Onder de naam Toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

De exploitant van de accommodatie betaalt de belasting vervolgens aan de gemeente.

Wat moet ik doen?

Bezwaren

Bezwaren moeten ingediend worden bij de heffingsambtenaar van de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

Digitaal aanvragen

Via onderstaande link komt u op het digitale aangifteportaal toeristenbelasting van de gemeente Bladel. U wordt verzocht alle gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. U logt in met de inloggegevens die u ontvangen heeft per post. De aangifte bestaat uit drie stappen, bij stap drie kunt u uw aangifte indienen.

Wanneer u dit gedaan heeft is de aangifte definitief.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, horen wij het graag. U kunt contact opnemen met team belastingen van de gemeente Bladel. Wij zijn per mail belastingen@bladel.nl of telefonisch 0497 - 36 16 36 bereikbaar. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Belastingaangifte Toeristenbelasting 2020

Kosten

Tarief Toeristenbelasting 2021

Vaste onderkomens: € 1,61 (hotel, b&b ) 
Mobiele onderkomens: € 1,51 (caravan, tenten en campers)

Tarieven voor jaar- en seizoenplaatsen

Jaarplaats: € 271,00
Seizoenplaats: € 181,00
Voorseizoenarrangement: € 104,00
Naseizoenarrangement: € 45,00
Maandarrangement: € 37,00