Vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers bieden ongeveer 80% van de hulp die mensen thuis krijgen. We noemen dit informele zorg. Achter informele zorg staan vaak vrijwilligersorganisaties. Voorbeelden van ondersteuning door een vrijwilliger(-sorganisatie) zijn de vrijwillige thuisadministratie, vrijwillige thuiszorg, vrijwillige coaches/maatjes en diverse vrijwilligersondersteuning voor ouderen. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, dan kan het vrijwilligersbureau je helpen. Ben je vrijwilliger? De vrijwilligersondersteuner is er voor jou.