachtregister kun je opvragen bij het team Belastingen via belastingen@bladel.nl. Het nachtverblijfregister dient als bijlage bij de aangifte te worden gevoegd. Indien je verblijf biedt aan arbeidsmigranten moet je begin 2023 zelf het aangifteformulier naar de gemeente verzenden. Ook kun je de aangifte digitaal doen via onze website (www.bladel.nl/toeristenbelasting).

Daarnaast dient de aanbieder van het verblijf, na afloop van het belastingjaar, uit eigen initiatief aangifte te doen van het aantal personen dat in het belastingjaar heeft verbleven en welk tarief per persoon per nacht voor de verblijvers van toepassing is. De belasting mag door de verblijfsaanbieder verhaald worden op degene die verblijft.

Bezwaren

Bezwaren moeten ingediend worden bij de heffingsambtenaar van de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

Digitaal aanvragen

Via onderstaande link kom je op het digitale aangifteportaal toeristenbelasting van de gemeente Bladel. Je wordt verzocht alle gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. De aangifte bestaat uit drie stappen, bij stap drie kun je je aangifte indienen.

Wanneer je dit gedaan hebt is de aangifte definitief.

Indien je nog vragen en/of opmerkingen hebt, horen wij het graag. Je kunt contact opnemen met team belastingen van de gemeente Bladel. Wij zijn per e-mail belastingen@bladel.nl of telefonisch 0497 - 36 16 36 bereikbaar. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Belastingaangifte Toeristenbelasting

Kosten

Tarief Toeristenbelasting 

Vaste onderkomens: € 1,82 (hotel, b&b ) 
Mobiele onderkomens: € 1,72 (caravan, tenten en campers)

Tarieven voor jaar- en seizoenplaatsen

Jaarplaats: € 306,00
Seizoenplaats: € 205,00
Voorseizoenarrangement: € 117,50
Naseizoenarrangement: € 50,00
Maandarrangement: € 42,00

Voor arbeidsmigranten gelden twee verschillende tarieven per persoon per overnachting:

  • Verblijf in SNF-gecertificeerde huisvesting: € 0,91
  • Verblijf in overige huisvesting: € 1,82

Documenten