De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.

Wat houdt de regeling in

Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen jaarlijkse subsidie van de gemeente ontvangen, kunnen, net zoals voorgaande jaren, in 2021 in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie. Onder een vrijwilligersorganisatie wordt verstaan een organisatie zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers zijn. De subsidie is bedoeld om die vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan individueel (bijvoorbeeld een kerstpakket) of collectief (bijvoorbeeld met een etentje).

De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als doel kwetsbare inwoners van Bladel te ondersteunen.

Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen die (volgens de Wmo) als kwetsbaar worden beschouwd, te weten: mensen met een lichamelijke beperking, chronisch psychische problemen, een verstandelijke beperking, psychosociale (inclusief materiële) problemen, opvoed- en opgroeiproblemen of een meervoudige problematiek (verslaafden).

Alle activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden voor anderen dan de eigen leden/vrijwilligers georganiseerd. Een vrijwilligersorganisatie moet statutair gevestigd zijn in de gemeente Bladel.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal vrijwilligers en is maximaal € 750,00 per organisatie:

  • tot 10 vrijwilligers: € 250,00
  • 10 tot 50 vrijwilligers € 500,00
  • 50 vrijwilligers of meer € 750,00.

Aanvragen

Via onderstaand formulier kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier kunt u ingevuld mailen naar y.prummel@bladel.nl. U kunt ook onderstaand formulier gebruiken en opsturen naar de gemeente Bladel, t.a.v. mevrouw Y. Prummel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De aanvraag moet vóór 1 november 2021 worden ingediend.

Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht de subsidieaanvraag met een aanvraagformulier in te dienen.