Stichting Casters Vervoer ontvangt extra subsidie

Stichting Casters Vervoer ontvangt van gemeente Bladel de komende jaren structureel extra subsidie. Daarnaast gaat naar verwachting ook de provincie Noord-Brabant bijdragen met een subsidie. De stichting is opgezet om de leefbaarheid voor alle doelgroepen, in met name de kleinere kernen van gemeente Bladel, te bevorderen. Vanwege de sterk gestegen brandstofkosten en de hoge onderhoudskosten aan de bus is de stichting financieel in de problemen gekomen. Met de toezegging van deze extra subsidies kan Casters Vervoer blijven bestaan. Dankzij deze extra gelden kan de stichting op de kortere termijn een nieuwe (tweedehandse) bus aanschaffen en ook een buffer voor de verdere toekomst opbouwen.

Wethouder Davy Jansen: 

"We vinden het belangrijk dat voorzieningen zoals winkels, scholen en zorgcentra toegankelijk zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Stichting Casters Vervoer vervult binnen onze gemeente een belangrijke maatschappelijke functie. Zo kunnen bijvoorbeeld ouderen mee blijven doen aan de maatschappij en is het voor leerlingen van voornamelijk het bijzonder onderwijs mogelijk om naar hun school te gaan."

Belangrijke rol in de Bladelse gemeente

Stichting Casters Vervoer werkt met veel vrijwilligers en heeft één bus in beheer. De stichting biedt maatwerk voor inwoners die zelf niet met eigen vervoer bij de diverse voorzieningen kunnen komen. Tegen een kleine vergoeding hebben inwoners de mogelijkheid om met de bus mee te rijden. Op werkdagen rijdt de bus, tussen 8:00 en 16:00 uur, ieder uur een rit. De bus rijdt vanaf de dorpskern van Casteren, via Hoogeloon naar Hapert en naar Bladel. 

Leefbaarheid 

In de kleinere dorpskernen van gemeente Bladel zijn niet alle voorzieningen aanwezig. Dankzij de inzet van Casters Vervoer zijn die voorzieningen voor bijna alle inwoners bereikbaar. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ouderen wel andere mensen ontmoeten, naar sociale activiteiten, toegang krijgen tot medische zorg en naar de kapper of winkel. Gemeente Bladel streeft ernaar dat alle inwoners mee kunnen blijven doen en naar een hoog welzijnsniveau voor alle inwoners. 

Bus van het Casters Vervoer