De gemeente heeft verschillende leskoffers ter beschikking voor scholen. Deze bevatten specifieke educatieve materialen. Daarbij hoort ook een begeleidende map die afgestemd is op de eindtermen en ontwikkeldoelen. Deze materialen kunnen gratis worden uitgeleend.