De leskoffer Natuurlijke energie is vanuit een viertal invalshoeken ontwikkeld: 'weten', 'begrijpen', 'doen' en 'toepassen'. Het project is ontwikkeld door SOM onderwijs- en milieuprojecten in samenwerking met Nuon. Doel is om basisschoolkinderen kennis te laten maken met verschillende aspecten en vormen van energie en specifiek duurzame energie. 

Voorbereidingstijd: 1 uur

Duur activiteit: 4 tot 5 uur

Voor wie: Natuurlijke energie is geschikt voor groep 2 t/m 8 van het basisonderwijs.

Inhoud koffer:

 • Handleidingen Onderbouw
 • Handleidingen Middenbouw
 • Handleidingen Bovenbouw
 • Set van 18 doe-kaarten
 • CD: Liedjes Natuurlijke Energie
 • Video: Volty Powers en de nieuwe generatie
 • Posters met verhaal
  • Koning Lollie in de zon
  • Koning Lollie heeft het warm
  • Koning Lollie moet vooruit
  • Koning Lollie heeft natte voeten
 • Doedoos, inhoud:
  • Plastic slang 1
  • 10 darden met klem
  • 3 zonnepaneeltjes
  • 2 zoemers 1 hoge en 1 lage tonen
  • 20 stekkertjes
  • 2 scheepsschroeven
  • 1 grote doktersspuit
  • 3 motortjes
  • 2 propellers
  • 4 sluitdopjes
  • 4 lampjes 2 witte, 2 rode
 • Inhoud van de projectmap: 18 doekaarten